Symbolen en notatie voor stroomdiagrammen

Uitleg van de betekenissen van stroomdiagramsymbolen

Laat u niet intimideren door het brede scala aan stroomdiagramvormen. Elk symbool heeft een specifieke betekenis en een context waarin het gebruik ervan passend is. Als u in de war raakt tijdens het tekenen van uw stroomdiagram, onthoud dan dat de meeste diagrammen kunnen worden getekend met slechts een paar algemene symbolen, die hieronder op een rij worden gezet.

Om te experimenteren met deze symbolen klikt u op de onderstaande knoppen. Een stroomdiagram tekenen in Lucidchart is snel, eenvoudig en volledig gratis.

Probeer het nu
Registreer gratis

Veelgebruikte symbolen voor stroomdiagrammen

stroomdiagramsymbool proces

Het processymbool

Staat voor een proces, actie of functie. Dit is het vaakst gebruikte symbool in stroomdiagrammen.

stroomdiagramsymbool document

Het documentsymbool

Stelt de input of output van een document voor. Input kan bijvoorbeeld betekenen dat er een rapport, e-mail of order wordt ontvangen. Output kan het genereren van een presentatie, memo of brief zijn.

Betekenis stroomdiagramsymbool besluit

Het besluitsymbool

Wijst op een vraag die beantwoord moet worden - gewoonlijk is het antwoord ja/nee of juist/fout. Het stroomdiagram kan vertakken op basis van het antwoord.

Betekenis stroomdiagramsymbool connector

Het connectorsymbool

Verbindt afzonderlijke elementen op een pagina. Het wordt doorgaans gebruikt in complexe diagrammen.

Stroomdiagramsymbool off-page connector

Het symbool off-page connector of off-page link

Verbindt afzonderlijke elementen die op meer dan een pagina staan. Het wordt vaak gebruikt voor complexe diagrammen. Het paginanummer wordt soms in de vorm geplaatst als referentie.

stroomdiagramsymbool gegevens

Het gegevenssymbool of het input/outputsymbool

Stelt gegevens voor die beschikbaar zijn voor input of output, of staat voor gebruikte of gegenereerde middelen. Het symbool van de papieren tape stelt ook input/output voor, maar is verouderd en wordt nog maar zelden gebruikt.

Stroomdiagramsymbool opmerking

Het opmerkingsymbool of het notitiesymbool

Voegt waar nodig uitleg of een opmerking toe. Het kan door een stippellijn met het betreffende onderdeel van het stroomdiagram worden verbonden.


Andere symbolen voor stroomdiagrammen en hun betekenis

Stroomdiagramsymbool opgeslagen gegevens

Het symbool voor opgeslagen gegevens

Staat voor gegevens die op een opslagapparaat staan.

Het samenvoegingssymbool

Telt de input van verschillende samenkomende paden bij elkaar op.

Betekenis stroomdiagramsymbool afsluiter

Het afsluitersysmbool

Geeft begin- en eindpunten en mogelijke uitkomsten van een pad weer.

Stroomdiagramsymbool vooraf gedefinieerd proces

Het symbool vooraf gedefinieerd proces

Wijst op een complex proces dat elders bekend of gedefinieerd is.

Betekenis stroomdiagramsymbool interne opslag

Het symbool interne opslag

Staat voor gegevens die in het RAM-geheugen worden opgeslagen.

Betekenis stroomdiagramsymbool handmatige invoer

Het symbool handmatige invoer

Staat voor de handmatige invoer van gegevens in een computer, meestal met behulp van een toetsenbord.

Stroomdiagramsymbool handmatige bewerking

Het symbool handmatige bewerking

Geeft aan dat de stap handmatig en niet automatisch moet worden uitgevoerd.

Betekenis stroomdiagramsymbool samenvoegen

Het symbool samenvoegen

Combineert meerdere paden.

Stroomdiagramsymbool meerdere documenten

Het symbool meerdere documenten

Staat voor meerdere documenten of rapporten.

Stroomdiagramsymbool voorbereiding

Het voorbereidingssymbool

Maakt onderscheid tussen stappen die het werk voorbereiden en stappen die het werk uitvoeren.


Standaard en niet-standaard symbolen voor stroomschema's

Er zijn dan wel bepaalde standaarden voor het ontwerp van stroomschema's en het gebruik van symbolen, u kunt die regels ook gewoon negeren. Gebruik de symbolen op een manier die voor uw publiek begrijpelijk is. Als u symbolen op een andere manier gebruikt, moet u er wel voor zorgen dat u dat consequent doet, zodat uw lezers steeds weten wat u met elk symbool bedoelt.


Lucidchart biedt iedere standaard stroomschemavorm zodat u snel professioneel ogende diagrammen kunt creëren. Lucidchart is de perfecte oplossing voor het maken en delen van stroomdiagrammen voor werk, school of persoonlijk gebruik.

Probeer het nu
Registreer gratis