PINGDOM_CANARY_STRING

Additional resources

Graph API (bèta)


API Graph

Een derde kan informatie opvragen over alle blokken, lijnen, verbindingen en tekstvelden. Er wordt geen opmaakinformatie geretourneerd. Deze API bevindt zich in bèta.

Alle aangepaste vormen die na 8 juli 2013 zijn gemaakt of hernoemd, hebben ook een kenmerk <customName>

URL

https://app.lucidchart.com/api/graph/<document id>

OAuth-parameters

vereist

Respons

document
 documentId
 title
 version
 blocks
  id
  class
  customName (indien aanwezig)
  textAreas
    textArea
      key
      value
    textArea
      key
      value
    ...*
  text (indien aanwezig)
  link (indien aanwezig)
  field (indien aanwezig)
 lines
  id
  endpoint1
   style
   text (indien aanwezig)
   line (indien verbonden met lijn)
   block (indien verbonden met blok)
  endpoint2
   * see endpoint1

voorbeeld

https://app.lucidchart.com/api/graph/4e8cc0f9-69f8-4d42-9993-0d5633ee25f2


<document>
 <documentId>4e8cc0f9-69f8-4d42-9993-0d5633ee25f2</documentId>
 <title>asd</title>
 <version>70</version>
  <blocks>
   <block>
   <id>Sh6DwyXm4ZYP</id>
   <class>ERDEntityBlock</class>
   <field>Field</field>
   <field>Field</field>
  </block>
   <block>
   <id>Qn6DHVIX_Z_J</id>
   <class>ProcessBlock</class>
   <text>Proces</text>
  </block>
   <block>
   <id>gx6D89zN5VyN</id>
   <class>OffPageLinkBlock</class>
   <link>ext:https://app.lucidchart.com</link>
   <text>Off-Page Link</text>
  </block>
 </blocks>
  <lines>
   <line>
   <id>Ei6DlbvpCxJz</id>
    <endpoint1>
    <style>Geen</style>
   </endpoint1>
   <endpoint2>
   <style>Pijl</style>
   </endpoint2>
  </line>
  <line>
   <id>Gi6DFkSl4VEu</id>
   <endpoint1>
   <style>Geen</style>
   <block>Sh6DwyXm4ZYP</block>
   </endpoint1>
   <endpoint2>
   <style>Pijl</style>
   <line>Ei6DlbvpCxJz</line>
   </endpoint2>
   <text>hier</text>
  </line>
 </lines>
</document>

Documentatie

Foutopsporing aan clientzijde

Als u wilt zien wat de Graph-API oplevert via een serveraanroep zonder een serveraanroep te hoeven doen, opent u een document in Chrome, opent u de Javascript-console (ctrl+shift+j) en typt u:

lucid.getGraphData()

Hierdoor wordt een XML-string van de grafiekgegevens voor de geselecteerde blokken en lijnen uitgevoerd, of als er niets is geselecteerd, wordt de status van het hele document uitgevoerd.

Sleutels tekstgebied vormbibliotheek

Stroomdiagram

ProcesTekst
BesluitTekst
TerminatorTekst
Vooraf gedefinieerde procesTekst
DocumentTekst
Meerdere documentenTekst
Handmatige invoerTekst
VoorbereidingTekst
Data (I/O)Tekst
DatabaseTekst
Direct Access Storage (Harde schijf)Tekst
Intern geheugenTekst
Papieren tapeTekst
Handmatige bedieningTekst
VertragingTekst
Opgeslagen dataTekst
SamenvoegenTekst
ConnectorTekst
TonenTekst
Off-Page LinkTekst
NotitieTekst
StroomdiagramLane_##

Geometrische vormen

Gelijkbenige driehoekTekst
Rechthoekige driehoekTekst
PentagonTekst
ZeshoekTekst
AchthoekTekst
KruisTekst
Pijl rechtsTekst
WolkTekst
HartTekst
SterTekst
Pijl linksTekst
Pijl omhoogTekst
Pijl omlaagTekst
BenoemenTip

