Gantt-schema

Med den här grundläggande mallen för Gantt-schema kan du: – Organisera projektåtgärder över en tidsperiod – Tilldela specifika uppgifter till team. – Samarbeta med kollegor för att planera ditt projekt. Öppna den här mallen för att visa ett detaljerat exempel på ett grundläggande Gantt-schema som du kan anpassa till ditt användningsfall.

Use this template
Gantt-schema example

Related templates

Sales management concept map example

Go to Sales management concept map example template page

Project dashboard

Go to Project dashboard template page

Strategy map example

Go to Strategy map example template page

Functional decomposition example

Go to Functional decomposition example template page

Get started

  • Pricing
  • Individual
  • Team
  • Enterprise
  • Contact sales
PrivacyLegalCookies

© 2022 Lucid Software Inc.