Handleiding Activiteitendiagram

UML is erg handig maar de terminologie die het gebruikt is soms wat ontoegankelijk voor een beginner. Wees niet al te veel onder de indruk als u de term "activiteitendiagram" hoort — het verwijst gewoon naar een gestandaardiseerd notatiesysteem dat in stroomdiagrammen wordt gebruikt. Een activiteitendiagram is simpelweg een stroomdiagram. De UML-vormbibliotheek in Lucidchart kan u helpen activiteitendiagrammen te ontwerpen, met gebruik van onze UML-diagramtool.

Het maken van UML-diagrammen is gemakkelijk als u tientallen geschikte vormen en sjablonen bij de hand heeft. Neem meteen een kijkje in Lucidchart!

Probeer het nu
Registreer gratis

Wat is een activiteitendiagram?

De Unified Modeling Language is opgedeeld in verscheidene subgroepen van diagrammen die het kan modelleren, waaronder structuurdiagrammen, interactiediagrammen en gedragsdiagrammen. Activiteitendiagrammen zijn een subgroep van de laatstgenoemde soort diagrammen. Deze worden samen met use case en toestandsmachine (state machine) diagrammen gebruikt om bedrijfsactiviteiten en de functionaliteit van softwaresystemen te beschrijven. Voor de bouw van een activiteitendiagram kunt u gebruik maken van een reeks gespecialiseerde symbolen — inclusief symbolen voor de start, het einde, het samenvoegen of het ontvangen van stappen in een stroom.

Belanghebbenden zijn vaak op vele fronten actief, dus is het noodzakelijk om zaken duidelijk en beknopt weer te geven. Een activiteitendiagram helpt mensen van de zakelijke en ontwikkelingszijde van een organisatie bij elkaar te komen.

Wat is een activiteitendiagram in UML?

Use cases voor een activiteitendiagram

Elke organisatie kan zijn voordeel doen met een activiteitendiagram. Probeer een activiteitendiagram te gebruiken om:

 • de logica van een algoritme weer te geven
 • de stappen te beschrijven die in een UML-gebruikssituatie worden uitgevoerd
 • een bedrijfsproces of een werkstroom tussen gebruikers en het systeem te illustreren
 • een proces te vereenvoudigen door ingewikkelde use cases te verduidelijken
 • elementen van softwarearchitectuur te modelleren, zoals methode, functie en bediening

Onderdelen van een activiteitendiagram

Om de vraag "Wat is een activiteitendiagram in UML?" te kunnen beantwoorden, moet u eerst weten wat de samenstelling ervan is. De meest veelvoorkomende onderdelen van een activiteitendiagram zijn:

 • Acties - een stap in een activiteit waarbij de gebruikers of de software een bepaalde taak uitvoeren. In Lucidchart wordt dit gesymboliseerd door een rechthoek met afgeronde hoeken.
 • Beslissingsknooppunt - een voorwaardelijke tak in de stroom die in de vorm van een diamant wordt weergegeven. Het bevat een enkele ingang en twee of meer uitgangen.
 • Controlestromen - dit is een andere naam voor de verbindingen die de stroom tussen de stappen in het diagram weergeven.
 • Startknooppunt - symboliseert het begin van de activiteit. Dit wordt afgebeeld als een zwarte cirkel.
 • Eindknooppunt - geeft de laatste stap in de activiteit weer. Het ziet eruit als een zwarte cirkel met een witte buitenrand.

Voorbeelden activiteitendiagram

We beginnen door u enkele visuele voorbeelden te tonen. Zie of u kunt achterhalen waar elk onderdeel voor staat, door het diagram goed te bekijken. De bedoeling van een gestandaardiseerde aanpak is juist om dingen gemakkelijker, eenvoudiger en intuïtiever te maken. Op deze pagina geven we enkele voorbeelden, bespreken we de notatie en leggen we uit wat elk onderdeel van het diagram doet.

