Tutorial: inzetdiagram

Wat is een inzetdiagram in UML?

Unified Modeling Language (UML) is de standaard taal die veel softwareontwikkelaars en bedrijven gebruiken om een breed overzicht te krijgen van complexe systemen. Een inzetdiagram (Deployment Diagram) is een van de soorten diagrammen in deze taal.

Als u deze pagina hebt gelezen, kunt u uw eigen inzetdiagram maken met Lucidchart, een gratis editor die strakke en naadloze diagrammen produceert.

Demonstreer nu
Registreer gratis

Wat is een inzetdiagram?

In de context van Unified Modeling Language (UML) valt een inzetdiagram onder de categorie van de structurele diagrammen. Het beschrijft een aspect van het systeem zelf. In dit geval beschrijft het inzetdiagram de fysieke inzet van informatie die op hardwarecomponenten gegenereerd werd door het softwareprogramma. De informatie die door de software gegenereerd wordt, wordt een artefactgenoemd. Dit mag niet verward worden met het gebruik van dezelfde term in modelbenaderingen als BPMN.

Inzetdiagrammen bestaan uit verscheidene UML-vormen. De driedimensionale dozen, die knooppunten worden genoemd, representeren de fundamentele software- of hardware-elementen, of knooppunten, in het systeem. Lijnen van het ene knooppunt naar het andere geven relaties aan en de kleinere vormen in de dozen representeren de software-artefacten die worden ingezet.


Voorbeeld inzetdiagram

voorbeeld inzetdiagram

Dit voorbeeld toont een eenvoudig inzetdiagram voor Lucidchart. Er is een webserver, een databaseserver en de machine van de gebruiker, waarmee die de website bekijkt. Het kan veel complexer dan dit, door de verschillende delen van de webserver te tonen, of hoe Javascript werkt bij de gebruiker, maar dit voorbeeld geeft u alvast een overzicht van hoe een inzetdiagram eruitziet bij gebruik van de UML-notatie.


Toepassingen inzetdiagram

Inzetdiagrammen hebben verscheidene waardevolle toepassingen. U kunt ze gebruiken om:

 • Tonen welke software-elementen door welke hardware-elementen ingezet worden.
 • De runtimeverwerking voor hardware illustreren.
 • Een overzicht te geven van de topologie van het hardwaresysteem.

Symbolen en notatie voor inzetdiagram

Knooppunten

knooppunt inzetdiagram

Er zijn twee soorten knooppunten in een inzetdiagram. Ten eerste zijn er apparaatknooppunten - IT-middelen die verwerkingsvermogen hebben en programma's kunnen uitvoeren. Voorbeelden van apparaatknooppunten zijn een pc, laptop of mobiele telefoon. Ten tweede zijn er uitvoeringsomgevingknooppunten (execution environment node of EEN). Een EEN is een computersysteem dat zich binnen een apparaatknooppunt bevindt. Het kan een besturingssysteem zijn, een JVM of een andere servletcontainer

Database

Stelt gegevens voor die door het ingezette systeem worden opgeslagen. In het voorbeeld wordt de database voorgesteld als een knooppunt, maar soms ziet u deze vorm als database.

Andere vormen

 • Communicatiepad Een rechte lijn die de communicatie tussen twee apparaatknooppunten representeert.
 • Artefacten Een vak met de kop "<<artifact>>" en de naam van het bestand.
 • Pakket Een pakket is een doos in de vorm van een bestand die alle apparaatknooppunten groepeert om de hele inzet te omvatten.
 • Component UML componentnotatie zal hier hetzelfde zijn als in het deel componentendiagram.

Elementen inzetdiagram

Inzetdiagrammen bestaan uit een groot aantal vormen. Deze lijst biedt een overzicht van de basiselementen. De meeste van deze elementen worden geïllustreerd in de onderstaande afbeelding.

 • Artefact - een product dat wordt ontwikkeld door de software, weergegeven door een rechthoek met de naam en het woord 'artefact' omsloten door dubbele pijlen.
 • Associatie - een lijn die een bericht of andere vorm van communicatie tussen knooppunten aangeeft.
 • Component - een rechthoek met twee lipjes die een software-element voorstelt.
 • Afhankelijkheid - een stippellijn die eindigt in een pijl, wat betekent dat een knooppunt of component afhankelijk is van een ander.
 • Interface - een cirkel die een contract weergeeft; de objecten in de interface moeten aan een soort van verplichting voldoen.
 • Knooppunt - Een hardware- of softwareobject, voorgesteld door een driedimensionaal vak.
 • Knooppunt als container - een knooppunt dat een tweede knooppunt omvat - zoals in het onderstaande voorbeeld, waar knooppunten componenten bevatten.
 • Stereotype - Een apparaat dat zich in het knooppunt bevindt, weergegeven aan de bovenkant van het knooppunt, met de naam omsloten door dubbele pijlen.
Wat is een inzetdiagram in UML?

Richtlijnen inzetdiagram

Gebruik de UML-software van Lucidchart om inzetdiagrammen te bouwen. Intussen kunt u een aantal richtlijnen formuleren om een inzetdiagram te bouwen, door uzelf de volgende vragen te stellen:

 1. Hebt u de omvang van het systeem geïdentificeerd? - U dient bijvoorbeeld te weten of u een enkele toepassing of het hele computernetwerk in kaart gaat brengen.
 2. Zorg ervoor dat u de beperkingen van uw fysieke hardware in overweging hebt genomen. - Met welke legacysystemen zult u rekening moeten houden? Zorg ervoor dat u weet met welke besturingssoftware en protocollen u zult werken, en wat voor controle u zult toepassen.
 3. Welke distributiearchitectuur gebruikt u? U moet in staat zijn om deze vragen te beantwoorden:
  • Hoeveel niveaus zal uw toepassing hebben?
  • Naar welke applicatie zult u inzetten?
 4. Hebt u alle knooppunten die u nodig hebt? Weet u hoe ze met elkaar verbonden zijn?
 5. Weet u welke componenten op welke knooppunten zullen staan?

Hulpbronnen inzetdiagram

Maak vandaag gratis een account aan en gebruik Lucidchart om samen te werken en UML-diagrammen te maken! Er zijn geen plug-ins of downloads nodig.

Registreer