Entiteit-relatie

ERD-entiteitblokName, Field[row#]
ERD-entiteitblok 2Name, Key[row#],Field[row#]
ERD-entiteitblok 3Name, Field[row#], Type[row#]
ERD-entiteitblok 4Name, Key[row#], Field[row#], Type[row#]

UML

ClassTitle, Text1, Text2
Active ClassTekst
Simple ClassTitle, Text1, Text2
InterfaceTitle, Text1, Text2
Eenvoudige interfaceTitle, Text1, Text2
VeelheidTekst
PakketTitel, tekst
BeperkingTekst
NotitieTekst
TekstTekst
ActorTekst
Use CaseText, ExtensionPoints, ExtensionPointLabel
Use Case (m/Extensiepunten)Text, ExtensionPoints, ExtensionPointLabel
Ovale container 
Rechthoekige containerTekst
Optie lusTitel, tekst
Begin 
Staat/activiteitState, Action
Samenvoegen 
Horizontale vork/samenkomst 
Verticale vork/samenkomst 
Stroom finale 
Geschiedenis pseudostaat 
Einde 
ObjectTekst
StuursignaalTekst
OntvangstsignaalTekst
UML ObjectTekst
Activering 
Verwijdering 
AlternatiefTitle, Text, Else
EntiteitTekst
GrensTekst
ControleTekst
ComponentTekst
KnooppuntTekst
UML knooppuntTekst
UML knooppunt instantieTekst
Zwakke entiteitTekst
AttribuutTekst
Multi-gewaardeerd attribuutTekst
RelatieTekst
Zwakke verhoudingTekst

BPMN 2.0

TaakTekst
TransactieTekst
Event sub-procesTekst
OproepenTekst
Start eventTekst
Intermediate eventTekst
Einde eventTekst
ChoreografieParticipant1, Name, TaskName
ConversatieTekst
PoortTekst
Data objectText, Title
DatastoreTekst
Bassin (wit vak)MainText, Lane_0, Lane_1
Bassin (zwart vak)Tekst

Gegevensstroom

Externe entiteitTekst
ProcesTekst
YDMDFDDataStoreTekst
ProcesNumber, Text
ProcesTekst
DatastoreNumber, Text
DatastoreTekst
  

Organigrammen

OrganigramName, Role, Phone, Email

Waardestroom

Klant/leverancierTekst
Toegewijd procesTitel, tekst
Gedeeld procesText, Resource
WerkcelTekst
DatacelCell_1, Cell_2, Cell_3
VoorraadTekst
SupermarktCell_1, Cell_2, Cell_3
Fysieke Pull 
FIFO lijn 
BuffervoorraadCell_1, Cell_2, Cell_3
Externe transport vliegtuigTekst
Externe transport heftruckTekst
Externe transport vrachtwagenTekst
Externe transport boot 
ProductiecontroleTitle, Resources
Andere informatieTekst
Heijyunka BoxTitle, Text1, Text2
Opeenvolgende Pull Ball 
MRP/ERPTekst
Lading nivellering 
Go see 
Go See productieTekst
Verbale informatie 
Kaizen BurstTekst
OperatorTekst
Tijdlijntw_1, tw_2, TotalVA, TotalNVA
KwaliteitsprobleemTekst
Productie KanbanTekst
Productie Kanban partijTekst
Terugtrekking KanbanTekst
Terugtrekking Kanban partijTekst
Signaal KanbanTekst
Kanban Post 
Transport pijlTekst
Push pijl 
Elektronische informatie pijlTitel

