rollen en verantwoordelijkheden van een devops engineer

Rollen en verantwoordelijkheden van een DevOps engineer

Leestijd: ongeveer 8 min

Onderwerpen:

 • Ingenieur

Een "porte-manteau" is een chic woord voor samengevoegde woorden die een nieuw woord creëren, zoals "brunch" of "smog". De term 'DevOps' is daar een voorbeeld van: het combineert de woorden 'development´ (ontwikkeling) en 'operations' (activiteiten). En deze term geeft aan dat de verantwoordelijkheden en taken die worden uitgevoerd door het app ontwikkelingsteam en IT activiteitenteam van je bedrijf worden gedeeld. 

In dit artikel geven we u alle informatie die je nodig hebt om een succesvolle DevOps engineer te worden of om er een in te huren voor jouw team, waaronder de verantwoordelijkheden en ideale vaardigheden van een DevOps engineer, DevOps-teamrollen en de toekomst van DevOps.

Wat is DevOps?

In het algemeen overbrugt DevOps de kloof tussen ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en IT-activiteiten zoals hieronder weergegeven. DevOps is een geheel van praktijken die communicatie en samenwerking tussen deze verschillende teams bevorderen.

devops overzicht

Het doel van DevOps is om dagelijkse taken die betrokken zijn bij de ontwikkeling, kwaliteitscontrole, toepassing en integratie van softwareontwikkeling, samen te voegen in één voortdurende reeks van processen. Teams ontwikkelen best practices en principes die de ontwikkelingscycli verkorten en die de teams helpen om continu hoogwaardige software te leveren. 

Principes en praktijken van DevOps

Hoewel er geen officieel DevOps-kader is, zijn er wel een paar principes die kunnen helpen bij het implementeren van DevOps in je organisatie:

 • Processen automatiseren.
 • Continu hoogwaardige systemen leveren.
 • Snel reageren op feedback om processen voortdurend te verbeteren.

DevOps is een natuurlijke uitbreiding van de Agile methodieken. Agile workflows hebben aparte doelen voor ontwikkelings- en activiteitenteams. DevOps behandelt het gebrek aan communicatie en samenwerking tussen een ontwikkelingsteam en een IT-activiteitenteam. Wanneer DevOps en Agile samen worden ingezet, kunnen beide teams zonder verwarring releases en integratie van code beheren.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een DevOps engineer?

Een DevOps engineer werkt samen met diverse teams en afdelingen om softwaresystemen te creëren en te implementeren. Mensen die werken in DevOps zijn ervaren IT-professionals die samenwerken met software-ontwikkelaars, kwaliteitscontrolemedewerkers en IT-personeel om codereleases te beheren.

DevOps engineers moeten kunnen multitasken, flexibiliteit laten zien en omgaan met veel verschillende situaties tegelijk. De verantwoordelijkheden van een DevOps engineer omvatten in het bijzonder:

 • Documentatie: Schrijft specificaties en documentatie voor functies aan de serverkant.

 • Systeemanalyse: Analyseert de technologie die momenteel wordt gebruikt en ontwikkelt plannen en processen voor verbetering en uitbreiding. De DevOps engineer biedt ondersteuning voor dringende analytische behoeften.

 • Ontwikkeling: Ontwikkelt, codeert, bouwt, installeert, configureert en onderhoudt IT-oplossingen.

 • Projectplanning: Neemt deel aan projectplanning vergaderingen om hun kennis over systeemopties, risico's, impact en kosten versus baten te delen. Daarnaast communiceren DevOps engineers operationele vereisten en ontwikkelingsprognoses.

 • Testen: Test de code, processen en toepassingen om manieren te identificeren om fouten te stroomlijnen en te minimaliseren.

 • Toepassing: Gebruikt configuratiebeheer software om automatisch updates en oplossingen in de productieomgeving door te voeren.

 • Onderhoud en probleemoplossing: Voert routineonderhoud van toepassingen uit om ervoor te zorgen dat de productieomgeving soepel verloopt. Ontwikkelt onderhoudsvereisten en -procedures.

 • Prestatiebeheer: Beveelt prestatieverbeteringen aan door gap-analyse uit te voeren, alternatieve oplossingen te identificeren en te helpen bij aanpassingen.

