Uitgebreid Entity Relationship Diagram

Uitgebreid entity relationship diagram

Een uitgebreid entity-relationship diagram of EERD (enhanced entity-relationship diagram) is een gespecialiseerd model dat afwijkt van traditionele ERD's. Het gebruikt verscheidene concepten die nauw verwant zijn aan objectgeoriënteerd ontwerp en programmeerwerk.

Lucidchart is de perfecte keuze voor het maken van gestroomlijnde EERD's. U kunt symbolen slepen en neerzetten, connectors toevoegen en uw werk publiceren met een druk op de knop.

Probeer het nu
Registreer gratis

Wat is een uitgebreide ERD?

Een uitgebreid entiteit-relatiemodel is een soort databasediagram dat gelijkaardig is aan gewone ERD's. Uitgebreide ERD's zijn conceptuele modellen van hoog niveau die de vereisten van complexe databases accuraat weergeven.

Uitgebreide ERD's omvatten dezelfde concepten als gewone ER-diagrammen. Daarnaast bevatten EERD's ook:

 • Subtypes en supertypes (soms gekend als subklassen en superklassen)
 • Specialisatie of generalisatie
 • Categorie of unietype
 • Overname van attributen en relaties

Definities en voorbeelden uitgebreide ERD

De modelconcepten voor EERD's verschillen van die voor ERD's. Raadpleeg onderstaande lijst voor definities van specifieke concepten voor uitgebreide ERD's. Maar bekijk zeker eerst onze tutorial voor ER-diagrammen,die het ook uitvoerig over ER-diagramsymbolenheeft. Als u de ERD-structuur volledig begrijpt, bent u klaar voor EERD's.

SUPERTYPES & SUBTYPES

 • Supertype - een entiteitstype dat een relatie heeft met een of meerdere subtypes.
 • Subtype - een subgroep van entiteiten met unieke attributen.
 • Overname - het idee dat entiteiten van een subtype de waarden van alle attributen van het supertype overnemen of erven. Onthoud dat een instantie van een subtype ook als een instantie van een supertype wordt beschouwd.

GENERALISATIE & SPECIALISATIE

 • Generalisatie - het proces waarbij een algemeen entiteitstype uit een verzameling gespecialiseerde entiteitstypes wordt gedefinieerd.
 • Specialisatie - het tegenovergestelde van generalisatie, omdat het subtypes van het supertype definieert en relaties vormt tussen supertype en subtype.
 • Overname - het idee dat entiteiten van een subtype de waarden van alle attributen van het supertype overnemen of erven. Onthoud dat een instantie van een subtype ook als een instantie van een supertype wordt beschouwd.

BEPERKINGEN

 • Disjunctiebeperkingen - bepalen of een instantie van een supertype tegelijk lid mag zijn van twee of meer subtypes. De disjunctieregel dwingt subklassen om disjuncte groepen entiteiten te hebben. De overlapregel dwingt een subklasse (ook gekend als een instantie van een supertype) om een overlappende reeks entiteiten te hebben.
 • Volledigheidsbeperkingen - bepalen of een instantie van een supertype ook lid moet zijn van ten minste één subtype. De volledige specialisatieregel vereist dat elke entiteit in de superklasse tot een subklasse moet behoren. Net als bij een gewone ERD wordt volledige specialisatie voorgesteld door entiteiten met een dubbele lijn te verbinden. De gedeeltelijke specialisatieregel laat een entiteit toe om van geen enkele subklasse deel uit te maken. Dit wordt voorgesteld met een enkele lijn.

DISCRIMINATOREN VOOR SUBTYPES

Een discriminator is een attribuut van het supertype dat het subtype van een entiteit bepaalt. De waarden van het attribuut bepalen het bedoelde subtype.

 • Disjuncte subtypes - eenvoudige attributen die alternatieve waarden moeten hebben om mogelijke subtypes aan te geven.
 • Overlappende subtypes samengestelde attributen waarvan de subdelen betrekking hebben op verschillende subtypes. Elk subdeel heeft een Booleaanse waarde die aangeeft of de instantie tot het gerelateerde subtype behoort.

Een doeltreffende EERD creëren

Net als ER-diagrammen, kunnen goed ontworpen EERD's u helpen om duurzame en nuttige opslagsystemen uit te bouwen. Wanneer u de doeltreffendheid van een ER-diagram evalueert, moet u ervoor zorgen dat u aan een systeemontwerp werkt dat voldoet aan belangrijke zakelijke vereisten. Hou rekening met:

 • Stabiliteit - zal het systeem de veranderende noden van het bedrijf ondersteunen?
 • Breedte - kan dit diagram ruimte bieden aan alle gegevens die we moeten opslaan?
 • Flexibiliteit - kunnen de gegevens in dit model opnieuw worden toegewezen in het kader van bijkomende behoeften?
 • Efficiëntie - is dit model de eenvoudigste oplossing? Zijn de gegevens gemodelleerd met de juiste symbolen?
 • Toegankelijkheid - kunnen zowel de makers als de eindgebruikers van het ERD het gemakkelijk begrijpen?
 • Conformiteit - zal het ontwerp naadloos integreren met bestaande databasestructuren?

Probeer uw eigen uitgebreide entity-relationship diagrams te bouwen met Lucidchart. Diagrammen die met onze app worden gebouwd, zijn personaliseerbaar en interactief en bieden samenwerkingsmogelijkheden. Bovendien zijn ze toegankelijk vanaf elk apparaat en elke locatie - wat hebt u nog meer nodig?

Probeer het nu
Registreer gratis