Vad är ett nätverksdiagram?

Vilka behov har du när det gäller nätverksdiagram?

Jag är ny på nätverksdiagram och vill lära mig mer.
Jag vill göra egna nätverksdiagram i Lucidchart.

Kartläggning av ditt nätverk och alla element som det interagerar med kan göras med hjälp av ett högkvalitativt program för att skapa nätverksdiagram som Lucidchart. Här följer en detaljerad genomgång av nätverksdiagram och nätverkstopologi, inklusive definitioner, handledningar, användningsområden, symboler med mera.

7 minutläsning

Vill du göra egna nätverksdiagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Gör ett nätverksdiagram

Vad är ett nätverksdiagram?

Ett nätverksdiagram är en visuell representation av ett dator- eller telekommunikationsnätverk. Det visar nätverkets olika komponenter och hur de interagerar, till exempel routrar, enheter, hubbar, brandväggar osv. I det här nätverksdiagrammet visas ett lokalt nätverk (LAN):

Beroende på omfattning och syfte kan ett nätverksdiagram vara detaljerat eller bara ge en summarisk översikt. Exempelvis kan ett diagram över ett LAN visa IP-adresserna för enskilda datorer, medan diagrammet för ett MAN (metropolitan area network) kan låta en enda nod representera hela byggnader eller geografiska områden.

Ett nätverksdiagram kan vara antingen fysiskt eller logiskt.

Logiska nätverksdiagram

Ett logiskt nätverksdiagram beskriver hur informationen flödar genom nätverket. Därför visar logiska nätverksdiagram vanligtvis undernät (inklusive VLAN-id:n, masker och adresser), nätverksenheter som routrar och brandväggar samt routingprotokoll.

logiskt nätverksdiagram

I Open Systems Interconnection-modellen (OSI) korrelerar logiska nätverksdiagram med informationen i lager 3 (L3). L3, som även kallas nätverkslagret, är ett abstraktionslager som hanterar vidarebefordran av paket via mellanliggande routrar. Lager 2 visar datalänkarna mellan intilliggande noder, medan lager 1 visar den fysiska layouten.

Fysiska nätverksdiagram

Ett fysiskt nätverksdiagram visar det faktiska fysiska arrangemanget av komponenterna som utgör nätverket, inklusive kablar och maskinvara. Vanligtvis visar diagrammet nätverket i sitt fysiska utrymme ur ett fågelperspektiv, likt en planlösning.

Hur används nätverksdiagram?

Med sin förmåga att visa hur nätverkskomponenter interagerar kan nätverksdiagram användas på många olika sätt, exempelvis för att:

 • planera strukturen på ett hemmanätverk eller professionellt nätverk
 • koordinera uppdateringar av ett befintligt nätverk
 • rapportera och felsöka nätverksproblem
 • uppfylla PCI eller andra krav
 • skapa dokumentation vid extern kommunikation, onboarding m.m.
 • hålla koll på komponenter
 • skicka relevant underlag till en leverantör inför en offertförfrågan utan att avslöja konfidentiell information
 • sälja ett nätverksförslag till finansiella intressenter
 • föreslå förändringar av syslog-infrastruktur på hög nivå.

Vad är nätverkstopologi?

Med nätverkstopologi avses hur element inom ett nätverk är arrangerade. Precis som nätverksdiagram kan nätverkstopologier beskriva antingen de fysiska eller de logiska aspekterna av ett nätverk. Logisk topologi kallas även signaltopologi.

Olika topologier lämpar sig bäst för olika situationer, eftersom de kan påverka exempelvis prestanda och stabilitet.

Busstopologi

I en busstopologi, som ibland kallas för backbone-, linje-, linjär, eller ethernet-topologi, sammankopplas alla noder via ett centralt medium (“bussen”) med exakt två slutpunkter.

busstopologi

Busstopologier är enkla att konfigurera och kräver mindre mängd kablage än vissa andra topologier. Men om den centrala ”bussen” går sönder slutar hela nätverket att fungera, och det kan vara svårt att hitta felet.

Ringtopologi

Noderna ansluts i ett cirkulärt mönster och datapaketen skickas genom hela ringen tills de når fram till målet.

ringtopologi

Ringnätverk kan vara mer effektiva än de som baseras på busstopologin, och de kan enkelt konfigureras om för att lägga till eller ta bort enheter. Men de är fortfarande relativt sårbara, eftersom hela nätverket slutar fungera om en enda nod går sönder. Dessutom måste bandbredden delas upp mellan alla enheter och anslutningar.

Stjärntopologi

En av de vanligaste topologierna är stjärntopologin. Alla data passerar genom en central hubb eller switch som alla perifera noder är anslutna till.

stjärntopologi

Stjärntopologier har ofta hög tillförlitlighet eftersom enskilda maskiner kan krascha utan att det påverkar resten av nätverket. Men om den centrala hubben eller switchen går sönder kommer ingen av de anslutna noderna att kunna nå nätverket. Kostnaden för kablar tenderar också att vara högre för stjärnnät.

