Planera, genomföra, kontrollera, agera

Den här mallen för modellen planera-genomföra-kontrollera-agera (PDCA) kan hjälpa dig att:

– Förstå stegen i PDCA-modellen. – Dokumentera viktiga åtgärder som du har vidtagit i varje steg. – Samarbeta med kollegor.

Öppna den här mallen och lägg till innehåll för att anpassa PCDA-modellen efter dina behov.

Använd den här mallen
Planera, genomföra, kontrollera, agera example

Relaterade mallar

Beslutsträd

Strategikarta

Slöserianalys

SWOT-analys med klisterlappar

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.