Diagram Illustration

Inhoud

Elk element in een proceskaart wordt weergegeven door een specifiek symbool. Processymbolen worden ook vaak stroomdiagramsymbolen, stroomdiagramvormen of flow diagram symbols genoemd. Deze symbolen komen uit de Unified Modeling Language of UML, een internationale standaard modeleertaal voor het tekenen van proceskaarten. Deze processymbolen kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld: proces-/operatiesymbolen, symbolen voor vertakkingen & controle van de stroom, input- en output-symbolen, symbolen voor bestands- & informatieopslag en symbolen voor gegevensverwerking.

Proces- & operationele symbolen

Symbool Naam Beschrijving

Processymbool

Proces

De meestgebruikte stroomdiagramvorm geeft een actie, taak of operatie weer die moet worden uitgevoerd.

Subroutinesymbool

Subroutine

Toont een serie acties gerelateerd aan een taak, die zelf onderdeel is van een groter proces. Het kan ook betekenen dat er al een stroomdiagram is voor het grotere proces dat als referentie gebruikt kan worden.

Alternatief processymbool

Alternatief proces Een alternatief voor de reguliere processtap. Lijnen verbonden met het alternatieve processymbool zijn meestal onderbroken.

Vertragingssymbool

Vertraging Staat voor een wachtperiode of vertraging in het proces.

Voorbereidingssymbool

Voorbereiding Een voorbereidende stap voor een andere stap in het proces.

Symbool voor handmatige lus

Handmatige lus Een reeks commando's die continu herhaald wordt tot deze handmatig gestopt wordt.

Symbool voor luslimiet

Luslimiet Het punt waarop een lus stopt.

Symbolen voor vertakkingen & controle van de stroom

Symbool Naam Beschrijving

Pijlsymbool

Pijl De pijlen geven de richting aan waarin het stroomdiagram gelezen moet worden (meestal van boven naar onder en/of van links naar rechts).

Terminatorsymbool

Terminator Staat voor de ingangs- en uitgangspunten van uw stroomdiagram. Meestal heeft een stroomdiagram maar één startpunt, maar er kunnen meerdere eindpunten zijn.

Besluitsymbool

Besluit Het punt waarop er een besluit genomen moet worden. De pijlen die van de besluitvorm komen zijn meestal gelabeld met ja, nee, waar of niet waar.

Connectorsymbool

 

Connector Om een verbinding te maken met een andere pagina of sectie van het diagram, als u geen lijn kunt tekenen. U kunt dan een cirkel met een letter gebruiken. Zet ook een cirkel met dezelfde letter op de plek waar de stroom verdergaat.

Symbool voor verbinding naar andere pagina

Verbinding naar andere pagina

Geeft aan dat het proces op een andere pagina verdergaat. Een letter of paginanummer in de vorm vertelt waar u heen moet.

Symbool voor samenvoegen

Samenvoegen Een stap waarin twee of meer subprocessen samengevoegd worden tot één.

Splitsingssymbool

Splitsing Laat zien dat een proces gesplitst wordt in verschillende, maar parallelle richtingen.

Of-symbool

Of Staat voor de plek waar een proces divergeert, meestal in meer dan twee takken.

Symbool voor verzameling of kruispunt

Verzameling of kruispunt Waar verschillende subprocessen samengevoegd worden in één proces.

Input- & output-symbolen

Symbool Naam Beschrijving

Symbool voor input/output of gegevens

Input/output of gegevens Staat voor materiaal of informatie die het proces in- of uitgaat. Een rapport ontvangen is input. Een rapport genereren is output.

Documentsymbool

Document Geeft een processtap aan waarbij een document of rapport gegenereerd wordt.

Symbool voor meerdere documenten

Meerdere documenten Een processtap waarbij meerdere documenten of rapporten geproduceerd worden.

Weergave-symbool

Tonen Een stap die informatie aan een persoon toont.

Symbool voor handmatige invoer

Handmatige invoer Staat voor een stap waar een gebruiker handmatig informatie moet invoeren.

Symbolen voor bestands- & informatieopslag

Symbool Naam Beschrijving

Symbool voor opgeslagen gegevens

Symbool voor opgeslagen gegevens Staat voor een stap in het proces waarbij gegevens worden opgeslagen.

Databasesymbool Een lijst met informatie in een standaardstructuur voor zoeken en ordenen.

Symbool voor Direct access storage

Symbool voor Direct Access Storage Staat voor een harde schijf.

Symbool voor intern geheugen

Symbool voor intern geheugen Gebruikt bij programmeren om informatie weer te geven die opgeslagen is in een geheugen in plaats van in een bestand.

Symbolen voor gegevensverwerking

Symbool Naam Beschrijving

Symbool voor ordenen

Symbool voor ordenen Staat voor een proces dat gegevens of materialen in een standaardformaat organiseert.

Symbool voor sorteren

Symbool voor sorteren Staat voor het sorteren van gegevens, informatie en materialen in een vooraf vastgestelde volgorde.

Tip voor proceskaartsymbolen

Veel van deze symbolen voor proceskaarten kunnen het beste alleen gebruikt worden in zeer specifieke technische situaties waarin alle deelnemers de gebruikte symbolen begrijpen. Voor reguliere proceskaarten zijn de basisvormen voor stroomdiagrammen, zoals proces- en operationele symbolen, een perfecte keuze. Het is ook een goed idee om legenda bij te voegen en de best practices te volgen bij het maken van een stroomdiagram. U vindt meer informatie over proceskaarten in onze complete gids over proceskaarten.