BPMN Gateway Types

Ontdek alles over de verschillende soorten poorten in BPMN, en probeer ze vervolgens zelf te maken met Lucidchart. Een fluitje van een cent.


Exclusieve poort

exclusieve poort Een exclusieve poort evalueert de staat van het bedrijfsproces en breekt de stroom – op basis van de conditie – op in één of meer wederzijds exclusieve paden. Onthoud dat exclusief in 'exclusieve poort' voor wederzijds exclusief staat. In het onderstaande voorbeeld vereist een exclusieve poort dat de vervoerswijze wordt geëvalueerd. In dit geval zal één licht worden geplaatst in de Old North Church als de Britten over land aanvallen en twee als ze over zee aanvallen.

voorbeeld exclusieve poort

Poort op basis van gebeurtenissen

poort op basis van gebeurtenissen Een op gebeurtenissen gebaseerde poort is vergelijkbaar met een exclusieve poort omdat bij beide één pad in de stroom betrokken is. Bij een op gebeurtenissen gebaseerde poort evalueert u echter welke gebeurtenis heeft plaatsgevonden, niet aan welke conditie wordt voldaan. Een voorbeeld van een op gebeurtenissen gebaseerde poort is de beslissing om niet te schieten totdat uw soldaten recht in de ogen van hun tegenstanders kijken. In deze processtroom zullen de soldaten naar huis gaan als een bepaalde hoeveelheid tijd verstrijkt zonder dat de Britten komen.

Voorbeeld poort op basis van gebeurtenissen

Parallelle poort

parallelle poort Een parallelle poort is heel verschillend van de voorgaande poorten omdat u geen conditie of gebeurtenis evalueert. Parallelle poorten worden gebruikt om twee gelijktijdige taken in een bedrijfsstroom te representeren. Het is hetzelfde als een vork in een UML-activiteitendiagram. In het onderstaande voorbeeld krijgt het bedrijfsproces een stuk taart en zal het ook opeten.

voorbeeld parallelle poort

Parallelle poort op basis van gebeurtenissen

parallelle poort op basis van gebeurtenissen Zoals de naam doet vermoeden, is deze poort vergelijkbaar met een parallelle poort. Het laat meerdere processen tegelijkertijd plaatsvinden, maar in tegenstelling tot parallelle poorten zijn de processen afhankelijk van gebeurtenissen. U kunt een parallelle, op gebeurtenissen gebaseerde poort zien als een niet-exclusieve, op gebeurtenissen gebaseerde poort waarbij meerdere gebeurtenissen meerdere processen kunnen activeren maar de processen nog steeds afhankelijk zijn van gebeurtenissen.

voorbeeld parallelle poort

Inclusieve poort

inclusieve poort Een inclusieve poort breekt de processtroom op in één of meer stromen. Een voorbeeld van een inclusieve poort zijn zakelijke acties die worden ondernomen op basis van resultaten van enquêtes. In het onderstaande voorbeeld wordt één proces geactiveerd als de consument tevreden is over product A. Een andere stroom wordt geactiveerd wanneer de consument aangeeft tevreden te zijn over product B. Een derde proces wordt geactiveerd als de consument niet tevreden is over A. Er zal minimaal één stroom zijn en maximaal twee.

voorbeeld parallelle poort

Complexe poort

complexe poort Zoals de naam aangeeft, worden complexe poorten alleen gebruikt voor de meest complexe stromen in een bedrijfsproces. Als het mogelijk is, dient u een eenvoudigere poort te gebruiken om uw doel te bereiken. Als u meerdere poorten nodig heeft om uw bedrijfsstroom te beschrijven, is dat een ideaal geval voor een complexe poort. Complexe poorten hebben meer beschrijvende tekst nodig omdat u woorden gebruikt in plaats van symbolen.

Start hier uw proefperiode van Lucidchart. Geen downloads of plugins nodig.