RACI-diagram

Den här mallen för RACI-diagram hjälper dig att visa vem som är huvudansvarig (Responsible), utförare (Accountable), konsulterad (Consulted) och informerad (Informed) (RACI) i ett projekt. Anpassa i Lucidchart.

Använd den här mallen
Mall för RACI-matris

Relaterade mallar

Kanbanmall

Årlig produktfärdplan

Affärskravsdokument

Kontrollpanel med dynamiska former

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.