Een organigram bouwen in Word

Word wordt voornamelijk gebruikt om rapporten, memo's en andere gedrukte documenten op te stellen. Maar indien gewenst kunt u ook organigrammen bouwen in Word. Volg deze gids om eenvoudige organigrammen te maken en vorm te geven in Microsoft Word 2013. Als u zich afvraagt hoe u uw organigram moet structureren, of welke informatie het moet bevatten, bekijk dan onze tutorial over organigrammen. Raadpleeg onze organigramsjablonen voor Word om aan de slag te gaan.

Bouw nu vlotter diagrammen met Lucidchart. De software van Lucidchart werd specifiek ontworpen om organigrammen en andere soorten diagrammen te bouwen. In tegenstelling tot Word biedt Lucidchart bovendien de mogelijkheid om documenten met meerdere gebruikers in real-time te bewerken en om spreadsheetgegevens te importeren voor een organigram op maat.

Probeer het nu
Registreer gratis

Een organigram bouwen in Word:

1.

Open eerst een blanco document in Word.

2.

U kunt uw menu-instellingen aanpassen, wat het werk gemakkelijker maakt. Klik in de rechterbovenhoek op "Weergaveopties voor lint" en kies de gewenste optie. Zo kunt u zich beter op de pagina concentreren.

3.

Klik op het tabblad Invoegen en selecteer SmartArt of Vormen. SmartArt-afbeeldingen zijn een voorgevormde groep vormen met ingebouwde thema's en logica. Vormen zijn individuele objecten die in een document kunnen worden ingevoegd en die bewerkt kunnen worden.

Als u SmartArt kiest:

 • Er verschijnt een dialoog die u vraagt een SmartArt-afbeelding te selecteren. Kies Hiërarchie in het paneel links en kies vervolgens het sjabloon dat u wilt gebruiken. Er verschijnt een voorbeeld van de afbeelding in het paneel rechts, samen met wat toelichting over de logica die het gebruikt. Klik op OK.

 • Als u de afbeelding wilt vervangen, selecteert u deze door erop te klikken. Klik daarna op de SmartArt-afbeeldingen (Invoegen > SmartArt) en kies een ander type diagram. Er verschijnt opvultekst als u een ander type schema kiest, ook als u intussen eigen tekst hebt ingevoerd. Daarom is het belangrijk om zeker te zijn van het schematype voordat u tekst begint te typen.

 • Als u de layout van een afbeelding wilt wijzigen, selecteert u die en klikt u op Ontwerp > Layout om een andere stijl te kiezen. De layout van diagrammen kan worden bewerkt zonder tekst te verliezen.

 • Ga door met het toevoegen van vormen en verbind ze met lijnen totdat uw organigram klaar is. Bij sommige SmartArt-afbeeldingen kunt u niet onbeperkt vormen blijven toevoegen. Waar dat wel mogelijk is, selecteert u de vorm het dichtste bij waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen. Kies dan een actie, zoals Vorm Toevoegen in het tabblad Ontwerpen. Volg deze instructies voor organigramsjablonen:
  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vak wilt invoegen op hetzelfde niveau als het geselecteerde vak, maar onder dit vak.
  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vak wilt invoegen op hetzelfde niveau als het geselecteerde vak, maar vóór dit vak.
  • Klik op Vorm erboven invoegen als u een vak wilt invoegen op een niveau boven het geselecteerde vak.
  • Klik op Vorm eronder invoegen als u een vak wilt invoegen op een niveau onder het geselecteerde vak.
  • Klik op Assistent toevoegen om een assistentvak toe te voegen.

Als u Vormen kiest:

 • Er verschijnt een galerij met een reeks vormen, waaronder lijnen, pijlen en geometrische vormen. Klik op de vorm die u wilt toevoegen en sleep naar de gewenste plaats. De grootte van de vorm wordt aangepast aan de afmetingen die u instelt.

 • Ga door met het toevoegen van vormen en verbind ze met lijnen totdat uw organigram klaar is.

LIJNEN TOEVOEGEN

1.

Om lijnen tussen vormen te trekken, klikt u op Invoegen > Vormen en selecteert u een lijnstijl. Klik en sleep dan op de pagina om een lijn toe te voegen.


TEKST TOEVOEGEN

1.

Om tekst toe te voegen aan een SmartArt-afbeelding, klikt u op de vultekst en start u met typen. De grootte van de tekstvakken zal automatisch worden aangepast op basis van het aantal woorden dat u toevoegt.

