Grupphantering

Få rätt personer att hantera licenser och få värdefull insikt i licensallokering och budgetering.

Kontakta säljare
 • Hewlett Packard logo
 • Google logo
 • Amazon logo
 • Intel logo
 • US Foods logo
 • General Electric logo
GruppadministratörerTilldela grupperLicenstilldelningar och vidarefakturering
Gruppadministratörer

Gruppadministratörer

Effektivisera din kontohantering för Lucidchart genom att sätta rätt personer på rätt plats. Utse användare till gruppadministratörer och ge dem licenshanteringsbehörighet så att de exempelvis kan redigera användarprofiler och svara på licensbegäranden från användare med begränsad åtkomst. Andra gruppadministratörsfunktioner, som inställningar och säkerhet, behålls samtidigt centralt. Oavsett hur ditt företag är uppbyggt kan du effektivt hantera dina licenser i olika team, avdelningar, kontor eller affärsenheter. 

Tilldela grupper

Tilldela grupper

Spara tid och resurser genom att automatisera processen för att skapa och tilldela grupper. Du kan enkelt hantera Lucidchart-grupper i Okta och OneLogin med SCIM och på så sätt undvika dubbelarbete genom att flytta befintliga gruppstrukturer direkt till Lucidchart och synkronisera uppdateringar du gör i din IdP. Alternativt kan du skapa och tilldela grupper i stor skala genom CSV-import.
 

Licenstilldelningar och vidarefakturering

Licenstilldelningar och vidarefakturering

Teamadministratörer kan ange ett antal licenser som är tillgängliga för primära grupper och som kan hanteras av gruppadministratören. För ett detaljerat register över hur många licenser som används i varje grupp, vilket gör det lättare att vidarefakturera till rätt affärsenhet. Omedelbar insikt i specifika kostnader som hjälper till att fatta välgrundade beslut. 
 

Hantera teamlicenser enkelt med Lucidchart

Kontakta säljare

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligKakor
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.