Lucidchart och CloudApp

Spela in, infoga och spela upp videor direkt i dina Lucidchart-dokument för att stärka det asynkrona samarbetet. Tydlig delning av planer, anvisningar och feedback, oavsett om ditt team kan träffas i realtid eller inte.

Prova nu
Align entire teams and departments

Samordna hela team och avdelningar

Spela in videor som förklarar dina tankar om processer och system. Samarbetspartners som arbetar med dina dokument kan när som helst se videorna i dokumenten, så att du kan vara säker på att alla förstår vad du menar.

Add clarity to your diagrams

Gör dina diagram tydligare

Videoinspelningar med CloudApp-integrationen skapar ytterligare klarhet i komplexa diagram. Byt ut onödiga uppföljningsmöten mot videoinspelningar som gör att projekten rör sig framåt utan att tappa farten. 

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.