2.

Om tekst in een vorm toe te voegen, dubbelklikt u op de vorm en begint u met typen. Lettertypen kunnen worden gewijzigd vanuit het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u dubbelklikt op een tekstvak.

3.

Als u niet zeker weet of u tekst kunt invoegen in een element, dubbelklik er dan op en begin met typen. Uw tekst zal verschijnen als dit mogelijk is.


EEN RASTER TOEVOEGEN

1.

Rasters kunnen u helpen om vormen uit te lijnen en ieder object consistente afmetingen te geven. Om een raster te zien, klikt u op het tabblad 'Bekijken' en vinkt u het vakje bij 'Rasterlijnen' aan.

2.

Om het raster te bewerken, klikt u op Opmaak > Uitlijnen > Rasterinstellingen. Hier kunt u handige functies inschakelen, zoals het op elkaar uitlijnen van vormen en het op rasterlijnen uitlijnen van objecten.


VORMEN EN LIJNEN VORMGEVEN VANAF DE PAGINA

1.

Voor eenvoudige bewerking kunt u met de rechtermuisknop op een object klikken. Er zal een menu verschijnen met populaire bewerkingsopties, zoals tekstterugloop of een item naar voren of achteren verplaatsen.

2.

Om de stijl, vulling of contouren te bewerken, klikt u op het grafische menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een vorm klikt.

3.

Om de layout van de tekst te bewerken, zoals positie, terugloop en grootte, klikt u op het pictogram Layoutopties (dit zweeft net naast de vorm of afbeelding) en kiest u de gewenste layout. Klik op Meer Weergeven om de rest van de opties te bekijken.

4.

Om een vorm te verplaatsen (ongeacht of het een alleenstaand object is of deel van een SmartArt-afbeelding), gebruikt u klikken en slepen. Sleep vanaf een rand of hoek om de grootte te wijzigen, klik op het handvat-icoon en sleep het om de vorm te roteren.

5.

Om lijnen te verplaatsen, klikt u erop en sleept u ze naar de gewenste positie. Sleep vanaf de eindpunten om de grootte te wijzigen.

6.

Om meerdere vormen en lijnen op te maken of te verplaatsen, klikt u op een vorm, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u de andere vormen door erop te klikken. Of klik en sleep de muis rond elk object dat u wilt selecteren. Als de objecten geselecteerd zijn, kunt u ze verplaatsen met uw muis of met de pijltjestoetsen. U kunt ook opmaak toevoegen, zoals vulkleuren, die dan op alle geselecteerde vormen zal worden toegepast. U kunt de selectie ongedaan maken door elders op de pagina te klikken.


VORMEN EN LIJNEN VORMGEVEN VANAF HET MENULINT

1.

Voor een uitgebreid menu met opties voor bewerking en vormgeving klikt u op een vorm of SmartArt-afbeelding (of selecteer meerdere vormen door Shift ingedrukt te houden terwijl u op elk object klikt).

Als u een vorm selecteert:

 • U zult een nieuw tabblad, 'Opmaak', zien verschijnen in het menulint. Klik hier voor uitgebreide opmaakopties, inclusief de mogelijkheid om vormen in te voegen en te stileren, tekst te bewerken, pagina-elementen te ordenen en de grootte van vormen aan te passen.

Als u een SmartArt-afbeelding selecteert:

 • U zult twee nieuwe tabbladen, 'Opmaak' en 'Ontwerp', zien verschijnen in het menulint. Klik hier voor opmaak- en ontwerpopties, inclusief de mogelijkheid om de stijl van de layout, kleuren en SmartArt-stijlen te wijzigen en afbeeldingen opnieuw in te stellen.

Telkens u vormen of SmartArt-afbeeldingen selecteert, verschijnen deze opties.


Een organigram maken in Lucidchart:

ORGANIGRAMVORMEN TOEVOEGEN

1.

Ga eerst naar de demo-omgeving of registreer voor een account. Als u zich geregistreerd hebt voor een account, ga dan naar de editor door te klikken op 'Document aanmaken'.

2.

U kunt een specifieke organigramvorm uit de toolbox gebruiken, of gegevens importeren uit een automatisch gegenereerde tabel.

Als u kiest voor een organigramvorm:

 • Zorg ervoor dat u de correcte vormbibliotheken open heeft staan door op de knop 'Meer vormen' te klikken en de organigrambibliotheek te selecteren.

