Radering av data och administratörsåtkomst

Kom åt, återställ och bevara alla dokument på ditt konto

Kontakta säljare
 • Nvidia logo
 • Google logo
 • Amazon logo
 • Intel logo
 • US Foods logo
 • General Electric logo
Bevarande av dokumentÅterställning av dataRadering av data

Bevarande av dokument

Analytiker har uppskattat att Fortune 500-företag förlorar motsvarande mer än 300 miljarder kronor varje år på grund av att anställda inte delar kunskap effektivt. Förlora inte värdefull dokumentation bara för att en anställd lämnar företaget. När du inaktiverar ett konto behåller du fortfarande åtkomsten till de dokument som är kopplade till det kontot – utan att behöva överföra dokumenten.

Återställning av data

Håll fast vid den information du behöver. Eftersom vi säkerhetskopierar dina data varje timme till flera fysiska platser kan vi enkelt återställa förlorade dokument. Använd Lucidchart för all din viktiga dokumentation utan att någonsin behöva oroa dig för att den ska försvinna.

Radering av data

Behöver du ta bort information som tillhör företaget från molnet? Med Lucidchart for Enterprise kan du permanent radera alla data eller dokument som är kopplade till ditt konto. Lucidchart gör inte anspråk på äganderätt till något dokument som har skapats genom vår plattform.

Pearson

Det som drev Lucidchart från början var faktiskt användargemenskapen.

Pearson utnyttjade Lucid-teknikens flexibilitet för att bygga en domänomfattande samarbetsplattform. Medarbetarna stödjer de större målen genom att använda Lucidchart som samlingsplats för att skapa, dela och publicera viktiga diagram.

Behöver du en offert för ditt företagskonto?

Kontakta oss nu och ta reda på varför miljontals användare förlitar sig på Lucidchart för professionella diagram.

Kontakta säljare

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.