Meshnätstopologi

Det finns två typer av topologier för meshnät. I ett fullständigt meshnät är alla noder direkt anslutna till alla andra noder.

topologi för fullständigt meshnät

I ett partiellt meshnät är noderna endast anslutna till de noder som de interagerar mest med.

topologi för partiellt meshnät

De flesta nätverk använder en kombination av topologier, något som kallas hybridtopologi. Till exempel kombineras buss- och meshnätstopologierna i en trädtopologi.

Den logiska och den fysiska topologin för ett visst nätverk kan likna varandra, eller så kan de vara helt olika. Exempelvis fungerar ett partvinnat Ethernet-nätverk fysiskt som en stjärntopologi, men logiskt följer det busstopologin.

Vill du göra egna nätverksdiagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Gör ett nätverksdiagram

Exempel på nätverksdiagram

Nätverksdiagram kan användas för att representera praktiskt taget alla nätverk, vilket innebär att det finns stor variation. Nätverksdiagram skiljer sig åt på två viktiga sätt: efter vilken typ av nätverk de representerar och efter nätverkstopologi (hur de olika komponenterna är ordnade). Nedan finns några exempel, och du kan alltid besöka vårt exempelbibliotek med nätverksdiagram för att se fler.

Virtuella privata nätverk

: ger användare möjlighet att komma åt ett privat nätverk via ett offentligt nätverk som om de var direktanslutna till det privata nätverket.

nätverksdiagram för vpn

Serverrack

: visar layouten för ett racksystem.

nätverksdiagram för serverrack

Privat företagsnätverk

: kopplar samman olika delar av ett företag, exempelvis flera kontor.

företagsnätverksdiagram

DSL-nätverksanslutning

: visar hur information vidarebefordras via telefonlinjer.

nätverksdiagram för dsl-anslutning

  Symboler i nätverksdiagram

  Eftersom ett nätverksdiagram är en visuell representation av ett verkligt system, förlitar det sig på symboler för att förmedla mening. Vissa symboler representerar faktiska fysiska enheter, medan andra visar de typer av relationer som finns mellan enheter.

  Här är några av de vanligaste symbolerna:

  symboler

  Cisco-, AWS-, GCP- och Azure-symboler

  Cisco Systems, Inc. är en av världens största leverantörer av nätverksutrustning. De har tagit fram en omfattande uppsättning ikoner för nätverkstopologi som motsvarar den utrustning de erbjuder. Ciscos Advanced Services Team hjälper organisationer att optimera sina nätverk för maximal drifttid, och dessa ikoner erbjuder ett tydligt och bekvämt sätt att kommunicera om nätverken.

  cisco-nätverksdiagram

  Det finns totalt dussintals olika former för Cisco-nätverksdiagram . Du kan ladda ner hela listan här.

  De tre ledande leverantörerna av värdtjänster i molnet – Amazon Web Services, Google Cloud Platform och Microsoft Azure – har också sina egna uppsättningar symboler för att beskriva nätverk på respektive tjänst. Här är ett AWS-nätverksdiagram:

  AWS-nätverksdiagram

  Du kan ladda ner AWS-, GCP- eller Azure- ikonerna, eller lära dig mer om symboler i nätverksdiagram, i den här guiden. Du kan också se och experimentera med alla symbolerna i Lucidchart.

   Hur man gör ett nätverksdiagram

   Se till att du har ett tydligt mål innan du börjar göra ett diagram. Det är bättre att skapa flera diagram, som vart och ett fångar en unik aspekt av nätverket, än att försöka klämma in all information i ett enda diagram.

   När du har valt ett nätverk att kartlägga följer du dessa steg för att skapa ett snyggt och användbart nätverksdiagram.

   1. Identifiera utrustningen

    . Inledningvis behöver du inte bry dig om kopplingarna. Istället listar du bara alla arbetsstationer, servrar, routrar, brandväggar och andra komponenter som ingår i nätverket. Om du använder ett program för nätverksdiagram kan du åstadkomma detta genom att helt enkelt dra former till arbetsytan.
   2. Gruppera formerna

    . För att börja arrangera ditt diagram flyttar du relaterade former närmare varandra. Former kan vara relaterade antingen logiskt eller fysiskt, beroende på vilken typ av diagram du ritar.
   3. Lägg till anslutningar

    . En linje mellan två former visar att de är sammankopplade på något sätt, vanligtvis genom att information flödar mellan dem.
   4. Skapa etiketter

    . Inkludera ytterligare information om varje form som du anser vara användbar för din publik. Du kan välja att placera sådan information bredvid varje komponent, eller numrera komponenterna och sedan lägga till detaljerad information i en förklaring.
   5. Slutlig formatering

    . Justera placering, storlek, färg och andra attribut för dina diagramelement tills du är nöjd.

   En mer djupgående genomgång av att skapa nätverksdiagram, med ännu fler tips och tricks, finns i den här handledningen.


    Lucidchart är perfekt för att skapa snygga nätverksdiagram, från Cisco till AWS, GCP och Azure. Bara dra och släpp de former du behöver till arbetsytan så är du igång.

    Vill du göra egna nätverksdiagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

    Komma igång

    • Priser
    • Individ
    • Team
    • Större företag
    • Kontakta säljare
    SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
    • linkedin
    • twitter
    • instagram
    • facebook
    • youtube
    • glassdoor
    • tiktok

    © 2024 Lucid Software Inc.