Affinitetsdiagram

Den här mallen för affinitetsdiagram kan hjälpa dig att:

– Identifiera samband mellan idéer. – Organisera ett stort antal idéer i grupper. – Samarbeta med kollegor.

Öppna mallen och lägg till innehåll för att anpassa affinitetsdiagrammet efter dina behov.

Använd den här mallen
Affinitetsdiagram example

Relaterade mallar

Tankekarta

Exempel på Venndiagram med två mängder

Arbetsyta för brainstorming

Exempel på cirkulär karta

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.