Diagram Illustration

Inhoud

Laat u niet intimideren door het brede scala aan stroomdiagramvormen. Elk symbool heeft een specifieke betekenis en een context waarin het gebruik ervan passend is. Als u in de war raakt tijdens het tekenen van uw stroomdiagram, onthoud dan dat de meeste diagrammen kunnen worden getekend met slechts een paar algemene symbolen, die hieronder op een rij worden gezet.

Veelgebruikte symbolen voor stroomdiagrammen

De volgende vormen en symbolen worden vaak in stroomdiagrammen gebruikt.

 

Stroomdiagramsymbool Naam Beschrijving

stroomdiagramsymbool proces

Processymbool

Ook wel "Actiesymbool" genoemd. Deze vorm staat voor een proces, actie of functie en is het vaakst gebruikte symbool in stroomdiagrammen.

Begin-/eindsymbool stroomdiagram

Begin-/eindsymbool

Ook wel "Afsluitsymbool" genoemd. Dit symbool geeft de begin- en eindpunten en mogelijke uitkomsten van een traject weer. De woorden "Begin" of "Einde" staan vaak in de vorm.

stroomdiagramsymbool document

Documentsymbool

Stelt de input of output van een specifiek document voor. Input kan bijvoorbeeld betekenen dat er een rapport, e-mail of order wordt ontvangen. Output kan het genereren van een presentatie, memo of brief zijn.

Stroomdiagramsymbool besluit

Besluitsymbool

Wijst op een vraag die beantwoord moet worden, waarop het antwoord meestal ja/nee of juist/fout is. Het stroomdiagram kan vertakken, afhankelijk van het antwoord of daarop volgende gevolgen.

Stroomdiagramsymbool connector

Connectorsymbool

Wordt meestal in complexe diagrammen gebruikt. Het verbindt afzonderlijke elementen op een pagina.

Stroomdiagramsymbool voor connector naar andere pagina

Stroomdiagramsymbool voor connector of link naar andere pagina

Dit symbool wordt vaak in complexe grafieken gebruikt en verbindt afzonderlijke elementen op andere pagina's. Meestal gemakshalve voorzien van een paginanummer op of in de vorm zelf.

Stroomdiagramsymbool voor input/output

Symbool voor input/output

Ook wel het "Gegevenssymbool" genoemd. Deze vorm stelt gegevens voor die beschikbaar zijn voor input en output, of staat voor gebruikte of gegenereerde middelen. Hoewel het symbool van de papieren tape ook voor input/output staat, is dit een verouderde vorm en komt u deze nu nog zelden in stroomdiagrammen tegen.

Stroomdiagramsymbool opmerking

Opmerking-/ notitiesymbool

Dit symbool wordt meestal in de context geplaatst om waar nodig meer uitleg toe te voegen of gebruikt om commentaar te leveren binnen een specifiek bereik. Het kan ook door een stippellijn met het betreffende onderdeel van het stroomdiagram worden verbonden.

Extra stroomdiagramsymbolen

Veel van deze aanvullende stroomdiagramsymbolen zijn vooral geschikt voor het in kaart brengen van processen voor apps, gebruikersstromen, gegevensverwerking, etc.

Stroomdiagramsymbool Naam Beschrijving

Databasesymbool

Databasesymbool

Dit symbool staat voor de gegevens die op een opslagdienst staan opgeslagen en toegankelijk zijn voor zoek- en filteropdrachten door gebruikers.

Papieren tape-symbool

Papieren tape-symbool

Een ouderwets symbool dat tegenwoordig zelden gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk of in processtromen, maar dat toch nuttig kan zijn als u processen of inputmethoden op veel oudere computers en CNC-machines in kaart wilt brengen.

Samenvoegingssymbool

Samenvoegingssymbool

Telt de input van verschillende samenkomende paden bij elkaar op.

vooraf gedefinieerd processymbool

Vooraf gedefinieerd processymbool

Wijst op een complex proces dat elders bekend of gedefinieerd is.

Symbool voor intern geheugen

Symbool voor intern geheugen

Deze vorm wordt meestal gebruikt voor het in kaart brengen van softwareontwerpen en geeft de gegevens aan die in het interne geheugen zijn opgeslagen.

Symbool voor handmatige invoer

Symbool voor handmatige invoer

Staat voor de handmatige invoer van gegevens in een bepaald veld of een stap in een proces, meestal met behulp van een toetsenbord of apparaat. Het gaat hier bijvoorbeeld om een stap in een inlogproces waarbij een gebruiker gevraagd wordt om gegevens handmatig in te voeren.

symbool voor handmatige bewerking

Symbool voor handmatige bewerking

Geeft aan dat de stap handmatig en niet automatisch moet worden uitgevoerd.

Symbool voor samenvoegen

Symbool voor samenvoegen

Combineert meerdere paden tot één pad.

Symbool voor meerdere documenten

Symbool voor meerdere documenten

Staat voor meerdere documenten of rapporten.

Voorbereidingssymbool

Voorbereidingssymbool

Maakt onderscheid tussen stappen die het werk voorbereiden en stappen die het werk uitvoeren. Het bereidt de gebruiker voor op een andere stap binnen hetzelfde proces.

Symbool voor opgeslagen gegevens

Symbool voor opgeslagen gegevens

Ook wel bekend als het symbool voor "Gegevensopslag". Deze vorm geeft aan waar gegevens in een proces worden opgeslagen.

Vertragingssymbool

Vertragingssymbool

Staat voor een vertragingssegment in een proces. Het kan gebruikt worden om de exacte duur van de vertraging in een vorm weer te geven.

Of-symbool

Of-symbool

Deze vorm geeft precies zoals beschreven aan dat de processtroom wordt voortgezet in twee of meer trajecten.

Weergave-symbool

Weergave-symbool

Deze vorm wordt vooral gebruikt om aan te geven waar informatie binnen een processtroom wordt weergegeven.

symbool voor harde schijf

Symbool voor harde schijf

Geeft aan waar gegevens op een harde schijf worden opgeslagen; ook wel bekend als 'opslag van gegevens met directe toegang'.

Standaard en niet-standaard symbolen voor stroomdiagrammen

Hoewel er bepaalde standaarden voor het ontwerp van stroomdiagrammen en het gebruik van symbolen bestaan, kunt u die regels ook gewoon negeren. Gebruik de symbolen op een manier die voor uw publiek begrijpelijk is. Als u symbolen op een andere manier gebruikt, moet u er wel voor zorgen dat u dit consequent doet, zodat uw lezers altijd weten wat u met elk symbool bedoelt. De onervaren maker van diagrammen kan onze gids over het maken van een stroomdiagram in Lucidchart raadplegen waarin een lijst met handige symbolen is opgenomen die u kunt gebruiken om een indrukwekkend stroomdiagram te maken.