AWS Architecture

Amazon EC2Titel, tekst
InstantieTitel, tekst
InstantiesTitel
AMITitel
DB op instantieTitel
Instantie met CloudWatchTitel
Elastische IPTitel
Amazon Elastic MapReduceTitel
ClusterTitel
HDFS-clusterTitel
Auto ScalingTitel
S3-bucketTitel, tekst
BucketTitel, tekst
Bucket met objectenTitel
ObjectTitel, tekst
AWS Storage Gateway ServiceTitel
EBSTitel, tekst
VolumeTitel, tekst
MomentopnameTitel, tekst
Amazon CloudFrontTitel
DownloaddistributieTitel
StreamingdistributieTitel
RandlocatieTitel
Amazon CloudWatchTitel
AlarmTitel
Elastic Load BalancerTitel
AWS Direct ConnectTitel
Amazon Route 53Titel, tekst
Gehoste zoneTitel, tekst
RoutetabelTitle, Top, Middle, Bottom
VPCTitel
VPN-verbindingTitel
VPN-poortTitel
KlantpoortTitel
InternetpoortTitel
RouterTitel
Amazon SimpleDBTitel
DomeinTitel
ItemTitel
ItemsTitel
AttribuutTitel
AttributenTitel
Relationele databaseTitel, tekst
RDS DB-instantieTitel
RDS DB Intance Standby (Multi-AZ)Titel
RDS DB instance read replicaTitel
Oracle DB-instantieTitel
MySQL DB-instantieTitel
Amazon DynamoDBTitel
TabelTitel
Amazon ElastiCacheTitel
E-mailTitel
Simple NotificationTitel
OnderwerpText, Title
E-mailmeldingTitel
HTTP-meldingTitel
Simple Queue ServiceTitel
WachtrijTitel
BerichtTitel
BeslisserTitel
WerknemerTitel
SjabloonTitel
StackTitel
AWS Elastic BeanstalkTitel
ApplicatieTitel
Amazon Mechanical TurkTitel
Menselijke intelligentietaken (HIT)Titel
Opdracht/taakTitel
WerknemersTitel
AanvragerTitel
AWS-cloudTitel
GebruikerTitel
GebruikersTitel
ClientTitel
Mobiele clientTitel
MultimediaTitel
Zakelijk datacenterTitel
Traditionele serverTitel
InternetTitel
AWS Management ConsoleTitel
IAM-uitbreidingTitel
Voorbeeld: IAM-uitbreidingTitel
SubnetTitel
Auto Scaling-containerTitel
BeschikbaarheidszoneTitel
RegiocontainerTitel
Container voor beveiligingsgroepTitel
Elastic Beanstalk-containerTitel
Container voor EC2-instantieTitel
SubnetcontainerTitel
VPC-containerTitel
AWS Cloud-containerTitel
Container voor zakelijk datacenterTitel
Inhoud van serverTitel

