risicobeperking en migratieplan

De risico’s van cloud migratie beperken

Leestijd: ongeveer 6 min

Onderwerpen:

 • Ingenieur

Om de concurrentie voor te blijven is een migratie naar de cloud onontbeerlijk voor bedrijven. Dat neemt niet weg dat een cloud migratie bepaalde risico's met zich meebrengt. Zonder cloud migratiestrategie met aandacht voor risicobeperking en een migratieplan dreig je gegevens te verliezen, een beveiligingslek te creëren, ongeautoriseerde toegang te verlenen of een hele reeks andere problemen te scheppen. 

Gegevens verplaatsen is een van de grootste uitdagingen van cloud migratie, en de opslaglocatie tijdens het migratieproces is bepalend voor de prestaties van de applicaties, en bij uitbreiding van je bedrijf.

In dit artikel kom je meer te weten over risicobeperking bij cloud migratie en hoe Lucidchart kan bijdragen aan een goede organisatie, de visuele weergave van het proces en een vlotte samenwerking.

Werken in de cloud nadelen

Problemen bij de cloudserviceprovider: Vergeet niet dat de cloud in feite een geheel van hardware is. Die fysieke infrastructuur waar jouw applicatie op draait, kan afhankelijk zijn van de stroomvoorziening in Ohio, bijvoorbeeld. Wanneer je problemen met je cloudserviceprovider ervaart, kunnen het uploadproces, de opslagmogelijkheden of de toegang tot gegevens in het gedrang komen.

Een gestandaardiseerd beveiligingsbeleid: In het verleden bleken verscheidene gênante datalekken toe te schrijven aan een gebrek aan best practices op het gebied van cyberbeveiliging. Zo vergat een bepaald bedrijf ooit om zijn klantgegevens te versleutelen. De gegevens bleken opgeslagen in een .docx-bestand in de cloud. Zonder standaard beveiligingsbeleid stel je dus je gegevens in de cloud aan risico's bloot.

Onbeveiligde toegang: De kans is groot dat medewerkers in je hele bedrijf dezelfde wachtwoorden gebruiken voor verschillende accounts - dit is een veelvoorkomend fenomeen. Je kunt beter gebruik maken van tweefactorauthenticatie om te vermijden dat onbevoegde personen de wachtwoorden te weten komen en toegang krijgen tot jouw gegevens.

Gedeelde accounts: Aha, daar heb je ze, de beruchte wachtwoordbestanden. Net zoals werknemers eenzelfde wachtwoord gebruiken voor verschillende apps, gebruiken hele teams soms dezelfde logingegevens voor bepaalde accounts. Hoewel dat bijzonder riskant is, komt het heel vaak voor. 

Gegevensvertraging: Koos je voor een budgetvriendelijke cloudoplossing? Dan worden je gegevens nu waarschijnlijk gehost op een trage server ergens ver van jouw gebruikers vandaan. De gegevenssnelheid is erg beperkt en zet een rem op je prestaties bij de gebruikers.

Compliance: Jouw bedrijf is verantwoordelijkheid voor de naleving van privacyregels, niet je cloudserviceprovider. Bedrijven die niet aan de geldende compliancenormen voldoen, stellen hun organisatie, stakeholders en klanten aan risico's bloot en kunnen fikse boetes krijgen.

Manieren om de risico's te beperken

Hoewel er heel wat fout kan lopen, blijft een overstap naar de cloud de moeite waard. Hier volgen enkele best practices voor een vlotte migratie.

Kies de juiste provider

Vóór je de migratie in gang zet, kun je de cloudprovider het best even het vuur aan de schenen leggen. Stel een reeks standaardvragen op voor je in zee gaat met een provider. Enkele voorbeelden:

 • Deden zich in het verleden al datalekken voor bij de provider, en welke maatregelen werden getroffen om nieuwe datalekken te voorkomen?
 • Hoe wordt omgegaan met overbodige gegevens?
 • Vinden er onafhankelijke audits in de datacenters plaats?
 • Hoe worden de gegevens van verschillende klanten van elkaar gescheiden?
 • Wordt er samengewerkt met onafhankelijke datacenters of providers?
 • Welke beveiligingsprotocollen worden er toegepast?
 • Hoe wordt er ingegrepen in geval van een beveiligingslek?

Kies de meest aangewezen hostingsite

Wist je dat de hostingkosten verschillen naargelang de locatie? Aan een stabielere hostinglocatie met een hogere energierekening, hangt ook een groter prijskaartje vast. 

Om de meest geschikte locatie te kiezen, moet je zien te achterhalen waar de meeste van je klanten zich bevinden (zowel extern als intern). Op basis daarvan selecteer je het dichtstbijzijnde datacenter, voor zover het center in een politiek stabiel gebied met een voorspelbaar klimaat ligt. Hierdoor kun je gegevensvertraging beperken. 

Wees vooruitziend

Wanneer je eenmaal een host en hostsingsite hebt gekozen, kun je de eigenlijke migratie gaan voorbereiden.

1. Stippel het hele traject uit: Maak gebruik van Lucidchart om het hele migratieproces visueel weer te geven, van de structuur en processen tot de verantwoordelijkheden en de tijdlijn. Een volledige audit van je bestaande infrastructuur is hierbij aangewezen.