 • Als u klaar bent om te beginnen, sleept u een organigramvorm uit de toolbox aan de linkerkant en zet u de vorm neer op het doek.

Als u een automatische tabel kiest:

 • Klik in de vormbibliotheek op Gegevens importeren.

 • Selecteer een .csv-bestand om te importeren en plak de gegevens van de spreadsheet in het tekstvak.

 • Pas de opmaak van de gegevens waar nodig aan en klik op Organigram genereren.


ORGANIGRAMGEGEVENS TOEVOEGEN

1.

In het contextvenster dat naast het organigram verschijnt, drukt u op Enter om nieuwe werknemers aan het schema toe te voegen en op Tab om hun plaats in het bedrijf te wijzigen. U kunt ook op een vorm klikken en van daar slepen om een nieuwe vorm toe te voegen. Laat de muis los en er verschijnt een nieuwe vorm.

2.

Voer de gegevens van de medewerkers, zoals naam en telefoonnummer, onderaan het contextvenster in.

3.

Voeg foto's van medewerkers toe door op het fotopictogram te klikken en een afbeelding te selecteren.


WEERGAVE ORGANIGRAM WIJZIGEN

1.

Om de velden van het organigram te wijzigen, opent u het contextvenster. Klik vervolgens op de weergave die u wilt gebruiken.

2.

Als u de afstand tussen objecten wilt wijzigen, opent u het paneel Context en kiest u een andere optie.

3.

Om de relatie tussen een medewerker en een leidinggevende te veranderen, opent u het contextvenster. Zweef met de muis rechts van de naam van de medewerker en trek pijlen in de juiste richting.

4.

Klik op Lay-out Opruimen om terug te gaan naar de vooringestelde opties voor tussenruimte.


VORMGEVEN VANAF HET DOEK

1.

U kunt organigramelementen bewerken alsof ze gewone vormen zijn, maar onthoud wel dat de logica van een organigram verstoord wordt door handmatig lijnen en vormen te tekenen.

2.

Voor snelle bewerkingen klikt u met de rechtermuisknop op een vorm of lijn. Er zal een menu verschijnen met populaire bewerkingsopties, zoals een item naar voren of achteren verplaatsen, een lijn trekken of de vorm veranderen.

3.

Om een vorm te verplaatsen kunt u deze aanklikken en verslepen. Sleep vanaf een rand of hoek om de grootte te wijzigen, klik op het handvat-icoon en sleep het om de vorm te roteren.

4.

Om meerdere vormen te verplaatsen, selecteert u ze door Shift ingedrukt te houden terwijl u op elk object klikt en sleept u ze naar de gewenste positie.

5.

Lijnen zijn ontworpen om te worden uitgelijnd op verbindingspunten aan de rand van het object. Klik en sleep het uiteinde van de lijn langs de rand om de plaats waar de lijn is verbonden te wijzigen, of sleep de lijn naar het midden van het object om de lijn te dwingen dynamisch van positie te veranderen wanneer de vorm wordt verplaatst.


VORMGEVEN VANAF DE BALK EIGENSCHAPPEN EN HET PANEEL AFBEELDING

1.

Om tekst aan te passen, inclusief uitlijning en lettergrootte, selecteert u de tekst en kiest u uit de opties in de balk Eigenschappen bovenaan de pagina.

2.

Om grafische kwaliteiten zoals vulkleur en gradiënten te wijzigen, selecteert u het element dat u wilt aanpassen en kiest u uit de opties in het paneel afbeelding aan de rechterkant van de pagina.

3.

Om lijnen en vormen aan te passen, selecteert u het element dat u wilt veranderen en kiest u uit de opties in de balk Eigenschappen. Voeg tekst toe aan elk deel van een lijn door te dubbelklikken en te typen op de lijn.


HANDIGE FUNCTIES IN LUCIDCHART

Lucidchart biedt veel nuttige functies die niet beschikbaar zijn in andere diagramprogramma's. In plaats van organigrammen met de hand te tekenen, kunt u gemakkelijk een .csv importeren uit excel en onze software een compleet schema laten creëren. Bovendien kunt u de opmaak met één klik bewerken, of interactieve links en lagen toevoegen. Zo wordt het gemakkelijk om aantrekkelijke organigrammen te creëren en te delen binnen uw bedrijf.

Lucidchart biedt gebruiksvriendelijke tools die snel professionele resultaten leveren. Wilt u het zelf eens proberen? Er zijn gratis accounts en gratis proefperiodes voor premium functionaliteit.

Probeer het nu
Registreer gratis