 • Management: Afhankelijk van de grootte van de organisatie kan de DevOps engineer ook verantwoordelijk zijn voor het managen van een team DevOps engineers.

Welke vaardigheden heeft een DevOps engineer nodig?

De rol van een DevOps engineer wordt niet gedefinieerd door een typisch loopbaanpad. Maar er zijn een paar vaardigheden essentieel als je van DevOps je carrière wilt maken.

 • Communicatie: Een DevOps engineer moet met veel verschillende mensen in verschillende teams samenwerken. Mondelinge en schriftelijke communicatie tussen de teams is van groot belang. Als je het niet leuk vindt om met veel verschillende mensen te werken of als je niet goed communiceert, is dit misschien niet de baan voor jou.

 • Probleemoplossing: DevOps engineers moeten snel problemen of knelpunten in alledaagse processen en procedures kunnen identificeren. Ze stellen verbeteringen voor en voeren waar nodig oplossingen door om ervoor te zorgen dat processen aan de verwachtingen voldoen. 

 • Softwareontwikkeling: DevOps engineers moeten ervaring hebben met het ontwikkelen van softwareapplicaties en een goede kennis bezitten van scripttalen, zoals Java, JavaScript, Perl, Ruby, Python, PHP, Groovy, Bash, enzovoort.

 • Procesgericht: DevOps engineers moeten zich kunnen focussen op processen en procedures in plaats van op resultaten en onderliggende oorzaken. Ze proberen een ontwerpprobleem te begrijpen voordat ze het proberen te verhelpen. Ze proberen ook niet om oplossingen die voor oude problemen werkten bij nieuwe problemen op te leggen.

 • Documentatie: Processen moeten duidelijk gedocumenteerd zijn, zodat kennis wordt doorgegeven.

 • Flexibele ervaring: Een DevOps engineer heeft profijt van begrip van of ervaring in een flexibele softwareontwikkeling omgeving.

 • Product-/projectmanagement: Een DevOps engineer moet ervaring hebben met het leiden van een ontwikkelingsproject en het beheren van schema's.

 • Opleiding: Deze baan vereist meestal een bachelor- of masterdiploma in informatica, engineering, softwareontwikkeling of een relevant vakgebied.

 • IT best practices: Deze functie vereist ervaring met, of een goed begrip van, IT best practices voor een service die het altijd doet en altijd beschikbaar is.

 • Toepassings-/configuratiebeheer: DevOps engineers moeten ervaring hebben met het beheren van toepassingen en integraties met configuratiebeheer tools zoals Git, Jira, GitLab of Jenkins.

 • Besturingssysteem platforms: Deze rol heeft baat bij ervaring met besturingssysteem omgevingen van Windows en Linux.

Wat zijn DevOps-tools?

Er is een aantal tools waarmee je het proces voor toepassingslevering en integratie kunt automatiseren. Als je een DevOps engineer wilt zijn, is het misschien een goed idee om kennis te maken met een aantal tools die helpen met voortdurend leveren en aangepaste automatisering scripts.

 • Tools voor bronbeheer: Hulpmiddelen voor bronbeheer zoals Git, Jira en Subversion helpen je om wijzigingen in projecten bij te houden. Dit maakt het gemakkelijk om op elk moment terug te gaan naar een eerdere versie van de code. Het is extra nuttig wanneer er nieuwe bugs opduiken, omdat je een werkende versie van de code kunt bekijken en vergelijken met de huidige versie om problemen op te sporen en te verhelpen. 

 • Tools voor voortdurende integratie: je kunt niet zonder continue integratie bij het automatiseren van code testen en bouwen, gezien ontwikkelaars soms meerdere keren per dag wijzigingen aanbrengen in een opslagplaats voor versiebeheer. Tools zoals Jenkins, Buildbot en Buddy geven ontwikkelaars constant feedback over de status van toegepaste software. Deze tools kunnen je waarschuwen voor tekortkomingen, zodat je problemen snel kunt oplossen wanneer ze zich voordoen.

 • Tools voor teammanagement: Er zijn verschillende tools voor teammanagement, zoals Agile Manager en Agile Bench. Beide helpen je bij het beheren van teamtaken, het bijhouden van statussen en het managen van schema's.