Voorbeeld van de huidige en toekomstige situatie bij cloud migratie (Klik op de afbeelding om online aan te passen)

Je zal moeten bepalen of je voor een volledig cloudgebaseerde strategie gaat, of voor een hybride model. Vergeet bij de keuze voor een hybride model niet om aan te geven welke instanties niet naar de cloud gemigreerd mogen worden. Heel wat bedrijven kiezen ervoor om hun meest gevoelige gegevens ter plaatse op te slaan. 

Wanneer je eenmaal het ideale traject hebt uitgestippeld, ben je beter geplaatst om een cloudoplossing te kiezen die geschikt is voor jouw huidige cloudarchitectuur. Dat is van belang om je ervan te vergewissen dat er geen inoperabiliteitsconflicten zijn tussen je oude hardware en de cloud migratie.

2. Versleutel de gegevens die niet worden verplaatst: Gegevens die in een wachtrij staan voor migratie of die niet naar de cloud migreren, bevinden zich in rusttoestand. Die gegevens in rusttoestand zijn extra kwetsbaar tijdens een cloud migratie. Daarom is het belangrijk om gegevens in rusttoestand te versleutelen en erop toe te zien dat aan de compliancenormen wordt voldaan, zodat de gegevens te allen tijde beschermd blijven, ook wanneer ongeautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot je systeem. Zorg ervoor dat de gegevens intact, gesynchroniseerd en gestroomlijnd blijven.

3. Stel van tevoren protocollen op: Zorg er niet alleen voor dat je cloudgegevens beveiligd zijn na de migratie, maar voorzie ook beveiligingsprotocollen tijdens de migratie zelf. Verleen alleen essentiële medewerkers - experts in cloud migratie - toegang tot de gegevens. Houd ook diezelfde medewerkers betrokken bij het hele proces, van A tot Z, van de planning tot de implementatie.

Timing is cruciaal

Kies een tijdstip waarop zo min mogelijk gebruikers hinder zullen ondervinden van de migratie, maar voorzie voldoende tijd om de migratie te voltooien. Steun op analytische gegevens om te bepalen binnen welk tijdsbestek de gebruikers jouw gegevens het meeste raadplegen, en vermijd die tijdstippen. De meeste migraties vinden in de vroege uurtjes plaats. 

Communiceren

Ga er niet van uit dat alleen je cloud migratieteam op de hoogte moet zijn van het migratietijdstip. Een onderbreking van de dienstverlening kan heel wat aspecten van je bedrijf in de war sturen. Breng je hele organisatie op de hoogte van de migratie en de eventuele hinder.

Werk snel, maar grondig

Je migratie moet snel voltooid zijn, om duplicatie of gegevensverlies te vermijden en de beschikbaarheid van instanties te vrijwaren. Werk samen met je cloudprovider om een inschatting te maken van de tijd die nodig is om de migratie te voltooien. 

Houd een noodplan achter de hand

Stel dat je aan de cloud migratie begint, maar dat alles fout gaat. Bij wie kan je migratieteam terecht voor hulp? Uiteraard is anticiperen op problemen de beste aanpak. Helaas kun je niet alles voorzien. Daarom kun je het beste een worstcasescenario opstellen. Als er dan toch iets fout gaat, kun je dit het beste als een leermoment beschouwen, de gebeurtenissen analyseren en er lessen uit trekken voor later.

Nu je weet wat er zoal fout kan gaan, sta je misschien terughoudend tegenover cloudcomputing. Toch is het omarmen van de cloud een cruciale vereiste voor elk modern bedrijf.

Ga zelf aan de slag en visualiseer je cloudinfrastructuur met Lucidchart.

Optimaliseer je processen

Over Lucidchart

Lucidchart, een slimme diagramapplicatie in de cloud, is een kernonderdeel van Lucid Software's pakket voor visuele samenwerking. Met deze intuïtieve cloudgebaseerde oplossing kunnen teams in realtime samenwerken om flowcharts, mockups, UML-diagrammen, kaarten van customer journeys en meer te maken. Lucidchart stuwt teams vooruit om sneller aan de toekomst te bouwen. Lucid is trots op zijn diensten aan belangrijke bedrijven over de hele wereld, waaronder klanten als Google, GE en NBC Universal, en 99% van de Fortune 500. Lucid werkt samen met brancheleiders, waaronder Google, Atlassian en Microsoft. Sinds de oprichting heeft Lucid talrijke onderscheidingen ontvangen voor zijn producten, bedrijfsvoering en werkcultuur. Ga voor meer informatie naar lucidchart.com.

Begin vandaag nog met diagrammen maken met Lucidchart - probeer het gratis!

Meld je gratis aan

of verdergaan met

Inloggen met GoogleInloggenInloggen met MicrosoftInloggenInloggen met SlackInloggen

Door te registreren ga je akkoord met onze Servicevoorwaarden en bevestig je dat je ons Privacybeleid gelezen hebt en begrijpt.

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Enterprise
 • Contact met sales
PrivacyJuridisch

© 2024 Lucid Software Inc.