Een ER-diagram tekenen

een ERD tekenen

ERD's lijken misschien ingewikkeld, maar zijn echt niet zo moeilijk om te maken. De meeste Entity Relationship Diagrams kunnen worden gebouwd met symbolen uit onze vormbibliotheek voor stroomdiagrammen of ERD's. Volg deze stappen om uw eigen ERD ​​te maken!

Lucidchart is speciaal ontworpen voor het maken van ERD's. Gebruik onze ER-sjablonen of importeer uw databasestructuur om het proces te automatiseren. Probeer nu een gratis account!

Probeer het nu
Registreer gratis

KIES EEN MEDIUM

1.

Als uw bestaande database moet worden gemodelleerd, dan is een softwareprogramma met volledige functionaliteit zoals Lucidchart ideaal, omdat het automatisch ERD's kan genereren op basis van bestaande datastructuren. Om deze functie te gebruiken, opent u de ERD-vormbibliotheek in Lucidchart en klikt u op "Importeren". Volg daarna de instructies in deze tutorial .

Computersoftware is ook een goede keuze voor het creëren van volledig nieuwe Entity Relationship Diagram; u hebt de beschikking over voorgebouwde complexe vormen en verbindingslijnen die gemakkelijk te verplaatsen zijn tijdens het modelleerproces. Voor deze gids gaan we ervan uit dat u Lucidchart gebruikt.

een ERD tekenen
een ERD tekenen
een ERD tekenen

IDENTIFICEER DE ONDERDELEN

2.

ERD'S hebben drie hoofdonderdelen:

  • Entiteiten vertegenwoordigen mensen, plaatsen, voorwerpen, gebeurtenissen of concepten.
  • Attributen , ook gegevenselementen genoemd, modelleren de kenmerken van een entiteit.
  • Relaties tonen de band tussen twee of meer entiteiten.

Het is belangrijk dat u een onderscheid maakt tussen deze groepen voordat u begint met vormen te verslepen en te labelen. Identificeer uw entiteiten, bepaal betekenisvolle interacties tussen de entiteiten en analyseer de aard van deze interacties.

3.

Voordat u een ERD aanmaakt, moet u ook weten dat datamodellen op verschillende niveaus bestaan. Een Entity Relationship Diagram bevindt zich op een van de drie volgende niveaus van datamodellering: het conceptuele, logische of fysieke niveau. De meeste ERD's beginnen als een conceptueel model; dit zijn de eenvoudigste diagrammen en bieden het breedste overzicht. Een conceptueel ER-diagram zal gedetailleerder en complexer worden naarmate u overgaat naar een logisch en vervolgens een fysiek model. Dit laatste niveau beschrijft de manier waarop gegevens fysiek in een individuele database worden opgeslagen. Bekijk onze pagina over ERD-symbolen voor meer informatie over datamodellen en ERD-symbolen.

Welke vormen u gebruikt hangt af van het type model waar uw diagram onder valt. Als u dit niet zeker weet, begin dan met een conceptueel ERD.

een ERD tekenen

VOEG VORMEN EN VERBINDINGSLIJNEN TOE

4.

Sleep vormen uit de gereedschapskist naar het doek en benoem elk element. In eenvoudige conceptuele diagrammen worden entiteiten weergegeven door rechthoeken, attributen door ovalen en relaties door ruiten. Klik voor deze vormen in Lucidchart op "Meer Vormen" en selecteer de vormbibliotheek UML Entity Relationship. Voor meer complexe diagrammen, beschikt de Entity Relationship-vormbibliotheek over tabellen met velden, sleutels en typen. Aspecten van beide modellen kunnen in het logische datamodel worden opgenomen, afhankelijk van de notatiestijl die u kiest.

5.

Koppel vormen met speciale verbindingslijnen die zowel kardinaliteit als ordinaliteit uitdrukken. Kardinaliteit bepaalt hoeveel instanties van een entiteit aan een andere instantie van een entiteit gerelateerd zijn, en ordinaliteit beschrijft of de relatie verplicht dan wel optioneel is. In Lucidchart kunt u kardinaliteit uitdrukken door een lijn te trekken. Vervolgens verandert u de stijl van de lijn om aan te geven of de relatie een-op-een, een-op-veel of nog iets anders is. Ordinaliteit kunt u uitdrukken door een enkele lijn of een dubbele lijn te trekken—een enkele lijn duidt op een relatie tussen entiteiten, een dubbele lijn betekent een beperking die totale participatie vereist in een relatie.

een ERD tekenen

STROOMLIJN UW OPMAAK

6.

U kunt zelfs de meest complexe Entity Relationship Diagram inzichtelijk maken. Klik op een ERD-vorm en gebruik het contextvenster om de look en de functionaliteit van koppen, rijen en velden aan te passen.

7.

Als u klaar bent met uw diagram, leg het dan eerst voor aan uw hele team voordat u het openbaar maakt. Entity Relationship Diagrams zijn het meest effectief wanneer ze begrepen worden door ontwerpers, ontwikkelaars, beheerders en eindgebruikers. Uw teamgenoten kunnen u wijzen op eventuele zwakke punten die u over het hoofd heeft gezien.


Met Lucidchart maakt u gemakkelijk professionele ERD's, gegevensstromen en andere gespecialiseerde diagrammen, gewoon in een webbrowser. Start een gratis account en probeer het zelf!

Probeer het nu
Registreer gratis