Tutorial: inzetdiagram

Wat zijn uw wensen op het gebied van UML-diagrammen?

Ik heb nog geen ervaring met UML-diagrammen en wil graag meer informatie.

Ik wil mijn eigen UML-diagram maken in Lucidchart.

Ik wil een UML-diagram maken op basis van een Lucidchart-sjabloon.


Unified Modeling Language (UML) is de standaardtaal die veel softwareontwikkelaars en zakelijke professionals gebruiken om een breed overzicht te krijgen van complexe systemen. Een inzetdiagram (Deployment Diagram) is een van de soorten diagrammen die met deze taal worden gemaakt. Gebruik deze gids in combinatie met onze tool voor het maken van UML-diagrammen om meer te leren over inzetdiagrammen.

Dit artikel leest u in 4 minuten

Wilt u een eigen UML-diagram maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, eenvoudig en volledig gratis.

Maak een UML-diagram

Wat is een inzetdiagram?

In de context van Unified Modeling Language (UML) valt een inzetdiagram onder de categorie van de structurele diagrammen, omdat het een aspect van het systeem zelf beschrijft. In dit geval beschrijft het inzetdiagram de fysieke inzet van informatie die op hardwarecomponenten gegenereerd werd door het softwareprogramma. De informatie die door de software gegenereerd wordt, wordt een artefact genoemd. Dit mag niet verward worden met het gebruik van dezelfde term in modelbenaderingen als BPMN.

Inzetdiagrammen bestaan uit verscheidene UML-vormen. De driedimensionale dozen, die knooppunten worden genoemd, representeren de fundamentele software- of hardware-elementen, of knooppunten, in het systeem. Lijnen van het ene knooppunt naar het andere geven relaties aan en de kleinere vormen in de dozen representeren de software-artefacten die worden ingezet.

Toepassingen inzetdiagram

Inzetdiagrammen hebben verscheidene waardevolle toepassingen. U kunt ze gebruiken om:

 • Te tonen welke software-elementen door welke hardware-elementen ingezet worden.

 • De runtimeverwerking voor hardware illustreren.

 • Een overzicht te geven van de topologie van het hardwaresysteem.

Richtlijnen inzetdiagram

Gebruik de tool voor het maken van UML-diagrammen van Lucidchart om inzetdiagrammen te bouwen. Stel uzelf de volgende vragen voordat u begint met diagrammen maken:

 1. Hebt u de omvang van het systeem geïdentificeerd?

   U dient bijvoorbeeld te weten of u een enkele toepassing of het hele computernetwerk in kaart gaat brengen.

 2. Wat zijn de beperkingen van uw fysieke hardware?

  Met welke legacysystemen zult u rekening moeten houden? Zorg ervoor dat u weet met welke besturingssoftware en protocollen u zult werken, en wat voor controle u zult toepassen.

 3. Welke distributiearchitectuur gebruikt u?

  U dient te weten hoeveel niveaus uw toepassing zal hebben en naar welke toepassing u zult inzetten.

 4. Hebt u alle knooppunten die u nodig hebt? Weet u hoe ze met elkaar verbonden zijn?

 5. Weet u welke componenten op welke knooppunten zullen staan?

Wilt u een eigen UML-diagram maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, eenvoudig en volledig gratis.

Maak een UML-diagram

Elementen inzetdiagram

Inzetdiagrammen bestaan uit een groot aantal vormen. Deze lijst biedt een overzicht van de basiselementen. De meeste van deze elementen worden geïllustreerd in de onderstaande afbeelding.

 • Artefact:

   Een product dat wordt ontwikkeld door de software, weergegeven door een rechthoek met de naam en het woord 'artefact' omsloten door dubbele pijlen.

 • Associatie

  : Een lijn die een bericht of andere vorm van communicatie tussen knooppunten aangeeft.

 • Component:

   Een rechthoek met twee lipjes die een software-element voorstelt.

 • Afhankelijkheid:

   Een stippellijn die eindigt in een pijl, wat betekent dat een knooppunt of component afhankelijk is van een ander.

 • Interface:

   Een cirkel die een contractuele relatie weergeeft. De objecten in de interface moeten aan een soort van verplichting voldoen.

 • Knooppunt:

  Een hardware- of softwareobject, voorgesteld door een driedimensionaal vak.

 • Knooppunt

  als container:

  Een knooppunt dat een tweede knooppunt omvat – zoals in het onderstaande voorbeeld, waar knooppunten componenten bevatten.

 • Stereotype:

  Een apparaat dat zich in het knooppunt bevindt, weergegeven aan de bovenkant van het knooppunt, met de naam omsloten door dubbele pijlen.

Tutorial over inzetdiagrammen - Elementen van een inzetdiagram

 

Symbolen en notatie voor inzetdiagram

Gebruik deze vormen wanneer u UML-inzetdiagrammen bouwt.

Knooppunten

Tutorial over inzetdiagrammen - Vormen voor knooppunten

Er zijn twee soorten knooppunten in een inzetdiagram: apparaatknooppunten en uitvoeringsomgevingknooppunten. Apparaatknooppunten zijn IT-middelen die verwerkingsvermogen hebben en programma's kunnen uitvoeren. Voorbeelden van apparaatknooppunten zijn pc's, laptops of mobiele telefoons.

Een uitvoeringsomgevingknooppunt ("execution environment node" of EEN) is een computersysteem dat zich binnen een apparaatknooppunt bevindt. Het kan een besturingssysteem zijn, een JVM of een andere servletcontainer.

Database

Tutorial over inzetdiagrammen - Vormen voor databases

Databases stellen gegevens voor die door het ingezette systeem worden opgeslagen. In sommige gevallen wordt de database simpelweg voorgesteld als een knooppunt, maar soms ziet u deze vorm als database.

Andere vormen

 • Communicatiepad:

  Een rechte lijn die de communicatie tussen twee apparaatknooppunten representeert.

 • Artefacten:

  Een vak met de kop "<>" en de naam van het bestand.

 • Pakket:

  Een doos in de vorm van een bestand die alle apparaatknooppunten groepeert om de hele inzet te omvatten.

 • Component:

  Een entiteit die nodig is om een stereotype functie uit te voeren. Bekijk deze gids voor de notatie van UML-componenten.

Voorbeeld inzetdiagram

Tutorial over inzetdiagrammen - Voorbeeld van een inzetdiagram

Dit voorbeeld toont een eenvoudig inzetdiagram voor Lucidchart. Er is een webserver, een databaseserver en de machine waarmee de gebruiker de website bekijkt. U kunt meer complexiteit toevoegen door de verschillende delen van de webserver te tonen en de manier waarop Javascript werkt bij de gebruiker, maar dit voorbeeld geeft u alvast een overzicht van hoe een inzetdiagram eruitziet bij gebruik van de UML-notatie.


Extra bronnen

Als u deze pagina hebt gelezen, kunt u uw eigen inzetdiagram maken met Lucidchart, een gratis visueel communicatieplatform dat strakke en naadloze diagrammen produceert.

Wilt u een eigen UML-diagram maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, eenvoudig en volledig gratis.

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Enterprise
 • Contact met sales
PrivacyJuridischPrivacykeuzes voor cookiesCookiebeleid
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.