Cisco-netwerkpictogrammen

Androgene persoonTitel
ATM-switchTitel
WolkTitel
BestandsserverTitel
FirewallTitel
algemeen gebouwTitel
LaptopTitel
vergrendelenTitel
microwebserverTitel
PCTitel
PDATitel
TelefoonTitel
PrinterTitel
Relationele databaseTitel
routerTitel
staande manTitel
staande vrouwTitel
UPSTitel
Draadloze routerTitel
100BaseT-hubTitel
10700Titel
10GE_FCoETitel
15200Titel
3174 (desktop)Titel
3200 router voor mobiele toegangTitel
3x74 (vloer)Titel
6700-serieTitel
7500ars (7513)Titel
ToegangsgatewayTitel
ToegangspuntTitel
AceTitel
ACSTitel
AdmTitel
AntenneTitel
Asic-processorTitel
ASR 1000-serieTitel
AtaTitel
Atm 3800Titel
Atm Fast Gigabit-ethernetswitchTitel
Atm-routerTitel
Atm router voor tag-switchTitel
AvsTitel
AXPTitel
Bbfw MediaTitel
BbfwTitel
BbsmTitel
bijkantoorTitel
breakout boxTitel
BrugTitel
breedbandrouterTitel
Bts 10200Titel
kabelmodemTitel
CallmanagerTitel
autoTitel
carrier routing systemTitel
Cddi-fddiTitel
CdmTitel
mobiele telefoonTitel
centri firewallTitel
cisco 1000Titel
Cisco Asa 5500Titel
Cisco CaTitel
cisco file engineTitel
cisco hubTitel
CiscosecurityTitel
Cisco telepresence managerTitel
cisco unified presence-serverTitel
Cisco UnityexpressTitel
CiscoworksTitel
Class 4_5 SwitchTitel
communicatieserverTitel
contactcentrumTitel
content engine (cache director)Titel
contentservice-routerTitel
contentservice-switch 1100Titel
content switch-moduleTitel
content switchTitel
Content Transformation Engine (Cte)Titel
Cs-marsTitel
Csm-sTitel
Csu_dsuTitel
KubusTitel
DetectorTitel
director-class fibre channel directorTitel
DirectoryserverTitel
disketteTitel
distributed directorTitel
Dot-dotTitel
DptTitel
DslamTitel
Dual Mode apTitel
Dwdm FilterTitel
eindkantoorTitel
FaxTitel
Fc-opslagTitel
Fddi RingTitel
fibre channel disk subsystemTitel
Fibre Channel Fabric SwitchTitel
dossierkastTitel
Bestanden serverTitel
Firewall-servicemodule (fwsm)Titel
front-end processorTitel
poortwachterTitel
Algemeen apparaatTitel
Generieke poortTitel
generieke processorTitel
generieke softswitchTitel
Gigabit-switch atm tag-routerTitel
OverheidsgebouwTitel
Ground terminalTitel
guardTitel
draagbaarTitel
HootphoneTitel
HostTitel
Hp MiniTitel
hTitel
HubTitel
Iad-routerTitel
IBM-mainframeTitel
IBM Mini as400Titel
IBM TowerTitel
IcmTitel
IcsTitel
intelliswitch-stackTitel
ios-firewallTitel
ip-communicatorTitel
IP DslTitel
ip-telefoonTitel
IPTitel
iptcTitel
ip-telefoonrouterTitel
iptv-serverTitel
ISCSI-routerTitel
ISDN-switchTitel
itpTitel
jbodTitel
SleutelTitel
sleutelsTitel
Lan-naar-lanTitel
layer 2 remote switchTitel
layer 3 switchTitel
lichtgewicht apTitel
LocaldirectorTitel
Longreach CPETitel
macintoshTitel
Mac WomanTitel
Man_WomanTitel
Mas-gatewayTitel
mauTitel
mcuTitel
mduTitel
ME 1100Titel
MediatorTitel
meetingplaceTitel
mesh apTitel
Metro 1500Titel
mgx 8000 multiservice switchTitel
MicrofoonTitel
mini vaxTitel
ip-telefoon met mobiele toegangTitel
router voor mobiele toegangTitel
ModemTitel
Moh-serverTitel
MSETitel
multiswitch-apparaatTitel
multi-fabric server switchTitel
meerlagige remote switchTitel
MUXTitel
MXETitel
Nac-apparaatTitel
NCETitel
NCE-routerTitel
Netflow-routerTitel
NetrangerTitel
NetsonarTitel
netwerkbeheerTitel
Nexus 1000Titel
Nexus 2000Titel
Nexus 5000Titel
Nexus 7000Titel
octelTitel
Ons15500Titel
optische versterkerTitel
router voor optische servicesTitel
optical transportTitel
PadTitel
Pad XTitel
paginapictogramTitel
PBXTitel
pbx-switchTitel
pc-adapterkaartTitel
pc manTitel
Pc-routerkaartTitel
pc-softwareTitel
pc-videoTitel
Telefoon_faxTitel
Pix-firewallTitel
pmcTitel
programmeerbare switchTitel
protocol translatorTitel
pxfTitel
RadiotorenTitel
RatemuxTitel
RepeaterTitel
RF-modemTitel
Router_firewallTitel
Router in gebouwTitel
router met silicium schakelaarTitel
route switch processorTitel
RpsrpsTitel
rennende manTitel
SatellietschotelTitel
SatellietTitel
ScannerTitel
server switchTitel
Server met routerTitel
service controlTitel
ServicemoduleTitel
ServicerouterTitel
DienstenTitel
Set-topboxTitel
Simulitlayer switchTitel
SIP Proxy WerverTitel
zittende vrouwTitel
Klein bedrijfTitel
Kleine hubTitel
softphoneTitel
softswitch pgw mgcTitel
software-gebaseerde serverTitel
RuimterouterTitel
LuidsprekerTitel
sscTitel
ssl-terminatorTitel
StandaardhostTitel
stbTitel
opslagrouterTitel
opslagserverTitel
stpTitel
streamerTitel
sun workstationTitel
SupercomputerTitel
SVXTitel
systeemcontrollerTitel
TabletTitel
tape-arrayTitel
tdm-routerTitel
huis telewerker pcTitel
huis telewerkerTitel
telewerk-icoonTitel
Telepresence 1000Titel
Telepresence 3000Titel
Telepresence 3200Titel
Telepresence 500Titel
TerminalTitel
tokenTitel
TP MCUTitel
TranspathTitel
VrachtwagenTitel
torentjeTitel
TvTitel
Ubr910Titel
umg-serieTitel
unity serverTitel
universele poortTitel
universiteitTitel
upcTitel
kluisTitel
VideocameraTitel
vipTitel
virtuele laag-switchTitel
Virtuele switchcontroller (vsc3000)Titel
Voice atm-switchTitel
Voice CommserverTitel
voice routerTitel
voice switchTitel
VPN-concentratorTitel
VPN-poortTitel
VssTitel
WaeTitel
golflengte routerTitel
webbrowserTitel
webclusterTitel
Wifi-tagTitel
draadloze bridgeTitel
draadloze locatie-applianceTitel
draadloosTitel
draadloos transportTitel
WismTitel
Wlan-controllerTitel
directeur werkgroepTitel
WerkgroepswitchTitel
WerkstationTitel
www-serverTitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerk infrastructuur

