Tutorial volgordediagram

Volgordediagrammen zijn een populaire manier om dynamisch te modelleren. Dynamische modellen zijn gericht op de interacties die zich binnen het systeem voordoen. Volgordediagrammen richten zich vooral op de "levenslijnen" van een object en hoe die met andere objecten communiceren om een taak uit te voeren voordat de levenslijn eindigt. Maak nu uw eigen volgordediagram met onze UML-diagramtool.

Volg de link voor een aanpasbaar sjabloon voor een volgordediagram. Voeg vormen toe, pas de tekst aan, verander de kleuren en nog veel meer.


Wat is een volgordediagram?

Om te begrijpen wat een volgordediagram is, is het belangrijk om de rol van UML te kennen. UML (Unified Modelling Language) is een soort toolkit om te modelleren. Deze modelleertaal stuurt de creatie en notatie van vele soorten diagrammen, inclusief gedragsdiagrammen, interactiediagrammen en structuurdiagrammen. Volgordediagrammen zijn een soort interactiediagrammen, aangezien ze beschrijven hoe en in welke volgorde een groep objecten samenwerkt. Deze diagrammen worden door softwareontwikkelaars en bedrijven gebruikt om de vereisten voor een nieuw systeem te doorgronden of een bestaand proces te documenteren. Volgordediagrammen zijn soms ook gekend als gebeurtenisdiagrammen of gebeurtenisscenario's.

Onthoud dat er twee soorten volgordediagrammen zijn: UML-diagrammen en diagrammen op basis van code. Het laatstgenoemde type wordt gemaakt op basis van programmeercode en wordt in deze gids niet besproken.

Wat is een volgordediagram in UML?

Toepassingen van volgordediagrammen

Volgordediagrammen kunnen handige verwijzingsdiagrammen zijn voor bedrijven en andere organisaties. Probeer een volgordediagram te tekenen om:

  • De details van een use case in UML weer te geven.
  • De logica van een geavanceerde procedure, functie of operatie te modelleren.
  • Ontdek hoe taken tussen objecten of componenten in een proces worden verplaatst.
  • Plan en begrijp de gedetailleerde functionaliteit van een bestaand of toekomstig scenario.

Onderdelen van volgordediagrammen

Om te begrijpen wat een volgordediagram is, moet u vertrouwd zijn met de componenten. Volgordediagrammen bestaan uit de volgende elementen:

UML-objectsymbool

Objectsymbool

Deze vorm representeert een klasse of object in UML. Die demonstreren hoe een object zich zal gedragen in de context van het systeem. Klasseattributen dienen niet te worden genoteerd in deze vorm.

UML-activeringsbloksymbool

Activeringsblok

Een activeringsblok wordt aangeduid door een rechthoek en staat voor de tijd die een object nodig heeft om een taak te voltooien. Hoe langer de taak duurt, hoe langer het activeringsblok.

UML-actorsymbool

Actorsymbool

Actoren worden weergegeven met een stokfiguur en zijn entiteiten die interageren met het systeem en erbuiten staan.

UML-pakketsymbool

Pakketsymbool

Ook gekend als een kader. Deze rechthoekige vorm wordt in de UML 2.0-notatie gebruikt om interactieve elementen van het diagram te omvatten. De kleine rechthoek binnen de vorm wordt als label gebruikt.

UML-levenslijnsymbool

Levenslijnsymbool

Een gestreepte verticale lijn die het verstrijken van de tijd representeert in neerwaartse richting. Naast tijd representeren ze sequentiële gebeurtenissen die een object ondergaat tijdens het weergegeven proces. Levenslijnen kunnen beginnen met een gelabelde rechthoekige vorm of een actorsymbool.

UML-optielussymbool

Optielussymbool

Een rechthoekige vorm met een kleiner label er binnenin. Dit symbool wordt gebruik om als/dan-scenario's te modelleren, m.a.w. een omstandigheid die zich alleen onder bepaalde voorwaarden voordoet.

UML-alternatiefsymbool

Alternatiefsymbool

Gebruikt om een keuze uit te drukken tussen twee of drie berichtenvolgordes (die elkaar meestal uitsluiten). Om alternatieven weer te geven, gebruikt u de gelabelde rechthoekige vorm met een stippellijn erin.

UML-sequentieberichtsymbolen

Informatiepakketten die worden verzonden tussen objecten. Ze kunnen de start en uitvoering van een operatie weergeven, of de verzending en ontvangst van een signaal.

UML-synchroonberichtsymbool

Synchroonberichtsymbool

Weergegeven door een ononderbroken lijn met een ononderbroken pijlpunt. Dit symbool wordt gebruikt wanneer een verzender moet wachten op een antwoord op een bericht alvorens verder te gaan. Het diagram moet zowel de oproep als het antwoord weergeven.

UML-asynchroonberichtsymbool

Asynchroonberichtsymbool

Weergegeven door een ononderbroken lijn met een gestreepte pijlpunt. Asynchrone berichten vereisen geen antwoord voordat de verzender doorgaat. Alleen de oproep moet worden opgenomen in het diagram.

UML-retourberichtsymbool

Symbool asynchroon retourbericht

Weergegeven door een stippellijn met een gestreepte pijlpunt.

UML-symbool bericht aanmaken

Symbool asynchroon bericht aanmaken

Weergegeven door een stippellijn met een gestreepte pijlpunt. Deze berichten worden naar levenslijnen gestuurd om zichzelf te creëren.

UML-antwoordberichtsymbool

Antwoordberichtsymbool

Deze berichten zijn antwoorden op een oproep en worden voorgesteld door een stippellijn met een gestreepte pijlpunt.

UML-verwijderberichtsymbool

Verwijderberichtsymbool

Weergegeven door een volle lijn met een volle pijlpunt, gevolgd door een X-symbool. Deze berichten wijzen op de vernietiging van een object en worden op het pad van dat object op de levenslijn geplaatst.


Voorbeelden van volgordediagrammen in UML

voorbeeld van een volgordediagram

Dit volgordediagram analyseert het proces van een nieuwe gebeurtenis die in een kalender wordt opgenomen en waaraan wordt herinnerd. Er doet zich een gelijkaardige situatie voor telkens u een vergadering of belangrijke afspraak in Google Calendar invoert.


Populaire toepassingen voor volgordediagrammen

  • Gebruiksscenario - Een gebruiksscenario is een diagram van hoe uw systeem mogelijk kan worden gebruikt. Het is een goede manier om te waarborgen dat u de logica van ieder gebruiksscenario voor het systeem heeft uitgewerkt.
  • Methodelogica - Op dezelfde manier waarop u een UML-volgordediagram kunt gebruiken om de logica van een 'use case' te onderzoeken, kunt u het ook gebruiken om de logica te onderzoeken van elke functie, procedure of complex proces.
  • Servicelogica - Als u een service beschouwt als een hoogstaande methode die door verschillende klanten wordt gebruikt, dan is een volgordediagram de perfecte manier om dit te visualiseren.
  • Volgordediagram Visio - U kunt elk volgordediagram dat u met Visio creëert, uploaden in Lucidchart. Lucidchart ondersteunt importeren van .vsd en .vdx en is een fantastisch alternatief voor Visio. Bijna alle afbeeldingen die u in het UML-deel van deze website ziet, werden met Lucidchart gemaakt.

Voorbeelden van volgordediagrammen

Maak vandaag gratis een account aan en gebruik Lucidchart om samen te werken en UML-diagrammen te maken! Er zijn geen plug-ins of downloads nodig.

Registreer