RACI-diagram

Den här mallen för RACI-diagram hjälper dig att visa vem som är huvudansvarig (Responsible), utförare (Accountable), konsulterad (Consulted) och informerad (Informed) (RACI) i ett projekt. Anpassa i Lucidchart.

Använd den här mallen
Mall för RACI-matris

Relaterade mallar

Kanbanmall

Go to Kanbanmall template page

Årlig produktfärdplan

Go to Årlig produktfärdplan template page

Exempel på handlingsplan med smarta behållare

Go to Exempel på handlingsplan med smarta behållare template page

Affärskravsdokument

Go to Affärskravsdokument template page

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligKakor
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.