Wat is een mindmap?

Wat zijn je behoeften voor het maken van Mindmaps

Ik ben nieuw met mindmaps en wil graag meer leren

Ik wil mijn eigen mindmap maken in Lucidchart.

Ik wil een mindmap maken met behulp van een Lucidchart template


Door online een mindmap te maken kun je belangrijke concepten en ideeën beter onthouden. Leer de basis van mindmaps: de geschiedenis, wat de wetenschap erover zegt, hoe ze gebruikt worden en hoe je ze tekent.

Dit artikel leest u in 8 minuten

Wil je een eigen mindmap maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, eenvoudig en volledig gratis.

Maak een mindmap

Wat is een mindmap?

Een mindmap is een vrije weergave van gedachten die vanuit een centraal concept vertakken. De visuele organisatie van het diagram bevordert brainstormen, maakt aantekeningen efficiënter, helpt je alles onthouden en vormt een invloedrijke presentatie. Mindmappen kunnen zowel eenvoudig als bijzonder uitgebreid zijn en kunnen met de hand of met de computer worden getekend. Afhankelijk van het doel en de tijd die je hebt, kan de mindmap creatieve, doelgerichte elementen bevatten zoals foto's, tekeningen, gebogen lijnen van variërende dikte en verschillende kleuren.

simpel mindmap voorbeeld
creatief voorbeeld mindmap

 

Voor het maken van aantekening of tijdens het brainstormen laat een mind map snel en eenvoudig zien hoe ideeën, vaak uitgedrukt in slechts één tot drie woorden, voortkomen uit een centraal thema. Met een platform als Lucidchart kun je dit intuïtief vormgeven: de grootte en positie van items wordt automatisch aangepast. Als je meer tijd hebt, kun je er een creatiever en krachtiger ontwerp van maken. Het wordt dan bijna een kunstwerk. Andere namen voor mindmaps zijn woordspinnen of woordwebben.

All About Mindmaps 1.png
All About Mindmaps 2.png

Oorsprong

De term 'mindmapping' werd in de jaren 70 door de Britse auteur en tv-persoonlijkheid Tony Buzan gepopulariseerd in zijn BBC-serie Use Your Head en in zijn boeken, zoals Modern Mind Mapping for Smarter Thinking. Het idee van het visueel weergeven van ideeën is echter al veel ouder.

mordern mindmapping boek   

 

Porphyrius van Tyrus, een Griekse en Romeinse filosoof uit de derde eeuw, wordt gezien als de man die een visuele weergave maakte van het boek Over de categorieën van Aristoteles. Zijn uitvinding, de boom van Porphyrius, bevatte geen illustraties, maar die werden later door andere denkers toegevoegd. In de dertiende eeuw gebruikte de filosoof Ramon Llull dit type diagram ook, met een geïllustreerde boom van Porphyrius.

mindmap ramon llull

 

Vele beroemde denkers en vernieuwers door de geschiedenis heen staan erom bekend dat ze organische, gebogen aantekeningen maakten, vaak inclusief tekeningen en krabbels. Denk daarbij onder andere aan Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albert Einstein, Marie Curie, Thomas Edison en Mark Twain.

mindmap figuren

 

In de jaren 50 werd het semantische netwerk geïntroduceerd, een theorie over hoe mensen leren en over de semantische relatie tussen concepten.  In de jaren zestig werd deze theorie verder ontwikkeld door Allan M. Collins en M. Ross Quillian. In het volgende decennium werd de conceptmap ontwikkeld door experts op het gebied van leren.

Deze vormen hebben een straalsgewijze structuur, maar zijn in tegenstelling tot mindmaps niet rond een centraal concept georganiseerd. Buzan zei dat zijn benadering van de mindmap geïnspireerd was op de algemene semantiek van Alfred Korzybski, die populair is geworden door sciencefictionschrijvers zoals Robert A. Heinlein en A.E. van Vogt. Buzan legde mensen vaak uit dat ze informatie op een niet-lineaire manier moesten opnemen, niet altijd van links naar rechts en van onder naar boven. Dat is precies waar de mindmaps op inspelen.