PCTitel
Virtual PcTitel
TerminalTitel
Soort gegevensTitel
Touchscreen apparaatTitel
Tablet deviceTitel
LaptopTitel
PDATitel
CRT MonitorTitel
LCD schermTitel
A/B-schakelaarTitel
RepeaterTitel
Diagonstisch apparaatTitel
KaartlezerTitel
Patch panelTitel
RadiotorenTitel
BiometrielezerTitel
Externe harde schijfTitel
Web serviceTitel
GlasvezelTitel
SatellietschotelTitel
SatellietTitel
VoIP PhoneTitel
PBXTitel
MLPSTitel
Draadloos toegangspuntTitel
Ring netwerkTitel
EthernetTitel
ServerTitel
Externe mediadriveTitel
MainframeTitel
RouterTitel
SchakelaarTitel
FirewallTitel
GebruikerTitel
Comm-LinkTitel
SupercomputerTitel
Virtuele serverTitel
PrinterTitel
PlotterTitel
ScannerTitel
CoperTitel
FaxapparaatTitel
Multi functie machineTitel
ProjectorTitel
ProjectieschermTitel
BrugTitel
HubTitel
ModemTitel
TelefoonTitel
Mobiele telefoonTitel
SmartphoneTitel
Video telefoonTitel
CameraTitel
VideocameraTitel

Serverrack diagrammen

Server rackTekst
Lege ruimteTekst
RAID-arrayTekst
ServerTekst
Ethernet switchTekst
Patch panelTekst
RouterTekst
MonitorTekst
Uitschuifbaar toetsenbordTekst
StekkerblokTekst
StroomvoorzieningTekst
BrugTekst
Tape DriveTekst

