Tutorial toestandsmachinediagram

Wat is een toestandsdiagram in UML?

Een toestandsdiagram, ook gekend als een toestandsmachinediagram, is een soort gedragsdiagram in Unified Modeling Language (UML). Het wordt gebruikt om de overgang tussen verschillende objecten weer te geven.

Met de geavanceerde diagramtechnologie van Lucidchart kunt u moeiteloos toestandsdiagrammen en andere soorten diagrammen bouwen. Diagrammen maken was nog nooit zo eenvoudig of betaalbaar.

Klik hier voor een demo
Registreer gratis

Wat is een toestandsdiagram in UML?

Een toestandsmachine is alles dat een verschillende toestand kan hebben. Als we het over een toestand hebben, gaat het vaak over de verschillende mogelijke toestanden van een object. Complexe diagrammen kunnen veel verschillende toestanden hebben. Om moeilijke objecten beter te begrijpen, kan het nuttig zijn om alle mogelijke toestanden van een object te bepalen, en hoe dat object in die toestand terechtkomt. De toestanden zijn de verschillende combinaties van informatie die een object kan opslaan, niet hoe het zich gedraagt.

Elk toestandsdiagram begint gewoonlijk met een donkere cirkel die de oorspronkelijke toestand weergeeft, en eindigt met een omrande cirkel die de uiteindelijke toestand voorstelt. Toestandsdiagrammen hebben dus een duidelijk begin- en eindpunt, maar ze zijn niet noodzakelijk de beste manier om een reeks evenementen of vooruitgang weer te geven. Ze worden vooral gebruikt om bepaalde soorten gedrag te illustreren, meer bepaald wijzigingen van één toestand naar een andere.

De belangrijkste elementen die toestandsdiagrammen beschrijven, zijn toestanden en overgangen. Toestanden worden voorgesteld als rechthoeken met afgeronde hoeken, die gelabeld worden met de naam van de toestand. Overgangen worden voorgesteld door pijlen die van één toestand naar een andere stromen. Hieronder ziet u beide elementen in de context van het leven van een student. Onze UML-tool kan u helpen een eigen toestandsmachinediagram te bouwen.

Status

Toepassingen toestandsdiagram

Net als de meeste UML-diagrammen zijn er meerdere mogelijke toepassingen voor toestandsdiagrammen. Dit zijn de belangrijkste mogelijkheden:

 • Event-gebaseerde objecten weergeven in een reactief systeem.
 • Use case-scenario's illustreren in een zakelijke context.
 • Beschrijven hoe een object verschillende toestanden doorloopt.
 • Het algemene gedrag van een toestandsmachine of het gedrag van een gerelateerde reeks toestandsmachines weergeven.

Componenten van een toestandsdiagram

Een toestandsdiagram kan veel verschillende vormen bevatten, zeker als u het met een ander diagram wilt combineren. Deze lijst biedt een overzicht van de vaakst gebruikte vormen:

 • Samengestelde toestand - een toestand waarin subtoestanden zijn ingebed.
 • Pseudotoestand - een ruitsymbool dat een dynamische staat voorstelt met mogelijke resultaten als vertakkingen.
 • Uittredepunt - het punt waar er zich een uittrede voordoet voor een samengestelde toestand of toestandsmachine, aangegeven door een cirkel met een X.
 • Event - een instantie die een overgang triggert, met de naam als label boven de pijl in kwestie.
 • Eindtoestand - de laatste toestand in het proces, voorgesteld door een donkere cirkel met een overgangspijl.
 • Wacht - een Booleaanse toestand die een overgang toelaat of tegenhoudt, geschreven boven de overgangspijl.
 • Toestand - een rechthoek met afgeronde hoeken die de huidige aard van een object weergeeft.
 • Subtoestand - een toestand die binnen het gebied van een samengestelde toestand valt.
 • Overgang - een pijl die van één toestand naar een andere loopt om een wijzigende toestand weer te geven.
 • Overgangsgedrag - gedrag dat zich voordoet tijdens de overgang, boven de pijl beschreven.
 • Trigger - een soort bericht dat een object actief van toestand doet veranderen, boven de overgangspijl beschreven.
Wat is een toestandsdiagram in UML?

Voorbeeld toestandsdiagram

In dit toestandsmachinediagram tonen we de verschillende toestanden van het kalenderobject dat gebruikt werd in het voorbeeld van een volgordediagram, waar we het proces tonen wanneer iemand een gebeurtenis aan een kalender toevoegt.

toestandsdiagram

Symbolen en notatie voor een toestandsdiagram

eindigetoestandsdiagram UML - Een cirkel met een stip erin betekent dat een proces is afgelopen.

stroom eindigetoestandsdiagram - Een cirkel met een "X" betekent dat het proces werd verlaten.

Status- De statusvakken geven de verschillende mogelijke statussen van een machine tijdens een proces weer.

Begin - Een volle zwarte stip betekent het begin van een proces.


Hulpbronnen toestandsmachinediagram

Maak vandaag gratis een account aan en gebruik Lucidchart om samen te werken en UML-diagrammen te maken! Er zijn geen plug-ins of downloads nodig.

Registreer