Gerelateerde concepten:

 • Zonnestraalgrafiek:

  een taartdiagram met verschillende niveaus, ook wel een ringdiagram genoemd.
 • Spindiagram:

  een uitbreiding van Venn- en Euler-diagrammen. Een spindiagram voegt er punten aan toe en met elkaar verbonden vormen deze de vorm van een spinnenweb.
 • Geheugensteuntje :

  een trucje om het leerproces te verbeteren. Geheugensteuntjes zijn er in vele vormen, zoals acroniemen, visuele aanwijzingen en geluiden.
 • UML-diagram (Unified Modeling Language): een diagram om het systeemontwerp voor software-engineering te visualiseren.

Wil je een eigen mindmap maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, eenvoudig en volledig gratis.

Maak een mindmap

Onderzoek achter mindmaps

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat mindmaps ervoor zorgen dat ideeën en relaties beter worden onthouden, dankzij de visuele impact van het diagram. Volgens Tony Buzan wordt het onthouden verder bevorderd door het gebruik van afbeeldingen, gebogen lijnen, doelmatige kleuren en weinig woorden. Dit zijn voorbeelden van dergelijke onderzoeken:

 • In een onderzoek van Glennis Edge Cunningham uit 2005 bleek 80 procent van de biologiestudenten op een middelbare school beter te kunnen leren met mindmaps.
 • In een onderzoek van Paul Farrand, Fearzana Hussain en Enid Hennessy uit 2002 bleken tweede- en derdejaars geneeskundestudenten het materiaal beter te kunnen onthouden, hoewel het resultaat afhankelijk was van de persoonlijke voorkeursmethode voor het maken van aantekeningen.
 • In een studie uit 2006, uitgevoerd door AV D'Antoni en G.P. Zipp, stelde men een toename van kennis vast bij studenten chiropractie die mindmaps gebruikten.

 

Meer onderzoek aangaande mindmaps:

 • In 2011, rapporteerden Joeran Beel en Stefan Langer over de inhoud van mindmaps. Ze ontdekten dat de meeste gebruikers slechts een paar mindmaps maken (gemiddeld 2,7), dat het gemiddelde aantal knooppunten klein is (31) en het gemiddelde knooppunt drie woorden bevat.
 • Claudine Brucks en Christoph Schommer publiceerden een studie uit 2008 over de automatische opmaak van mindmaps vanuit volledige teksten. T. Rothenberger en collega's publiceerden datzelfde jaar een vergelijkbaar rapport.

Veelzijdige use cases

 • Onderwijs, bedrijfsleven, informatica en vrijwel elk ander gebied:

   Mind mappen zijn zo veelzijdig en eenvoudig te maken dat ze op grote schaal worden gebruikt in het onderwijs, het bedrijfsleven, informatica en andere gebieden.
 • Brainstormen:

   Mind mappen zijn ideaal om rond een concept te brainstormen. Het verscherpt het denken, leidt tot een stroom van verschillende gedachten en laat zien hoe deze zich tot elkaar verhouden. Individuen of teams kunnen mindmappen gebruiken om hun creativiteit de vrije loop te laten en tegelijkertijd alle informatie goed te organiseren.
 • Notities maken:

  Voor studenten of professionals zijn mindmaps een nuttig instrument om ideeën en informatie te organiseren, bijv. tijdens een lezing, presentatie, vergadering of brainstormsessie. Om het nog gedetailleerder te maken, kun je - buiten het schema om - notities toevoegen met een programma als Lucidchart. Om je notities te bekijken, klik je op het pictogram notities.
 • Studeren en analyseren:

  Onderzoek heeft aangetoond dat mindmaps het geheugen helpen dingen beter te onthouden. Zelfs als je aanvankelijk geen mindmap hebt gemaakt, kun je er op basis van je notities een maken om het materiaal beter te begrijpen en te interpreteren.
 • Besluitvorming

  Mindmaps kunnen je helpen een weloverwogen besluit te nemen doordat ze een gedachten stroom op gang brengen over alle betrokken factoren.
 • Presenteren:

