Een stroomschema maken in Word

Microsoft Word is een tekstverwerker en geen diagramprogramma, maar geeft gebruikers toch de mogelijkheid om vormen voor stroomdiagrammen toe te voegen. Volg deze gids om eenvoudige stroomdiagrammen te bouwen en op te maken in Microsoft Word 2013. Als u niet goed weet hoe een standaard stroomdiagram eruitziet - bijvoorbeeld welke vormen of informatie u moet gebruiken - bekijk dan onze gids over het maken van stroomdiagrammen. Raadpleeg onze stroomdiagramsjablonen voor Word om aan de slag te gaan.

Probeer Lucidchart voor een eenvoudigere oplossing voor het maken van diagrammen. Lucidchart werd specifiek ontwikkeld voor stroomdiagrammen en andere gespecialiseerde soorten schema's. In tegenstelling tot Word is Lucidchart uiterst geschikt om uw documenten af te drukken en digitaal te publiceren. Bovendien kunt u snel en naadloos samenwerken, volledig gratis en met een onbeperkt aantal gebruikers.

Probeer het nu
Registreer gratis

Een stroomschema maken in Word:

TEKENPAPIER TOEVOEGEN

1.

Open eerst een blanco document in Word.

2.

In Word kunnen vormen rechtstreeks aan een pagina worden toegevoegd, maar u kunt er ook voor kiezen om ze op een tekenpapier te zetten. Het canvas vormt een soort verpakking voor uw stroomdiagram, zodat u niet elk individueel element moet verplaatsen, maar uw hele diagram met een enkele muisklik kunt positioneren. U kunt het canvas of tekenpapier ook stylen om de look van uw stroomdiagram te verfijnen.

3.

Klik op het tabblad Invoegen en selecteer Vormen. Onderaan het paneel vindt u de knop Nieuw tekenpapier.


VORMEN TOEVOEGEN

1.

U kunt de menu-instellingen aanpassen om uw stroomdiagram gemakkelijker te creëren. Klik in de rechterbovenhoek op "Weergaveopties voor lint" en kies de gewenste optie. Zo kunt u zich beter op de pagina concentreren.

2.

Klik eerst op het tabblad Invoegen en kies SmartArt of Vormen in de groep Illustraties. SmartArt-afbeeldingen zijn logisch opgebouwd en vooraf vormgegeven (maar wel aanpasbaar). Vormen zijn afzonderlijke afbeeldingen die in een tekst of op een lege pagina kunnen worden ingevoegd en vervolgens kunnen worden opgemaakt.

Als u SmartArt kiest:

  • Er verschijnt een dialoog die u vraagt een SmartArt-afbeelding te selecteren. Aan de linkerkant ziet u verschillende categorieën: kies Proces voor stroomdiagramvormen. Kies het diagram dat u wilt gebruiken. Er verschijnt een voorbeeld van de afbeelding in het paneel rechts, samen met wat toelichting over de logica die het gebruikt. Klik op OK. Denk eraan dat niet elke optie die u hier ziet een stroomdiagramvorm is.

  • Een stroomschema maken in Word
  • Om uw SmartArt te vervangen, klikt u op de SmartArt-afbeeldingen (Invoegen > SmartArt) terwijl uw huidige afbeelding is geselecteerd en kiest u een ander type diagram. Er verschijnt opvultekst als u een ander type schema kiest, ook als u intussen eigen tekst hebt ingevoerd. Daarom is het belangrijk om zeker te zijn van het schematype voordat u tekst begint te typen. De indeling van schema's kan echter wel worden gewijzigd zonder dat u daarbij tekst verliest (Ontwerpen > Indelingen).

  • Ga door met het toevoegen van vormen en verbind ze met lijnen totdat uw stroomdiagram af is. Bij sommige SmartArt-afbeeldingen kunt u niet onbeperkt vormen blijven toevoegen. Waar dat wel mogelijk is, selecteert u de vorm het dichtste bij waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen, of selecteer het hele schema, afhankelijk van welk soort schema u hebt ingevoegd. Kies dan een actie, zoals Vorm Toevoegen in het tabblad Ontwerpen > Hulpmiddelen voor SmartArt.

Als u Vormen kiest:

  • Er verschijnt een galerij met een reeks vormen, waaronder lijnen, pijlen en geometrische vormen. Denk eraan dat niet elke optie die u hier ziet een standaard stroomdiagramvorm is. Klik op de vorm die u wilt toevoegen en sleep naar de gewenste plaats. Het element verschijnt precies op dezelfde plaats als uw cursor. U kunt ook klikken en slepen om de grootte van de afbeelding aan te passen.

  • Ga door met het toevoegen van vormen en verbind ze met lijnen totdat uw stroomdiagram af is.

LIJNEN TOEVOEGEN

1.

Om vormen te verbinden met lijnen, klikt u op Invoegen > Vormen en kiest u de gewenste lijnstijl. Klik en sleep dan op de pagina om een lijn te trekken.


