Skapa tekniska diagram för att klargöra komplexitet

Visualisera detaljerna i arbetet. Använd Lucidchart för att dokumentera komplexa processer med bilder som ökar tydligheten och effektiviteten.

Kom igång

Den perfekta verktygslådan för tekniska diagram

En konceptuell bild som visar ett ER-diagram i Lucidchart med samarbetsmarkörer på duken

Skapa robusta enhetsrelationsdiagram

Visualisera databasstrukturer med ER-diagram. Effektivisera samarbetet, designa enkelt och ge ingenjörsteamet möjlighet att bättre se och förstå enhetsrelationer.

En konceptuell bild som visar formmenyn i Lucidchart och användarnas förmåga att visualisera nuvarande och framtida tillstånd

Anpassa den tekniska dokumentationen

Använd färdiga formbibliotek eller importera egna former för att skapa anpassade bibliotek som kan delas med medarbetare. Utnyttja intelligenta stilar och utvecklarverktyg för större precision.

En konceptuell bild som visar ett organisationsdiagram i Lucidchart och visar logotyper för Jira, Confluence och Notion

Standardisera dokumentationen för olika team

Bädda in diagram i integrerade appar som Jira, Confluence, Notion med flera. Gör Lucidchart till ett nav för standardiserad dokumentation med säker delning och åtkomstspårning.

Funktioner för att visualisera system och strukturer

Anpassade mallar

Formbibliotek

Exporter

Importer

Villkorlig formatering

Redigering i realtid

Anpassade mallar i Lucidchart

Anpassade mallar

Skapa fördefinierade mallar för att öka samordningen, enhetligheten och skalbarheten i olika projekt.

Shape-bibliotek i Lucidchart

Formbibliotek

Använd befintliga formbibliotek för Salesforce, Enterprise Architecture med mera – eller skräddarsy egna.

Export från Lucidchart

Exporter

Exportera diagram i SQL- eller Quickbase-format för enkelt samarbete mellan design- och utvecklingsteam.

Import från Lucidchart

Importer

Importera ett databas- eller ett Salesforce-schema och visualisera ändringar innan de implementeras.

Bildvillkorlig formatering i Lucidchart

Villkorlig formatering

Förvandla data genom att visuellt markera mönster och insikter för snabb, överskådlig förståelse.

Samarbeta i realtid i Lucidchart

Redigering i realtid

Effektivisera arbetet genom att låta flera medarbetare skapa och redigera samma diagram samtidigt.

Fler resurser

Märke för intelligenta diagram

Lär dig skapa dynamiska, databaserade diagram för att visualisera vad som helst.

Kom igång

Skapa ett innovationsförråd

Centralisera diagram och dokument för att främja innovation.

Diagramcenter i Lucidchart

Utforska ett brett utbud av diagram och stegvisa guider.

Upptäck nu

Skapa tekniska diagram i Lucidchart

Kom igång

Komma igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.