Tjänsteplan med simbanor

Med den här grundläggande tjänsteplanmallen kan du:

– Visualisera sambanden mellan tjänster och processer som aktiveras under en kundresa. – Visa ineffektiviteter eller svagheter i din nuvarande process. – Kartlägga ideala (framtida) processer för att förbättra kundupplevelsen.

Öppna den här mallen och lägg till innehåll för att anpassa den grundläggande tjänsteplanen efter dina behov.

Använd den här mallen
Tjänsteplan med simbanor example

Relaterade mallar

Flödesschema

BPMN-processflöde

BPMN 2.0-exempel

Exempel på affärsprocessflöde

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.