TEKST TOEVOEGEN

1.

Om tekst toe te voegen in een SmartArt-afbeelding, klikt u op de vultekst en vult u uw eigen tekst in. De grootte van de tekstvakken zal automatisch worden aangepast aan de tekst die u toevoegt.

2.

Om tekst in een vorm toe te voegen, dubbelklikt u op de vorm en begint u met typen. Lettertypen kunnen worden gewijzigd vanuit het dialoogvenster dat direct naast de vorm verschijnt.

3.

Als u niet zeker weet of u tekst kunt invoegen in een element, dubbelklik er dan op en begin met typen. Uw tekst zal verschijnen als dit mogelijk is.


EEN RASTER TOEVOEGEN

1.

Rasters kunnen u helpen om vormen uit te lijnen en ieder object consistente afmetingen te geven. Om een raster in te schakelen, klikt u op het tabblad Bekijken en vinkt u het vakje bij Rasterlijnen aan.

2.

Om het raster te bewerken, klikt u op Opmaak > Uitlijnen > Rasterinstellingen. Hier kunt u handige functies inschakelen, zoals het uitlijnen van vormen op het raster en op elkaar.


VORMEN EN LIJNEN VORMGEVEN VANAF DE PAGINA

1.

Voor eenvoudige bewerking kunt u met de rechtermuisknop op een element klikken. Er zal een menu verschijnen met populaire bewerkingsopties, zoals een item naar voren of achteren verplaatsen of een vulkleur kiezen.

2.

Om de layout van de tekst te bewerken, zoals positie, terugloop en grootte, klikt u op het pictogram Layoutopties (dit zweeft net naast de vorm of afbeelding) en kiest u de gewenste layout. Klik om Meer weergeven voor het volledige menu.

3.

Om de stijl, vulling of contouren te bewerken, klikt u op het grafische menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een vorm klikt.

4.

Om vormen te verplaatsen (ongeacht of het een alleenstaand element is of deel van een SmartArt-afbeelding), gebruikt u klikken en slepen. Sleep vanaf een rand of hoek om de grootte te wijzigen, klik op het handvat-icoon en sleep het om de vorm te roteren.

5.

Om lijnen te verplaatsen, klikt u erop en sleept u ze naar de gewenste positie. Sleep vanaf de eindpunten om de grootte te wijzigen.

6.

Om meerdere vormen en lijnen op te maken of te verplaatsen, klikt u op een vorm, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u de andere vormen door erop te klikken. Of klik en sleep de muis rond elk object dat u wilt selecteren. Als de objecten geselecteerd zijn, kunt u ze verplaatsen met uw muis of met de pijltjestoetsen. U kunt ook opmaak toevoegen, zoals vulkleuren, die dan op alle geselecteerde vormen zal worden toegepast. U kunt de selectie ongedaan maken door elders op de pagina te klikken.


VORMEN EN LIJNEN VORMGEVEN VANAF HET MENULINT

1.

Voor een uitgebreid menu met opties voor bewerking en vormgeving klikt u op een vorm of SmartArt-afbeelding (of verscheidene door Shift ingedrukt te houden terwijl u op elke vorm klikt).

Als u een vorm selecteert:

  • U zult een nieuw tabblad, 'Opmaak', zien verschijnen in het menulint. Klik hier voor verscheidene opmaakopties, inclusief de mogelijkheid om vormen in te voegen, vormen te stileren, WordArt toe te voegen, tekst te modificeren, pagina-elementen te ordenen en de grootte van vormen aan te passen.

Als u een SmartArt-afbeelding selecteert:

  • U zult twee tabbladen, 'Opmaak' en 'Ontwerp', zien verschijnen in het menulint. Klik hier voor verscheidene opmaak- en ontwerpopties, inclusief de mogelijkheid om de stijl van de lay-out, kleuren en SmartArt-stijlen te wijzigen en afbeeldingen opnieuw in te stellen.

Deze opties zullen iedere keer verschijnen dat u een vorm of SmartArt-afbeelding selecteert.


Een stroomdiagram maken in Word 2013 met de Lucidchart-integratie:

VORMEN TOEVOEGEN

1.

Open eerst een blanco document in Word.

2.

Klik op "Apps voor Office" in het tabblad Invoegen.

3.

Selecteer en installeer Lucidchart. U kunt deze toepassing gratis downloaden en gebruiken.

4.

Nadat u Lucidchart heeft geïnstalleerd, klikt u op de knop 'Apps voor Office' om een taakvenster te laten verschijnen met uw bestaande Lucidchart-documenten. Kies uw diagram en voeg het in.

5.

Om een bestaand diagram te bewerken of een nieuw diagram te creëren, klikt u op Bewerken of Creëren - dit opent Lucidchart in een browser.


