PINGDOM_CANARY_STRING
Lucidchart LogoSymbolen en notatie voor proceskaarten
    Build a process map
Diagram

Symbolen en notatie voor proceskaarten

What are your process map needs?

I'm new to process maps and want to learn more.
I want to make my own process map in Lucidchart.

Inhoud

  • Proces- & operationele symbolen
  • Symbolen voor vertakkingen & controle van de stroom
  • Input- & output-symbolen
  • Symbolen voor bestands- & informatieopslag
  • Symbolen voor gegevensverwerking
  • Tip voor proceskaartsymbolen

Elk element in een proceskaart wordt weergegeven door een specifiek symbool. Processymbolen worden ook vaak stroomdiagramsymbolen, stroomdiagramvormen of flow diagram symbols genoemd. Deze symbolen komen uit de Unified Modeling Language of UML, een internationale standaard modeleertaal voor het tekenen van proceskaarten. Deze processymbolen kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld: proces-/operatiesymbolen, symbolen voor vertakkingen & controle van de stroom, input- en output-symbolen, symbolen voor bestands- & informatieopslag en symbolen voor gegevensverwerking.

Dit artikel leest u in 3 minuten

Want to make a process map of your own? Try Lucidchart. It's quick, easy, and completely free.

Een proceskaart maken

Proces- & operationele symbolen

SymboolNaamBeschrijving
Proces

De meestgebruikte stroomdiagramvorm geeft een actie, taak of operatie weer die moet worden uitgevoerd.

Subroutine

Toont een serie acties gerelateerd aan een taak, die zelf onderdeel is van een groter proces. Het kan ook betekenen dat er al een stroomdiagram is voor het grotere proces dat als referentie gebruikt kan worden.

Alternatief procesEen alternatief voor de reguliere processtap. Lijnen verbonden met het alternatieve processymbool zijn meestal onderbroken.
VertragingStaat voor een wachtperiode of vertraging in het proces.
VoorbereidingEen voorbereidende stap voor een andere stap in het proces.
Handmatige lusEen reeks commando's die continu herhaald wordt tot deze handmatig gestopt wordt.
LuslimietHet punt waarop een lus stopt.

Symbolen voor vertakkingen & controle van de stroom

SymboolNaamBeschrijving
PijlDe pijlen geven de richting aan waarin het stroomdiagram gelezen moet worden (meestal van boven naar onder en/of van links naar rechts).
TerminatorStaat voor de ingangs- en uitgangspunten van uw stroomdiagram. Meestal heeft een stroomdiagram maar één startpunt, maar er kunnen meerdere eindpunten zijn.
BesluitHet punt waarop er een besluit genomen moet worden. De pijlen die van de besluitvorm komen zijn meestal gelabeld met ja, nee, waar of niet waar.

 

ConnectorOm een verbinding te maken met een andere pagina of sectie van het diagram, als u geen lijn kunt tekenen. U kunt dan een cirkel met een letter gebruiken. Zet ook een cirkel met dezelfde letter op de plek waar de stroom verdergaat.
Verbinding naar andere pagina

Geeft aan dat het proces op een andere pagina verdergaat. Een letter of paginanummer in de vorm vertelt waar u heen moet.

SamenvoegenEen stap waarin twee of meer subprocessen samengevoegd worden tot één.
SplitsingLaat zien dat een proces gesplitst wordt in verschillende, maar parallelle richtingen.
OfStaat voor de plek waar een proces divergeert, meestal in meer dan twee takken.
Verzameling of kruispuntWaar verschillende subprocessen samengevoegd worden in één proces.

Input- & output-symbolen

SymboolNaamBeschrijving
Input/output of gegevensStaat voor materiaal of informatie die het proces in- of uitgaat. Een rapport ontvangen is input. Een rapport genereren is output.
DocumentGeeft een processtap aan waarbij een document of rapport gegenereerd wordt.
Meerdere documentenEen processtap waarbij meerdere documenten of rapporten geproduceerd worden.
TonenEen stap die informatie aan een persoon toont.
Handmatige invoerStaat voor een stap waar een gebruiker handmatig informatie moet invoeren.

Diagrammen maken gaat snel en eenvoudig met Lucidchart. Start vandaag nog een gratis proefperiode en u kunt meteen beginnen met het maken en delen van diagrammen.

Een proceskaart maken

Symbolen voor bestands- & informatieopslag

SymboolNaamBeschrijving
Symbool voor opgeslagen gegevensStaat voor een stap in het proces waarbij gegevens worden opgeslagen.
DatabasesymboolEen lijst met informatie in een standaardstructuur voor zoeken en ordenen.
Symbool voor Direct Access StorageStaat voor een harde schijf.
Symbool voor intern geheugenGebruikt bij programmeren om informatie weer te geven die opgeslagen is in een geheugen in plaats van in een bestand.

Symbolen voor gegevensverwerking

SymboolNaamBeschrijving
Symbool voor ordenenStaat voor een proces dat gegevens of materialen in een standaardformaat organiseert.
Symbool voor sorterenStaat voor het sorteren van gegevens, informatie en materialen in een vooraf vastgestelde volgorde.

Tip voor proceskaartsymbolen

Veel van deze symbolen voor proceskaarten kunnen het beste alleen gebruikt worden in zeer specifieke technische situaties waarin alle deelnemers de gebruikte symbolen begrijpen. Voor reguliere proceskaarten zijn de basisvormen voor stroomdiagrammen, zoals proces- en operationele symbolen, een perfecte keuze. Het is ook een goed idee om legenda bij te voegen en de best practices te volgen bij het maken van een stroomdiagram. U vindt meer informatie over proceskaarten in onze complete gids over proceskaarten.


Nuttige bronnen

Lucidchart heeft een intuïtieve functie voor slepen en neerzetten waarmee u eenvoudig stroomdiagrammen kan maken met zowel standaard als aangepaste procesdiagram-symbolen. U kunt zelfs uw eigen afbeeldingen gebruiken.

Want to make a process map of your own? Try Lucidchart. It's quick, easy, and completely free.