PINGDOM_CANARY_STRING

Additional resources

  • API authorization
  • API data service
  • API document
  • API documentation
  • API graph
  • API images
  • API list
  • API visio
  • OAuth 2 documentation

API Afbeeldingen


Afbeeldingen

Een derde kan een afbeelding (PNG) van een Lucidchart-document verkrijgen. De URL om een afbeelding op te halen, is:

 

https://app.lucidchart.com/documents/image/<documentID>/<paginaNum>/<breedte>/<vierkant>

 

DocumentIDID van het document waarvoor een afbeelding wordt geretourneerd.
PaginaNumDe pagina van het document waarvoor een afbeelding wordt geretourneerd.
BreedteDe breedte van de afbeelding die moet worden geretourneerd.
VierkantIndien 1 wordt een vierkante afbeelding geretourneerd, anders wordt een afbeelding in de oorspronkelijke beeldverhouding geretourneerd.