  Met mindmaps kunnen ideeën op een visuele manier gepresenteerd worden. Ze kunnen gemakkelijk ingepast worden in programma's als PowerPoint, Word, Excel en nog veel meer.
 • Persoonlijke ontwikkeling:

  Door je ideeën in een mind map te organiseren, krijg je een betere kijk op persoonlijke of carrièredoelen, en kun je gemakkelijker problemen oplossen of je toekomst uitstippelen.
 • Creatieve projecten:

  Zet een verhaallijn neer, overwin writer's block en stel jezelf bij elke creatieve oefening open voor nieuwe ideeën.
 • Planning:

  Plan een evenement, vergadering of project met behulp van mindmapping.
 • Voorloper van andere diagrammen:

  Mindmaps kunnen worden gebruikt in de vroege stadia van een project om het te organiseren en scherp te stellen. In een later stadium kunnen gegevens effectiever worden gepresenteerd met andere soorten diagrammen, afhankelijk van het doel en de aard van het project.
 • Kunst:

  Mindmaps groeien soms uit tot echte kunstwerken. Kijk maar naar deze recente voorbeelden.

Een mindmap maken

mindmap tips
 1. Definieer het centrale concept

  in een tot drie woorden en plaats het in het midden van de pagina. Dit kan op papier of met behulp van software zoals Lucidchart .
 2. Plaats de ideeën

  er als labels omheen, al dan niet in vakjes, met lijnen vanuit het centrale begrip naar buiten toe. Gebruik korte labels - dit kan zelfs een enkel woord zijn - en blijf bij elk idee vertakkingen maken.
 3. Draai de pagina

  (horizontaal) om meer plaats te maken voor vertakkingen.
 4. Vouw vertakkingen op of breidt ze uit

  zodat je optimaal gebruik maakt van de ruimte.
 5. Gebruik AI

  om meer ideeën toe te voegen
 6. Gebruik afbeeldingen

  als je daar tijd voor hebt en het je doel kan helpen. Afbeeldingen en illustraties kunnen ervoor zorgen dat het schema gemakkelijk te onthouden is.
 7. Werk met verschillende kleuren

  voor elk niveau waarop een idee zich bevindt. Dit zorgt voor een visuele organisatie. Als je met de hand tekent, gebruik dan verschillende kleuren pennen of een meerkleurige pen. Je kunt ook een hiërarchie aanbrengen door verschillende formaten labels en lijndiktes te gebruiken.
 8. Teken gebogen of rechte lijnen,

  kies wat voor jou het beste werkt. Volgens Buzan, de uitvinder van mindmaps, zijn gebogen lijnen interessanter.
 9. Ontwikkel je persoonlijke stijl,

  op basis van hoe je tekent en denkt. Mindmapping kent niet veel regels.
 10. Begin eenvoudig

  als de tijd beperkt is, zowel als je met de hand werkt als op een computer. Je kunt later nog dingen toevoegen. Met een applicatie zoals Lucidchart kun je shortcuts gebruiken om je schema gemakkelijk op te bouwen, met vakken en kleuren die automatisch worden geplaatst en geordend. Later kun je nog kunstzinnige, visuele elementen toevoegen, zoals afbeeldingen en ronde lijnen.
 11. Gebruik AI 

  om je document samen te vatten.
 12. Samenwerken is gemakkelijk:

  Jij kunt je mindmap online delen en bewerken.

Maak nu in no-time mindmaps met de eenvoudige software van Lucidchart die het formaat of de layout van je schema automatisch aanpast wanneer je er dingen aan toevoegt. Alles gebeurt in de cloud, dus kun je gemakkelijk met collega's samenwerken aan een mindmap. Importeer afbeeldingen en deel je diagram digitaal of gedrukt. 

Wil je een eigen mindmap maken? Probeer Lucidchart. Het is snel, eenvoudig en volledig gratis.

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Enterprise
 • Contact met sales
PrivacyJuridischPrivacykeuzes voor cookiesCookiebeleid
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.