RACI-diagram

Den här mallen för RACI-diagram hjälper dig att visa vem som är huvudansvarig (Responsible), utförare (Accountable), konsulterad (Consulted) och informerad (Informed) (RACI) i ett projekt. Anpassa i Lucidchart.

Använd den här mallen
Mall för RACI-matris

Relaterade mallar

Kanbanmall

Go to Kanbanmall template page

Årlig produktfärdplan

Go to Årlig produktfärdplan template page

Affärskravsdokument

Go to Affärskravsdokument template page

Kontrollpanel med dynamiska former

Go to Kontrollpanel med dynamiska former template page

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligKakor
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.