Symbolen en notatie voor entiteit-relatiediagrammen

Wat zijn je behoeften op het gebied van ER diagrammen?

Ik ben nieuw met ER diagrammen en wil graag meer leren

Ik wil mijn eigen ER diagram maken in Lucidchart.

Ik wil een ER diagram maken met behulp van een template


Entiteit-relatiediagrammen (ERD's) zijn essentieel voor het modelleren van eenvoudige en complexe databases, maar de vormen en notaties kunnen erg verwarrend zijn. Deze gids zal u helpen om een expert te worden in de notatie voor ER-diagrammen en u een eind op weg helpen om uw eigen database te modelleren!

Dit artikel leest u in 5 minuten

Wil jij je eigen ER diagram maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, simpel en compleet gratis!

Een ERD maken

Conceptuele symbolen voor ER-diagrammen

Conceptuele datamodellen bieden een breed overzicht van wat er in het model moet worden opgenomen. Conceptuele ERD's kunnen de basis vormen voor logische datamodellen. Ze kunnen ook worden gebruikt om gemeenschappelijkheidsrelaties te vormen tussen ER-modellen, als basis voor de integratie van datamodellen. Alle hieronder weergegeven symbolen kunnen worden gevonden in de vormbibliotheek UML entity relationship en de bibliotheek van Entiteit relatie van Lucidchart.

Symbolen voor ERD-entiteiten

Entiteiten zijn objecten of concepten die belangrijke data representeren. Het zijn doorgaans zelfstandige naamwoorden zoals product, klant, locatie of promotie. Er zijn drie entiteitstypes die vaak worden gebruikt in entiteit-relatiediagrammen.

Symbool voor entiteitNaamBeschrijving
Symbool voor sterke entiteit
Sterke entiteit

Deze vormen zijn onafhankelijk van andere entiteiten, en worden vaak aangeduid als bovenliggende entiteiten, omdat ze vaak zwakke entiteiten hebben die afhankelijk van ze zijn. Ze hebben ook een primaire sleutel die iedere verschijning van de entiteit onderscheidt.

Symbool voor zwakke entiteit
Zwakke entiteit

Zwakke entiteiten zijn afhankelijk van een ander type entiteit. Ze hebben geen primaire sleutels en hebben zonder hun bovenliggende entiteit geen betekenis in het diagram.

Symbool voor associatieve entiteit
Associatieve entiteitAssociatieve entiteiten verbinden de instanties van verscheidene typen entiteiten. Ze bevatten ook attributen die uniek zijn voor de relaties tussen die instanties van entiteiten.

Symbolen voor ERD-relaties

In entiteit-relatiediagrammen worden relaties gebruikt om de interactie tussen twee entiteiten vast te leggen. Relaties zijn doorgaans werkwoorden zoals toewijzen, associëren of volgen en ze geven bruikbare informatie die niet alleen uit de entiteitstypes kan worden afgeleid.

Symbool voor relatieNaamBeschrijving
Symbool voor relatie
Relatie

Relaties zijn associaties tussen entiteiten.

Symbool voor zwakke relatie
Zwakke relatie

Zwakke relaties zijn verbindingen tussen een zwakke entiteit en zijn eigenaar.

Symbolen voor ERD-attributen

ERD-attributen zijn kenmerken van de entiteit die gebruikers helpen om de database beter te begrijpen. Attributen worden opgenomen om details weer te geven van de verscheidene entiteiten die worden weergegeven in een conceptueel ER-diagram.

Symbool voor attribuutNaamBeschrijving
Symbool voor attribuut
Attribuut

Attributen zijn kenmerken van een entiteit, een relatie van velen tot velen of een een-op-een-relatie.

Symbool voor meerwaardig attribuut
Meerwaardig attribuut

Meerwaardige attributen zijn attributen die meer dan één waarde kunnen aannemen.

Symbool voor afgeleid attribuut
Afgeleid attribuut

Afgeleide attributen zijn attributen wiens waarde kan worden berekend op basis van waarden van gerelateerde attributen.