 • Visualisatietools: Visualisatie geeft je een beter inzicht in je gehele systeem, zodat je problemen sneller kunt oplossen en toekomstige uitbreidingen kunt plannen. Lucidchart kan je helpen complexe netwerken, codebase en infrastructuur te visualiseren en deze diagrammen te delen met teamleden om samenwerking van overal ter wereld aan te moedigen. 

voorbeeld van een cloud architectuur met kosten
Voorbeeld cloudarchitectuur met kosten (klik op afbeelding om online te wijzigen)

Wat is de rol van een DevOps-team?

DevOps-teams werken als liaisons tussen IT-activiteiten en engineering. Hoewel DevOps-teams zelden met externe klanten werken, hebben ze een 'klant staat centraal'-mentaliteit, zodat ze kwaliteitsdiensten en -producten aan interne en externe klanten kunnen leveren. DevOps-teams werken samen met andere teams om cloudprogramma's te schalen, workflowprocessen te plannen en te maken, automatiseringsprocedures te ontwikkelen, updates toe te passen, enzovoort.  

Hoe ziet de toekomst voor DevOps engineers eruit?

Naarmate cloud ontwikkeling blijft groeien en meer bedrijven naar de cloud migreren, ziet de toekomst van DevOps er goed uit. In de afgelopen twee jaar hebben veel bedrijven DevOps praktijken ingesteld en er zijn nog veel meer van plan dit te doen. 

Bedrijven blijven DevOps omarmen om ontwikkelaars en IT dichter bij elkaar te brengen. Dit zal op zijn beurt nieuwe rollen creëren, zoals DevSeqOps. De DevSecOps rol voegt beveiliging toe aan het DevOps recept. Het doel is om ervoor te zorgen dat systemen in elke fase van de leveringscyclus veilig zijn.

Naast beveiliging omvatten andere DevOps-trends ook:

 • Uitbreiding naar de Internet of Things-wereld: Naast het faciliteren van regelmatige software-updates, kan DevOps helpen bij het faciliteren van frequentere IoT-apparaatupdates.

 • Stijgende salarissen voor DevOps engineers: Volgens salary.com is het salarisbereik voor DevOps engineers in de Verenigde Staten $103.780 tot $128.150 per jaar.

 • Prioritering van automatisering en testen in verschillende sectoren: Deze trend zorgt voor meer vraag naar DevOps engineers.

Als je geïnteresseerd bent om in DevOps te werken, zijn er veel mogelijkheden. Maar zorg er eerst voor dat u bent voorbereid en een goed begrip hebt van en ervaring hebt met toepassing automatisering, kwaliteitscontrole, testautomatisering en versiebeheer. Het veld blijft evolueren en groeien, dus waarschijnlijk heb je voldoende gelegenheid zijn om de DevOps-baan te vinden die jij zoekt.

Lees meer over de levenscyclus van DevOps en ontdek hoe jouw organisatie een succesvolle DevOps process flow kan aannemen.

Nu lezen

Lucidchart

Lucidchart, een slimme diagramapplicatie in de cloud, is een kernonderdeel van Lucid Software's pakket voor visuele samenwerking. Met deze intuïtieve cloudgebaseerde oplossing kunnen teams in realtime samenwerken om flowcharts, mockups, UML-diagrammen, kaarten van customer journeys en meer te maken. Lucidchart stuwt teams vooruit om sneller aan de toekomst te bouwen. Lucid is trots op zijn diensten aan belangrijke bedrijven over de hele wereld, waaronder klanten als Google, GE en NBC Universal, en 99% van de Fortune 500. Lucid werkt samen met brancheleiders, waaronder Google, Atlassian en Microsoft. Sinds de oprichting heeft Lucid talrijke onderscheidingen ontvangen voor zijn producten, bedrijfsvoering en werkcultuur. Ga voor meer informatie naar lucidchart.com.

Begin vandaag nog met diagrammen maken met Lucidchart - probeer het gratis!

Meld je gratis aan

of verdergaan met

Inloggen met GoogleInloggenInloggen met MicrosoftInloggenInloggen met SlackInloggen

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Enterprise
 • Contact met sales
PrivacyJuridisch

© 2024 Lucid Software Inc.