Tech Clipart

ServerTitel
Bestanden serverTitel
Net serverTitel
Net server (groot)Titel
RAID-apparaatTitel
Groot RAID-apparaatTitel
Server rackTitel
Tape Backup RackTitel
Kleine printerTitel
Grote printerTitel
Groot-formaat printerTitel
RouterTitel
Draadloze routerTitel
UPSTitel
2.0 SpeakersTitel
Slide scannerTitel
2.1 SpeakersTitel
5.1 SpeakersTitel
LCD schermTitel
PDATitel
GeheugenkaartlezerTitel
CamcorderTitel
KoptelefoonTitel
RekenmachineTitel
FlatbedscannerTitel
FotoprinterTitel
FotoscannerTitel
ProjectorTitel
Externe harde schijf (Firewire)Titel
Externe harde schijf (USB)Titel
Externe modemTitel
Externe TV tunerTitel
Mp3 spelerTitel
Externe geluidskaart (box)Titel
Breedbeeld LCDTitel
2.0 SpeakersTitel
2.1 SpeakersTitel
5.1 SpeakersTitel
PlatenspelerTitel
KoptelefoonTitel

Circuitdiagrammen

VersterkerTitel
Operationele versterkerTitel
Gecontroleerde versterkerTitel
Multiplexer 
Demultiplexer 
Condensator 1Titel
Condensator 2Titel
Diode 
WeerstandTitel
Variabele weerstandTitel
PotentiometerTitel
Veiligheidsaarding 
Signaalaarding 
Transformator 
_InductorTitel
_Variable InductorTitel
2-Weg schakelaar 
Aan/uit knop 
Luidspreker 
Motor 
LED1 
Gloeilamp 
ICPin0, Pin1, Pin2,..., Title
AC-spanningstoevoerTitel
SpanningsbronTitel
GelijkstroombronTitel
StroombronTitel
StroombronTitel
Gecontroleerde spanningstoevoerTitel
DC-spanningsbron 1Titel
DC-spanningsbron 2Titel
VssTitel
Vdd 
BJT PNP 
BJT NPN 
JFET P-kanaal 
JFET N-kanaal 
MOSFET P-kanaal 1 
MOSFET P-kanaal 2 
MOSFET P-kanaal 3 
MOSFET N-kanaal 1 
MOSFET N-kanaal 2 
MOSFET N-kanaal 3 
Enkelvoudige maakschakelaar (SPST) 
Enkelvoudige omschakelaar (SPDT) 
Dubbele maakschakelaar (DPST) 
Dubbelpolige wisselschakelaar (DPDT) 
EN 
OF 
Omvormer 
NEN 
NOF 
EXOF 
XOR 
D type SR Flipflop 
D type Flip Flop 
D type Flipflop with clear 
SR latch 
Synchrone SR latch 
T Type Flip Flop 
Positief 
Negatief 
Omvormer contact 
Voltmeter 
Ampèremeter 
Sinus 
Zaagtand 
Vierkante golf 

Mindmappen

Mindmap-knooppuntTekst

Procestechniek

Roerwerk of menger 
Luchtgekoelde wisselaar 
Boiler 
Condensator 
Diesel motor 
Dubbelstroom turbine 
Dubbele buizen verwarming 
VatTekst
Open tankTekst
Gesloten tankTekst
Bolvormige opslagTekst
KolomTekst
TasTekst
GascylinderTekst
GashouderTekst
ClarifierTekst
ReservoirTekst
Tray kolomTekst
ReactievatTekst
BoilerTekst
CondensatorTekst
Koel torenTekst
WarmtewisselaarTekst
Ejectie/injectieTekst
Compressor/turbineTekst
Motor aangedreven turbineTekst
Drievoudige ventilatorbladenTekst
RotorbladenTekst
CentrifugaalpompTekst
AfsluitklepTekst
VlinderklepTekst
BolregelkraanTekst
Nederlands
EnglishFrançaisDeutsch日本語PortuguêsEspañolNederlandsPусскийItaliano
PrivacyJuridisch
© 2021 Lucid Software Inc.