ERD-symbolen en -notatie

ERD-symbolen en hun betekenis

Het is gemakkelijk om databasestructuren goed weer te geven, als u de juiste symbolen gebruikt. Als u tijdens het bouwen van een entiteit-relatiediagram aan het twijfelen gaat, kunt u de onderstaande gids raadplegen.

Probeer vandaag nog uw eigen ERD te bouwen. Met Lucidchart kunt u snel, gemakkelijk en volledig gratis een ER-diagram van professionele kwaliteit maken.


Datamodellen

Voordat u naar specifieke symbolen kijkt, is het belangrijk om de basis van ER-diagrammen goed te begrijpen. Er zijn verschillende manieren om entiteit-relatiediagrammen te creëren. Conceptuele datamodellen bieden het ruimste overzicht, logische datamodellen gaan iets dieper, en fysieke datamodellen zijn het meest gedetailleerd. Raadpleeg de onderstaande tabel om te zien welke elementen onderdeel uitmaken van welk datamodel.

ERD-symbolen en hun betekenis

CONCEPTUEEL DATAMODEL

Dit ER-model biedt een breed overzicht van wat er in het model moet worden opgenomen. Conceptuele datamodellen:

 • Omvatten belangrijke entiteiten en hun relaties.
 • Benoemen geen attributen.
 • Bepalen geen primaire sleutels.

Conceptuele ERD's kunnen de basis vormen voor logische datamodellen. Ze kunnen ook worden gebruikt om gemeenschappelijkheidsrelaties te vormen tussen ER-modellen, als basis voor de integratie van datamodellen.

LOGISCH DATAMODEL

Dit model is meer gedetailleerd dan het conceptuele ER-model, zonder er rekening mee te houden hoe de informatie fysiek in de database zal worden toegepast. Logische datamodellen:

 • Omvatten alle entiteiten en hun relaties.
 • Benoemen attributen voor elke entiteit.
 • Benoemen primaire sleutel voor elke entiteit.
 • Benoemen van refererende sleutels, die de relatie tussen verschillende entiteiten bepalen.
 • Houden normalisatie in - het proces waarbij redundantie in een tabel wordt verwijderd zodat de tabel gemakkelijk kan worden aangepast. Normalisatie gebeurt gewoonlijk door een entiteitstabel in twee of meer tabellen op te splitsen en de relaties tussen de tabellen te definiëren.

FYSIEK DATAMODEL

Het fysieke datamodel vertegenwoordigt het proces waarbij informatie aan de database wordt toegevoegd. Dit model toont alle tabelstructuren, inclusief de namen, datatypes en beperkingen voor kolommen, de primaire en refererende sleutel en de relaties tussen tabellen. Fysieke datamodellen:

 • Omschrijven alle tabellen en kolommen.
 • Omvatten refererende sleutels om de relaties tussen tabellen te identificeren.
 • Kunnen - afhankelijk van de vereisten van de gebruiker - denormalisatie omvatten.
 • Kan significant verschillen van het logische datamodel.
 • Zal verschillen afhankelijk van welk DBMS (database management system) wordt gebruikt.

Conceptuele ERD-symbolen

Deze symbolen worden over het algemeen gebruikt voor conceptuele datamodellen, hoewel sommige aspecten ook in logische datamodellen kunnen voorkomen. Ze kunnen worden gevonden in de UML-bibliotheek van entiteitenrelaties en entiteit-relatie-vormen van Lucidchart. Als u de vorm die u nodig heeft niet ziet, gebruikt u een afbeeldingsbestand (Lucidchart ondersteunt geïmporteerde bestanden van het formaat .PNG, .JPG of .SVG) of maakt u uw eigen vorm met onze bestaande vormen en vormgevingsopties.

ENTITEITEN

Entiteiten zijn objecten of concepten die belangrijke data representeren. Het zijn doorgaans zelfstandige naamwoorden, bijv. klant, leiddinggevende, locatieof promotie.

