SWOT-analys med klisterlappar

Den här mallen för SWOT-analys kan hjälpa dig att:

 • identifiera din organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot
 • bestämma nuläget så att du kan sätta upp nya, mer effektiva mål för framtiden
 • utföra analyser i samarbete med kollegor.

Öppna mallen och lägg till innehåll för att anpassa SWOT-analysen efter dina behov.

Använd den här mallen
SWOT-analys med klisterlappar example

Relaterade mallar

Slöserianalys

Sprintplanering

Planera, genomföra, kontrollera, agera

Beslutsträd

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.