Activiteitendiagram van een reserveringssysteem van een luchtvaartmaatschappij

Het eerste voorbeeld laat het proces van een vluchtreservering zien. U vult eerst de datums in. Nadat u uw gewenste vluchtschema heeft ingediend, kunt u uw persoonlijke informatie invoeren en kan het systeem tegelijkertijd naar beschikbare vluchten zoeken. De systeemstroom vloeit dan weer samen in één stroom en geeft u de gelegenheid om uw vluchten te boeken op de datums die u geselecteerd had. Deze activiteitendiagram toont twee verschillende paden, afhankelijk van de vraag of u wel of geen bonuspunten gebruikt. Nadat u uw betaalgegevens heeft ingevoerd, voert het systeem twee processen tegelijkertijd uit en stuurt het vervolgens een bevestigingsbericht.

activiteitendiagram vluchtreservering

Activiteitendiagram van een registratiesysteem voor cursussen

Het tweede activiteitendiagram is een typisch voorbeeld van een registratiesysteem waarbij een klant zich voor een cursus of evenement inschrijft. Dit diagram gebruikt notities om meer informatie te geven over de eerste en laatste toestand. Nadat de klant het registratieformulier heeft ingevuld, verstuurt de klant het formulier naar een verificatielus die in de stroom als een beslissing is afgebeeld. Als de informatie correct is, creëert het systeem een account voor de klant en stelt het de klant op de hoogte over de creatie van dit account.

voorbeeld van een cursusregistratie

Activiteitendiagram voor inloggen

Dit laatste voorbeeld geeft een eenvoudig inlogproces weer. Wanneer u een naam en wachtwoord invult, controleert het systeem of deze unieke koppeling correct is. Zo ja, dan geeft het systeem u toegang om in te loggen. Zo niet, dan wordt u gevraagd om uw informatie opnieuw in te vullen.

voorbeeld van een activiteitendiagram voor inloggen

Symbolen en notatie in een activiteitendiagram

Nu u enkele voorbeelden heeft gezien, is het tijd om een activiteitendiagram in zijn afzonderlijke delen op te splitsen.

 • Beginstatus Een zwarte cirkel is de standaardnotatie voor een oorspronkelijke toestand, vóórdat een activiteit plaatsvindt. Het kan op zichzelf staan of er kan een notitie aan worden toegevoegd, om het startpunt nader toe te lichten.
 • eindtoestand De zwarte cirkel in de vorm van een radio selectieknop is het UML-symbool voor de eindtoestand van een activiteit. Net als in de twee bovenstaande voorbeelden, kunnen er notities gebruikt worden om de eindtoestand uit te leggen.
 • Activiteit Activiteitssymbolen zijn de basisbouwstenen van een activiteitendiagram en worden meestal vergezeld van een korte beschrijving die de activiteit nader toelicht.
 • Pijl Pijlen geven de stroomrichting van het stroomschema aan. De pijl wijst in de richting van de voortgaande activiteiten.
 • verbindingspunt Een verbindingspunt voegt twee gelijktijdig uitgevoerde activiteiten samen in een stroom waar slechts één activiteit tegelijkertijd wordt uitgevoerd.
 • vork Een vork splitst één activiteitenstroom op in twee gelijktijdig uitgevoerde activiteiten.
 • voorwaarde Voorwaardetekst wordt naast een beslissingsmarkering geplaatst om u te laten weten onder welke voorwaarden een activiteitenstroom mag worden opgesplitst en in die richting wordt omgeleid.
 • Besluit Een ruitvormige markering is het standaardsymbool voor een beslissing. Er komen altijd tenminste twee paden uit een beslissing voort en de voorwaardetekst vertelt u welke opties elkaar uitsluiten.
 • eindstroom De laatste stroommarkering markeert het eindpunt van een proces in een bepaalde stroom. Het verschil tussen een laatste stroomknooppunt en het eindknooppunt in de eindtoestand is dat deze laatste het einde van alle stromen in een activiteit betekent.
 • Notitie De vorm die voor notities wordt gebruikt.

Voorbeelden activiteitendiagram

Lucidchart is de eerste keuze voor het maken van UML-diagrammen. Maak vandaag een gratis account aan en begin meteen met samenwerken en diagrammen bouwen!

Registreer