Symbolen en notatie voor stroomdiagrammen

Wat wil je doen met flowcharts?

Ik wil meer te weten komen over flowcharts.

Ik wil mijn eigen stroomdiagram maken in Lucidchart.

Ik wil een stroomdiagram maken op basis van een kant-en-klaar sjabloon.


Laat u niet intimideren door het brede scala aan stroomdiagramvormen. Elk symbool heeft een specifieke betekenis en een context waarin het gebruik ervan passend is. Als u in de war raakt tijdens het tekenen van uw stroomdiagram, onthoud dan dat de meeste diagrammen kunnen worden getekend met slechts een paar algemene symbolen, die hieronder op een rij worden gezet.

Dit artikel leest u in 4 minuten

Wil je een eigen stroomdiagram maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, gemakkelijk en volledig gratis.

Een flowchart maken

Veelgebruikte symbolen voor stroomdiagrammen

De volgende vormen en symbolen worden vaak in stroomdiagrammen gebruikt.

 

StroomdiagramsymboolNaamBeschrijving
stroomdiagramsymbool proces
Processymbool

Ook wel "Actiesymbool" genoemd. Deze vorm staat voor een proces, actie of functie en is het vaakst gebruikte symbool in stroomdiagrammen.

Begin-/eindsymbool stroomdiagram
Begin-/eindsymbool

Ook wel "Afsluitsymbool" genoemd. Dit symbool geeft de begin- en eindpunten en mogelijke uitkomsten van een traject weer. De woorden "Begin" of "Einde" staan vaak in de vorm.

stroomdiagramsymbool document
Documentsymbool

Stelt de input of output van een specifiek document voor. Input kan bijvoorbeeld betekenen dat er een rapport, e-mail of order wordt ontvangen. Output kan het genereren van een presentatie, memo of brief zijn.

Stroomdiagramsymbool besluit
Besluitsymbool

Wijst op een vraag die beantwoord moet worden, waarop het antwoord meestal ja/nee of juist/fout is. Het stroomdiagram kan vertakken, afhankelijk van het antwoord of daarop volgende gevolgen.

Stroomdiagramsymbool connector
Connectorsymbool

Wordt meestal in complexe diagrammen gebruikt. Het verbindt afzonderlijke elementen op een pagina.

Stroomdiagramsymbool voor connector naar andere pagina
Stroomdiagramsymbool voor connector of link naar andere pagina

Dit symbool wordt vaak in complexe grafieken gebruikt en verbindt afzonderlijke elementen op andere pagina's. Meestal gemakshalve voorzien van een paginanummer op of in de vorm zelf.

Stroomdiagramsymbool voor input/output
Symbool voor input/output

Ook wel het "Gegevenssymbool" genoemd. Deze vorm stelt gegevens voor die beschikbaar zijn voor input en output, of staat voor gebruikte of gegenereerde middelen. Hoewel het symbool van de papieren tape ook voor input/output staat, is dit een verouderde vorm en komt u deze nu nog zelden in stroomdiagrammen tegen.

Stroomdiagramsymbool opmerking
Opmerking-/ notitiesymbool

Dit symbool wordt meestal in de context geplaatst om waar nodig meer uitleg toe te voegen of gebruikt om commentaar te leveren binnen een specifiek bereik. Het kan ook door een stippellijn met het betreffende onderdeel van het stroomdiagram worden verbonden.

Wil je een eigen stroomdiagram maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, gemakkelijk en volledig gratis.

Een flowchart maken

Extra stroomdiagramsymbolen

Veel van deze aanvullende stroomdiagramsymbolen zijn vooral geschikt voor het in kaart brengen van processen voor apps, gebruikersstromen, gegevensverwerking, etc.

StroomdiagramsymboolNaamBeschrijving
Databasesymbool
Databasesymbool

Dit symbool staat voor de gegevens die op een opslagdienst staan opgeslagen en toegankelijk zijn voor zoek- en filteropdrachten door gebruikers.

