Symboler i dataflödesdiagram

Vilka behov har du när det gäller dataflödesdiagram?

Jag är ny på DFD och vill lära mig mer.

Jag vill göra mitt eget DFD i Lucidchart.

Jag vill göra ett DFD från en Lucidchart-mall.


Oavsett om du skapar ett enkelt dataflödesdiagram (DFD) eller en djupgående analys med flera nivåer så använder alla dataflödesdiagram standardsymboler, med viss variation. Låt oss ta en titt på de primära komponenterna i dataflödesdiagram och de symboler som används för att representera dem.

4 minutläsning

Vill du göra ett eget DFD? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Gör ett DFD

Symboler i dataflödesdiagram

Ett dataflödesdiagram visar hur data bearbetas i ett system baserat på in- och utdata. Visuella symboler används för att representera informationsflödet, datakällor och datamål samt var data lagras. Dataflödesdiagram används ofta som ett första steg vid ombyggnad av ett system. De ger en grafisk representation av ett system på önskad detaljnivå och skapar en lättförståelig bild av vad systemet gör. En allmän översikt över ett system representeras av ett kontextdiagram, även känt som ett DFD på nivå 0, som visar systemet som en enda process. Ett nivå 1-diagram är mer detaljerat och fokuserar på systemets huvudfunktioner. Diagram på nivå 2 eller högre illustrerar systemets funktioner med allt högre detaljrikedom. Det är sällsynt att ett DFD går över nivå 2 – den ökande komplexiteten gör att nyttan som kommunikationsverktyg avtar.

dfd

Vill du göra ett eget DFD? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Gör ett DFD

Notationer för dataflödesdiagram

De två huvudtyperna av notation som används för dataflödesdiagram är Yourdon-Coad och Gane-Sarson. Båda typerna är uppkallade efter sina skapare, experter som hjälpte till att utveckla DFD-metodiken: Ed Yourdon, Peter Coad, Chris Gane och Trish Sarson. Det finns vissa skillnader i stil mellan notationstyperna. Exempelvis använder Yourdon-Coad-notationen cirklar för att representera processer, medan det i Gane-Sarson-notationen används rektanglar med rundade hörn. En annan variation är symbolen som används för datalager: Yourdon-Coad använder parallella linjer medan Gane-Sarson använder en öppen rektangel. Eftersom DFD-symbolerna varierar är det viktigt att vara konsekvent med vilken notation du väljer för att undvika förvirring. Om du använder programvara för att skapa ditt DFD kommer programmet sannolikt att styra vilken uppsättning symboler som är tillgängliga att använda.

Alla dataflödesdiagram innehåller fyra huvudelement: enhet, process, datalager och dataflöde.

Extern enhet

– Externa enheter kallas även aktörer, slutpunkter, källor eller mottagare. De producerar och förbrukar data som flödar mellan enheten och det system som dokumenteras. Dessa dataflöden är DFD:ets in- och utdata. Eftersom de är externa i förhållande till systemet som analyseras placeras dessa enheter vanligtvis längs kanten av diagrammet. De kan motsvara ett annat system eller ett delsystem.

Process

– En aktivitet som ändrar eller omvandlar dataflöden. Eftersom de omvandlar inkommande data till utgående data måste alla processer i ett DFD ha både ingångar och utgångar. Symbolen ges ett tydligt namn baserat på funktionen – till exempel ”Skicka beställning” – snarare än att den bara får namnet ”process”. I Gane-Sarson-notation används en rektangulär ruta som kan märkas med ett referensnummer, platsen för var i systemet processen sker samt en kort titel som beskriver dess funktion. Processer arrangeras vanligtvis uppifrån och ned och från vänster till höger i ett dataflödesdiagram.

Datalager

– Ett datalager skapar inga åtgärder utan lagrar enbart data som kan användas senare. Datalager kan bestå av filer som lagras långsiktigt eller ett antal dokument som lagras under en kort period i väntan på att bearbetas. Indataflöden till ett datalager innehåller information eller åtgärder som ändrar lagrade data. Utdataflöden är data som hämtas från arkivet.

Dataflöde

– Förflyttning av data mellan externa enheter, processer och datalager representeras av en pilsymbol som anger flödets riktning. Dataformatet kan vara elektroniskt, skriftligt eller muntligt. In- och utdataflöden ges etiketter baserat på typen av data eller dess associerade process eller datalager, och det här namnet skrivs bredvid pilen.

 Yourdon-CoadGane-Sarson
Extern entitet
yourdon-coad – extern enhet
gane-sarson – extern enhet
Process
yourdon-coad – process
gane-sarson – process
Datalager
yourdon-coad – datalager
gane-sarson – datalager
Dataflöde
yourdon-coad – dataflöde
gane-sarson – dataflöde

Du kan läsa allt om dataflödesdiagram, inklusive tips och riktlinjer för att skapa ett effektivt DFD, i vår översiktsartikel.

Hur man ritar ett dataflödesdiagram

Med Lucidchart blir det enkelt att skapa ett anpassat dataflödesdiagram utifrån en enkel mall. Välj de symboler som du behöver ur vårt bibliotek – processer, datalager, dataflöden och externa enheter – och dra och släpp dem på plats. Eftersom Lucidchart är ett onlineverktyg blir samarbete enklare och många av problemen med stationär DFD-programvara undviks.


Användbara resurser

Med Lucidchart kan du enkelt skapa ett dataflödesdiagram online. Anpassa diagrammet och dela det sedan med andra.

Vill du göra ett eget DFD? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.