Een stroomdiagram in Lucidchart maken:

Voor het maken van stroomdiagrammen is Lucidchart eenvoudiger te gebruiken dan Word. Objecten worden op intuïtieve wijze uitgelijnd en u kunt diagrammen met één klik in drukvorm of digitaal publiceren. Als u een stroomdiagram wilt invoegen in een Word-document, maakt u het eenvoudig in Lucidchart en voegt u het in als een afbeelding.

VORMEN TOEVOEGEN

1.

Ga eerst naar de demo-omgeving of meld u aan voor een account. Als u zich aanmeldt voor een account, ga dan naar de editor door te klikken op 'Document aanmaken'.

2.

Zorg ervoor dat u de correcte vormbibliotheken open heeft staan door te klikken op de knop 'Meer vormen' en uw gewenste vormen te selecteren. In nieuwe documenten zullen standaard stroomdiagramvormen automatisch verschijnen in de toolbox aan de linkerkant.

3.

Als u klaar bent om te beginnen, sleept u een vorm uit de toolbox aan de linkerkant en zet u de vorm neer op het canvas.


LIJNEN TOEVOEGEN

1.

Laat de muisaanwijzer op de rand van een object staan. Als een vizier verschijnt, gebruikt u klikken en slepen om een lijn te trekken. Wanneer u de muis loslaat, zult u automatisch worden gevraagd om de volgende vorm toe te voegen. U kunt ook een lijn trekken door op uw rechtermuisknop te klikken en 'Lijn trekken' te kiezen of op 'L' op uw toetsenbord te drukken.


TEKST TOEVOEGEN

1.

Om tekst toe te voegen, sleept u het T-icoon uit de toolbox, zet u het neer en begint u met typen. Om tekst in een vorm toe te voegen, dubbelklikt u op de vorm en begint u met typen.


VORMGEVEN VANAF HET DOEK

1.

Voor snelle bewerkingen klikt u met de rechtermuisknop op een vorm of lijn. Er zal een menu verschijnen met populaire bewerkingsopties, zoals een item naar de voor- of achtergrond verplaatsen, een lijn trekken of de vorm veranderen.

2.

Om een vorm te verplaatsen kunt u deze aanklikken en slepen. Sleep vanaf een rand of hoek om de grootte te wijzigen en klik op het handvat-icoon en sleep het om de vorm te roteren.

3.

Om meerdere vormen te verplaatsen, selecteert u ze door Shift ingedrukt te houden terwijl u op elk object klikt en sleept u ze naar de gewenste positie.

4.

Lijnen zijn ontworpen om te worden uitgelijnd op verbindingspunten aan de rand van het object. Klik en sleep het uiteinde van de lijn langs de rand om de plaats waar de lijn is verbonden te wijzigen, of sleep de lijn naar het midden van het object om de lijn te dwingen dynamisch van positie te veranderen wanneer de vorm wordt verplaatst.


VORMGEVEN VANAF DE BALK EIGENSCHAPPEN EN HET PANEEL AFBEELDING

1.

Om tekst aan te passen, inclusief uitlijning en lettergrootte, selecteert u de tekst en kiest u uit de opties in de eigenschappenbalk bovenaan de pagina.

2.

Om grafische kwaliteiten zoals vulkleur en gradiënten te wijzigen, selecteert u het element dat u wilt aanpassen en kiest u uit de opties in het grafische paneel aan de rechterkant van de pagina.

3.

Om lijnen en vormen aan te passen, selecteert u het element dat u wilt veranderen en kiest u uit de opties in de balk Eigenschappen. Voeg tekst toe aan elk deel van een lijn door te dubbelklikken en te typen op de lijn.


AAN WORD TOEVOEGEN

1.

Als u uw stroomdiagram in Word wilt insluiten, klikt u op Bestand > Downloaden Als. Selecteer het type afbeelding dat u wilt gebruiken en welke delen van het document u wilt downloaden en klik op de knop.

2.

Open een leeg document in Word. Klik op het tabblad Invoegen en kies Afbeeldingen. Blader naar de afbeelding die u gedownload hebt en klik op Invoegen.


HANDIGE FUNCTIES IN LUCIDCHART

Ons programma biedt veel nuttige functies die niet beschikbaar zijn in andere diagramprogramma's. Vormen invoegen wordt gemakkelijker - met Lucidchart kunt u ze gewoon verslepen. Gebruikers kunnen lijnen gewoon op het doek tekenen en ze met het dichtstbijzijnde punt verbinden. U kunt zelfs afbeeldingen uploaden of vanuit Google invoegen zonder onze toepassing te verlaten! Met Lucidchart wordt het gemakkelijk om stroomdiagramsymbolen uit te lijnen, professioneel ogende thema's toe te passen en uw stroomdiagram online te delen.

Met Lucidchart krijgt u professionele tools om gemakkelijk strakke stroomdiagrammen te creëren en delen. Wilt u het zelf eens proberen? Er zijn gratis accounts en gratis proefperiodes voor premium functionaliteit.

Probeer het nu
Registreer gratis