Symbool voor relatie
Relatie

Relaties zijn associaties tussen entiteiten.

Wil jij je eigen ER diagram maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, simpel en compleet gratis!

Een ERD maken

Fysieke symbolen voor ER-diagrammen

Het fysieke datamodel is het meest fundamentele niveau van entiteit-relatiediagrammen en vertegenwoordigt het proces waarbij informatie aan de database wordt toegevoegd. Fysieke ER-modellen tonen alle tabelstructuren, inclusief de namen, datatypes en beperkingen voor kolommen, de primaire en refererende sleutel en de relaties tussen tabellen.

Tabellen zijn een andere manier om entiteiten te representeren, zoals hieronder weergegeven. De belangrijkste onderdelen van entiteit-relatietabellen zijn:

Velden

Velden representeren het deel van de tabel waarin de attributen van de entiteit worden vastgesteld. Attributen worden doorgaans gezien als kolommen in de database die de ERD modelleert.

Vorm voor velden

In de bovenstaande afbeelding zijn InterestRate (rentetarief) en LoanAmount (salarisbedrag) beide attributen van de entiteit die als velden zijn opgenomen.

sleutels

Sleutels zijn een manier om attributen te categoriseren. ER-diagrammen helpen gebruikers om hun databases te modelleren door verscheidene tabellen te gebruiken die ervoor zorgen dat de database georganiseerd, efficiënt en snel is. Sleutels worden gebruikt om verscheidene tabellen in een database op de efficiëntste manier aan elkaar te koppelen.

Primaire sleutels

Primaire sleutels zijn attributen of combinaties van attributen die slechts één instantie van een entiteit op unieke wijze identificeren.

Refererende sleutels

Refererende sleutels worden elke keer aangemaakt dat een attribuut relateert met een andere entiteit in een een-op-eenrelatie of een een-op-veelrelatie.

Voorbeeld van een refererende sleutel

Elke auto kan maar door één bank worden gefinancierd. Daarom wordt de primaire sleutel BankID uit de banktabel gebruikt als de refererende sleutel FinancedBy (gefinancierd door) in de autotabel.Deze BankID kan worden gebruikt als de refererende sleutel voor meerdere auto's.

Types

Typen verwijzen naar het type data in het overeenkomstige veld in een tabel. Typen kunnen ook verwijzen naar entiteitstypen, die de samenstelling van een entiteit beschrijven. De entiteitstypen van bijvoorbeeld een boek zijn de auteur, de titel en de publicatiedatum.

ERD-tabellen

Notatie voor ER-diagrammen

Hoewel kraaienpootnotatie vaak wordt erkend als de meest intuïtieve stijl, gebruiken sommigen OMT-, IDEF-, Bachman- of UML-notatie, al naargelang hun voorkeuren. Kraaienpootnotatie heeft echter een intuïtief grafisch formaat, wat het de preferente ERD-notatie voor Lucidchart maakt.

Kardinaliteit en ordinaliteit

Kardinaliteit verwijst naar het maximaal aantal keer dat een instantie in één entiteit kan relateren met instanties in een andere entiteit. Ordinaliteit is het minimaal aantal keer dat een instantie in één entiteit kan worden geassocieerd met een instantie in de gerelateerde entiteit.

Kardinaliteit en ordinaliteit worden weergegeven door de stijl van een lijn en zijn eindpunt, volgens de gekozen notatiestijl.

ERD-notatie

Extra bronnen

Het maken van krachtige ER-diagrammen is nooit zo snel en gemakkelijk geweest als met Lucidchart. Doordat elke standaard entiteit-relatievorm beschikbaar is op Lucidchart en alle bewerkingen plaatsvinden in de cloud, is samenwerken met collega's, teamgenoten, leidinggevenden en docenten zeer eenvoudig.

Wil jij je eigen ER diagram maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, simpel en compleet gratis!

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Enterprise
 • Contact met sales
PrivacyJuridischCookie-instellingenCookiebeleid
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.