Skapa processkartor och flödesscheman

Bygg tillsammans med teamet. Använd Lucidchart för att dokumentera komplexa system och processer, definiera nästa steg och skapa en enda källa till sanning.

Kom igång

Den perfekta verktygslådan för att visualisera företaget

En konceptuell bild som visar appar från tredje part på marknaden för Lucid-integrationer

Förenklad processdesign

Skapa och samarbeta om diagram i ett användarvänligt gränssnitt. Effektivisera arbetsflöden genom att möjliggöra integrationer med ledande appar som Google Workspace och Salesforce.

En konceptuell bild som visar villkorlig formatering som tillämpas på ett flödesschema i Lucidchart

Optimera varje process

Samla teamet för att fatta gemensamma beslut med fokus på strategiska förbättringar. Utnyttja villkorlig formatering och specialiserade formbibliotek för processoptimering. 

En konceptuell bild som visar menyer med olika alternativ för att lägga till former och linjer i Lucidchart

Skapa diagram enkelt

Använd Lucidcharts intuitiva stilar för att skapa personliga och visuellt tilltalande diagram som förbättrar tydligheten och stärker teamets förståelse – oavsett hur erfaren du är av att skapa diagram.

En konceptuell bild som visar formmenyn i Lucidchart och användarnas förmåga att visualisera nuvarande och framtida tillstånd

Justera i farten

Redigera diagram i Lucidchart utan att lämna arbetsytan. Dra och släpp former i flödesscheman och formatera och ändra former snabbt med ett klick.

En konceptuell bild som visar AI-funktionalitet i Lucidchart och användarnas förmåga att skriva in textmeddelanden

Skapa AI-drivna flödesscheman

Använd AI i Lucidchart för att enkelt omvandla textbaserade prompter till flödesscheman. Öka den visuella tydligheten och förfina arbetsflöden och spara samtidigt tid i processen.

Funktioner för att skapa processkartor och flödesscheman

Villkorlig formatering

Samarbete i realtid

Datalänkning

Lager

Revisionshistorik

Skapa diagram

Villkorlig formatering i Lucidchart

Villkorlig formatering

Förvandla data genom att visuellt markera mönster och insikter för snabb, överskådlig förståelse.

Realtidssamarbete i Lucidchart

Samarbete i realtid

Effektivisera arbetet genom att låta flera medarbetare skapa och redigera samma diagram samtidigt.

Importera data i Lucidchart

Datalänkning

Skapa korrekta diagram snabbare genom att länka former till data från Google Kalkylark, Excel- eller CSV-filer.

Lager i Lucidchart

Lager

Lägg till lager i visualiseringar för att visa flera nivåer, kontrollera synligheten och förenkla redigeringen.

Revisionshistorik i Lucidchart

Revisionshistorik

Samarbeta tryggt – visa ändringar, återgå till tidigare versioner och se till att diagrammen är uppdaterade.

Generera diagram med AI i Lucidchart

Skapa diagram

Omvandla textprompter till dynamiska flödesscheman med redigeringar och anpassning i realtid.

Fler resurser

Smart samarbete

Förstå vikten av intelligenta funktioner för visuellt samarbete.  

Läs nu

Märke för intelligenta diagram

Lär dig skapa dynamiska, databaserade diagram för att visualisera vad som helst.  

Skapa en enda källa till sanning

Bygg ett centralt arkiv för teamets dokument, data och information.  

Skapa processkartor och flödesscheman med Lucidchart

Kom igång

Komma igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.