Papieren tape-symbool
Papieren tape-symbool

Een ouderwets symbool dat tegenwoordig zelden gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk of in processtromen, maar dat toch nuttig kan zijn als u processen of inputmethoden op veel oudere computers en CNC-machines in kaart wilt brengen.

Samenvoegingssymbool
Samenvoegingssymbool

Telt de input van verschillende samenkomende paden bij elkaar op.

vooraf gedefinieerd processymbool
Vooraf gedefinieerd processymbool

Wijst op een complex proces dat elders bekend of gedefinieerd is.

Symbool voor intern geheugen
Symbool voor intern geheugen

Deze vorm wordt meestal gebruikt voor het in kaart brengen van softwareontwerpen en geeft de gegevens aan die in het interne geheugen zijn opgeslagen.

Symbool voor handmatige invoer
Symbool voor handmatige invoer

Staat voor de handmatige invoer van gegevens in een bepaald veld of een stap in een proces, meestal met behulp van een toetsenbord of apparaat. Het gaat hier bijvoorbeeld om een stap in een inlogproces waarbij een gebruiker gevraagd wordt om gegevens handmatig in te voeren.

symbool voor handmatige bewerking
Symbool voor handmatige bewerking

Geeft aan dat de stap handmatig en niet automatisch moet worden uitgevoerd.

Symbool voor samenvoegen
Symbool voor samenvoegen

Combineert meerdere paden tot één pad.

Symbool voor meerdere documenten
Symbool voor meerdere documenten

Staat voor meerdere documenten of rapporten.

Voorbereidingssymbool
Voorbereidingssymbool

Maakt onderscheid tussen stappen die het werk voorbereiden en stappen die het werk uitvoeren. Het bereidt de gebruiker voor op een andere stap binnen hetzelfde proces.

Symbool voor opgeslagen gegevens
Symbool voor opgeslagen gegevens

Ook wel bekend als het symbool voor "Gegevensopslag". Deze vorm geeft aan waar gegevens in een proces worden opgeslagen.

Vertragingssymbool
Vertragingssymbool

Staat voor een vertragingssegment in een proces. Het kan gebruikt worden om de exacte duur van de vertraging in een vorm weer te geven.

Of-symbool
Of-symbool

Deze vorm geeft precies zoals beschreven aan dat de processtroom wordt voortgezet in twee of meer trajecten.

Weergave-symbool
Weergave-symbool

Deze vorm wordt vooral gebruikt om aan te geven waar informatie binnen een processtroom wordt weergegeven.

symbool voor harde schijf
Symbool voor harde schijf

Geeft aan waar gegevens op een harde schijf worden opgeslagen; ook wel bekend als 'opslag van gegevens met directe toegang'.

Standaard en niet-standaard symbolen voor stroomdiagrammen

Hoewel er bepaalde standaarden voor het ontwerp van stroomdiagrammen en het gebruik van symbolen bestaan, kunt u die regels ook gewoon negeren. Gebruik de symbolen op een manier die voor uw publiek begrijpelijk is. Als u symbolen op een andere manier gebruikt, moet u er wel voor zorgen dat u dit consequent doet, zodat uw lezers altijd weten wat u met elk symbool bedoelt. De onervaren maker van diagrammen kan onze gids over het maken van een stroomdiagram in Lucidchart raadplegen waarin een lijst met handige symbolen is opgenomen die u kunt gebruiken om een indrukwekkend stroomdiagram te maken.


Extra bronnen

Als u de vorm die u nodig hebt niet kunt vinden, kunt u, naast onze eigen uitgebreide vormbibliotheek, ook zelf allerlei vormen uploaden. Breng uw processtromen vandaag nog in kaart met Lucidchart!

Wil je een eigen stroomdiagram maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, gemakkelijk en volledig gratis.

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Enterprise
 • Contact met sales
PrivacyJuridischPrivacykeuzes voor cookiesCookiebeleid
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.