 • Sterke entiteiten bestaan onafhankelijk van andere typen entiteiten. Ze bezitten altijd één of meer attributen die iedere verschijning van de entiteit op unieke wijze onderscheiden.
 • Zwakke entiteiten zijn afhankelijk van een ander type entiteit. Ze hebben geen unieke attributen (ook bekend als een primaire sleutel) en hebben onafhankelijk van een andere entiteit geen betekenis in het diagram. Deze andere entiteit wordt de eigenaar genoemd.
 • Associatieve entiteiten zijn entiteiten die de instanties van een of meer typen entiteiten associëren. Ze bevatten ook attributen die uniek zijn voor de relaties tussen die instanties van entiteiten.
ERD-symbolen en hun betekenis

RELATIES

 • Relaties zijn betekenisvolle associaties tussen entiteiten. Het zijn meestal werkwoorden, bijv. toewijzen, associërenof volgen. Een relatie geeft bruikbare informatie die niet kan worden vastgesteld met alleen de entiteitstypen.
 • Zwakke relaties, of identificerende relaties, zijn verbindingen die bestaan tussen een zwak type entiteit en zijn eigenaar.
ERD-symbolen en hun betekenis

ATTRIBUTEN

 • Attributen zijn eigenschappen van een entiteit, een relatie van velen tot velen of een een-op-een-relatie.
 • Meerwaardige attributen zijn attributen die meer dan één waarde kunnen aannemen.
 • Afgeleide attributen zijn attributen wiens waarde kan worden berekend op basis van waarden van gerelateerde attributen.
ERD-symbolen en hun betekenis

Fysieke ERD-symbolen

De onderstaande symbolen worden gebruikt op het meest granulaire niveau van ERD's, namelijk fysieke datamodellen, hoewel sommige elementen ook worden gebruikt voor logische datamodellen.

 • Tabellen zijn een andere manier om entiteiten te representeren.
 • Velden representeren attributen van de entiteit.
 • Sleutels zijn een manier om attributen te categoriseren. Een primaire sleutel is een attribuut of een combinatie van attributen die slechts één instantie van een entiteit op unieke wijze identificeert. De primaire sleutel wordt een externe sleutel in een type entiteit waaraan het is gerelateerd via een een-op-een-relatie of een relatie van één tot velen.
 • Typen kan verwijzen naar het type data dat wordt geassocieerd met het overeenkomstige veld in een tabel. Typen kan ook verwijzen naar entiteitstypen, die de structuur van een entiteit beschrijven. De entiteitstypen van bijvoorbeeld een boek zijn de auteur, de titel en de publicatiedatum.
ERD-symbolen en hun betekenis

ERD-notatie

 • Relaties illustreren een associatie tussen twee tabellen. In het fysieke datamodel worden relaties gerepresenteerd door gestileerde lijnen.
 • Kardinaliteit en ordinaliteitverwijzen respectievelijk naar het maximaal aantal keer dat een instantie in één entiteit kan worden geassocieerd met instanties in de gerelateerde entiteit, en het minimaal aantal keer dat een instantie in één entiteit kan worden geassocieerd met een instantie in de gerelateerde entiteit. Kardinaliteit en ordinaliteit worden weergegeven door de stijl van een lijn en zijn eindpunt, zoals aangeduid door de gekozen notatiestijl.
ERD-symbolen en betekenissen

Wat notatie betreft hebben datamodelleerders veel opties om uit te kiezen. Hoewel kraaienpootnotatie algemeen wordt aanvaard als de meest intuïtieve stijl, gebruiken sommige ontwikkelaars OMT, IDEF, Bachman of UML-notatie om kardinaliteit aan te geven. Omdat kraaienpootnotatie zowel minimale als maximale kardinaliteit weergeeft in een eenvoudig leesbaar grafisch formaat, hanteert Lucidchart kraaienpootnotatie als de voorkeursstijl.


Lucidchart biedt iedere standaard entiteit-relatie-vorm zodat u snel krachtige ERD's kunt maken. Omdat de app cloud-gebaseerd is, kunt u uw concept of voltooide product eenvoudig delen met collega's, teamgenoten, leidinggevenden of professoren.

Probeer het nu
Registreer gratis