Symbole diagramu przepływu danych

Jakie są Twoje potrzeby związane z DPD?

Jestem nowy w DPD i chcę dowiedzieć się więcej.

Chcę stworzyć własny DPD w Lucidchart.

Chcę stworzyć DPD korzystając z szablonu Lucidchart.


Niezależnie od tego, czy tworzysz podstawowy diagram przepływu danych (DFD), czy dogłębną analizę z wieloma poziomami, wszystkie diagramy przepływu danych używają standardowych symboli (z pewnymi różnicami). Przyjrzyjmy się podstawowym elementom diagramów przepływu danych i symbolom używanym do ich reprezentowania.

4 minuta czytania

Chcesz stworzyć własny DPD? Wypróbuj Lucidchart. To szybkie, łatwe i całkowicie bezpłatne.

Stwórz DPD

symbole diagramu przepływu danych

Diagram przepływu danych pokazuje, jak dane są przetwarzane w systemie na podstawie danych wejściowych i wyjściowych. Do przedstawiania przepływu danych, źródeł i miejsc docelowych danych oraz miejsc ich przechowywania używa się symboli wizualnych. Diagramy przepływu danych są często wykorzystywane jako pierwszy krok do przeprojektowania systemu. Stanowią one graficzną reprezentację systemu na dowolnym poziomie szczegółowości, tworząc łatwy do zrozumienia obraz tego, jak działa system. Ogólny obraz systemu można przedstawić za pomocą diagramu kontekstowego, zwanego też diagramem przepływu danych poziomu 0, który przedstawia system jako pojedynczy proces. Diagram poziomu 1 zawiera więcej szczegółów, skupiając się na głównych funkcjach systemu. Schematy na poziomie 2 lub wyższym przedstawiają funkcjonowanie systemu w jeszcze bardziej szczegółowy sposób. Rzadko zdarza się, by diagram przepływu danych wykraczał poza poziom 2 z powodu rosnącej złożoności, co sprawia, że staje się mniej skutecznym narzędziem komunikacji.

dfd

Chcesz stworzyć własny DPD? Wypróbuj Lucidchart. To szybkie, łatwe i całkowicie bezpłatne.

Stwórz DPD

Notacje diagramów przepływu danych

Dwa główne rodzaje notacji używane w diagramach przepływu danych to Yourdon-Coad i Gane-Sarson. Obie zostały nazwane od nazwisk ich twórców — ekspertów, którzy przyczynili się do rozwoju metodologii diagramów przepływu danych: Eda Yourdona, Petera Coada, Chrisa Gane’a i Trish Sarson. Istnieją pewne różnice w stylu pomiędzy poszczególnymi typami notacji. Na przykład w notacji Yourdona i Coada do reprezentowania procesów używa się kół, a w notacji Gane’a i Sarsona — prostokątów z zaokrąglonymi rogami. Inną różnicą jest symbol używany dla magazynów danych — Yourdon i Coad używają równoległych linii, natomiast notacja Gane’a i Sarsona używa prostokąta o otwartej podstawie. Ponieważ symbole diagramów przepływu danych różnią się od siebie, należy zachować spójność z wybraną przez siebie notacją, aby uniknąć pomyłek. Jeśli używasz oprogramowania do tworzenia diagramów przepływu danych, prawdopodobnie będzie ono dyktować, jaki zestaw symboli jest dostępny do użycia.

Wszystkie diagramy przepływu danych zawierają cztery główne elementy: encję, proces, magazyn danych i przepływ danych.

Encja zewnętrzna

— zwana także aktorami, źródłami lub zbiornikami oraz końcami, encje zewnętrzne wytwarzają i konsumują dane, które przepływają pomiędzy nimi a systemem przedstawionym na diagramie. Te przepływy danych są elementami wejściowymi i wyjściowymi diagramu przepływu danych. Są one zewnętrzne w stosunku do analizowanego systemu, dlatego zwykle umieszcza się je na granicach diagramu. Mogą one reprezentować inny system lub wskazywać na podsystem.

Proces

— czynność, która zmienia lub przekształca przepływ danych. Wszystkie muszą mieć wejścia i wyjścia na diagramie przepływu danych, ponieważ przekształcają dane przychodzące w dane wychodzące. Symbolowi temu nadaje się prostą nazwę wynikającą z jego funkcji, na przykład „Zamówienie wysyłki”, zamiast oznaczać go na diagramie jako „proces”. W notacji Gane’a-Sarsona używa się prostokątnej ramki, która może być oznaczona numerem referencyjnym, miejscem w systemie, w którym zachodzi proces oraz krótkim tytułem opisującym jego funkcję. Na diagramie przepływu danych procesy są zazwyczaj ułożone od góry do dołu i od lewej do prawej.

Magazyn danych

— magazyn danych nie generuje żadnych operacji, ale po prostu przechowuje dane przeznaczone do wykorzystania w przyszłości. Magazyny danych mogą składać się z plików przechowywanych przez długi czas lub partii dokumentów przechowywanych przez krótki czas w oczekiwaniu na przetworzenie. Przepływy wejściowe do magazynu danych obejmują informacje lub operacje, które zmieniają przechowywane dane. Przepływy wyjściowe to dane pobierane z magazynu.

Przepływ danych

— przepływ danych pomiędzy zewnętrznymi podmiotami, procesami i magazynami danych jest przedstawiany za pomocą symbolu strzałki, która wskazuje kierunek przepływu. Dane te mogą mieć postać elektroniczną, pisemną lub ustną. Przepływy danych wejściowych i wyjściowych są oznaczane na podstawie typu danych, związanego z nimi procesu lub magazynu danych, a nazwa ta jest zapisana obok strzałki.

 Yourdon i CoadGane i Sarson
Podmiot zewnętrzny
Yourdon i Coad podmiot zewnętrzny
zewnętrzna encja gane i sarson
Proces
Yourdon i Coad proces
Gane i Sarson proces
Magazyn danych
Yourdon i Coad magazyn danych
Gane i Sarson magazyn danych
Przepływ danych
Yourdon i Coad przepływ danych
przepływ danych gane i sarson

Wszystkie informacje o diagramach przepływu danych, w tym wskazówki i porady dotyczące tworzenia skutecznych diagramów przepływu danych, znajdziesz w naszym artykule.

Jak narysować diagram przepływu danych

W Lucidchart możesz łatwo utworzyć własny diagram przepływu danych, zaczynając od prostego szablonu. Z naszej biblioteki wybierz symbole, których potrzebujesz — procesy, magazyny danych, przepływ danych, encje zewnętrzne — i przeciągnij je w odpowiednie miejsce. Lucidchart jest narzędziem online, dlatego ułatwia współpracę i eliminuje problemy związane z używaniem stacjonarnego oprogramowania do tworzenia diagramów przepływu danych.


Pomocne zasoby

Dzięki Lucidchart możesz łatwo stworzyć diagram przepływu danych online. Dostosuj swój diagram, a następnie udostępnij go innym. 

Chcesz stworzyć własny DPD? Wypróbuj Lucidchart. To szybkie, łatwe i całkowicie bezpłatne.

Zacznij

 • Cennik
 • Indywidualny
 • Zespół
 • Przedsiębiorstwo
 • Kontakt z działem sprzedaży
PrywatnośćPrawnyWybór prywatności plików cookiePolityka plików cookie
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.