agile releaseplanning

Een agile release plan maken

Lucid Content

Leestijd: ongeveer 6 min

Onderwerpen:

 • Ingenieur
 • Productontwikkeling

De basis van een succesvol project is een goed uitgewerkt plan. Een agile releaseplan fungeert als de kaart van een project en geeft context en richting aan productdoelen, visies en verwachtingen. Volgens een rapport van PMI is de meest voorkomende factor bij het mislukken van projecten een gebrek aan duidelijk omschreven doelen. Voor productmanagers is het dus cruciaal om de planningsfase perfect te doen.

Maar al te vaak lopen productmanagers en teams vast door onhandige software, tijdrovende vergaderingen en onsamenhangende gegevens. Dit leidt tot miscommunicatie, tijdverspilling en een inefficiënte toewijzing van middelen.

Onder deze omstandigheden is het duidelijk waarom het zo veel projecten aan focus en duidelijkheid ontbreekt. In het beste geval zorgen deze problemen voor frustraties. In het slechtste geval gaan productreleases over het budget en de tijd heen en presteren ze ondermaats.

Dus hoe kunnen productmanagers scrum-releaseplanningen gebruiken om hun team voor te bereiden op succes? Hier bespreken we alle elementen van een succesvol agile release plan voor een product release.

voorbeel agile releaseplan
Voorbeeld van agile releaseplan (klik op de afbeelding om online aan te passen)

Wat is agile releaseplanning?

Agile releaseplanning is een benadering van productmanagement die rekening houdt met de ongrijpbare en flexibele aard van softwareontwikkeling. Als onderdeel hiervan werken teams met iteratieve sprints en incrementele releases.

Met andere woorden: in plaats van elke voorgestelde functie binnen één groot, rigide project te ontwikkelen, wordt het ontwikkelingsproces bij de agile softwareontwikkelingscyclus opgesplitst in fasen die releases worden genoemd. In deze context zijn releases tijdsperioden waarin wordt gewerkt aan een beperkt deel van het totale project. Een agile releaseplan brengt in kaart hoe en wanneer functies (of functionaliteit) worden gereleased en beschikbaar worden gemaakt aan gebruikers.

Door een project met agile releases te plannen, hebben productmanagers meer controle over de projectbeperkingen en kunnen ze zich aanpassen aan veranderende behoeften of uitdagingen die zich tijdens de ontwikkelingsfase voordoen. Tegelijkertijd worden er regelmatig deliverables aan de eindgebruiker geleverd.

Onderdelen van een product release map

Ondanks de naam is agile releaseplanning heel gestructureerd. Elke stap wordt zorgvuldig uitgewerkt en doorgemeten om een overkoepelend projectschema te maken dat teams kunnen volgen.

Release maps zullen per organisatie verschillen, maar de algemene elementen zijn:

 • De voorgestelde release(s) voor het project
 • Plannen voor elke release
 • Latere iteraties voor de release(s)
 • Plannen voor elke iteratie
 • Functieontwikkeling binnen een iteratie
 • Individuele taken die nodig zijn om een functie af te leveren

Dit niveau van planning in combinatie met een iteratief tijdschema dat rekening houdt met de dynamische aard van software, is wat agile productontwikkeling zo waardevol maakt.

Het iteratieve releaseschema geeft teams de ruimte om de koers te corrigeren zonder dat het hele project ontspoort. De gedetailleerde roadmap en focus op de planning zorgen ervoor dat iedereen op één lijn zit.

Een agile releaseplan maken

Om een succesvol scrum releaseplan te maken, volg je vier basisstappen.

Stap 1: definieer je visie

Een van de belangrijkste stappen in het planningsproces is het vastleggen van de visie voor je product. Deze visie zal als leidraad dienen bij latere beslissingen over welke functies prioriteit moeten krijgen, waar inspanningen en middelen op moeten worden geconcentreerd en hoe het project indien nodig moet worden aangepast tijdens de ontwikkeling.

Overleg met leidinggevenden of andere stakeholders om ervoor te zorgen dat je visie aansluit op zowel de markt als de algemene doelstellingen van de organisatie.

Stap 2: rangschik de productbacklog

Bekijk vervolgens je productbacklog om de functies te rangschikken. Gebruik de productvisie en input van stakeholders om prioriteiten voor het product te bepalen en user stories in kaart te brengen. User stories zijn gebruikersgerichte beschrijvingen van de voorgestelde functionaliteit (of functie).

Tijdens deze stap schetst de productmanager een eenvoudig scrum-releaseplan of -roadmap met het releasedoel, de geplande releasedatum en de gerangschikte user stories.

Stap 3: vergader over de releaseplanning

Zodra de algemene productvisie en de release map zijn geschetst, is het tijd om alle stakeholders tijdens een Scrum-vergadering bij elkaar te brengen om het voorgestelde plan te bekijken, indien nodig aan te vullen of aan te passen en af te stemmen over de deliverables.

Deze stap zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft strategie en samenwerking vóór het project van start gaat.

Heb je nog geen productroadmap gemaakt? Ontdek hoe je er één maakt om de langetermijnvisie van je bedrijf uiteen te zetten.

Lees verder

Een basisagenda bevat de volgende handelingen.

Bekijk de roadmap

Het eerste punt op de vergaderagenda is het doornemen van de visie en de product roadmap om te controleren of iedereen het algemene doel voor het product begrijpt.

Bekijk de architectuur

Vervolgens moeten stakeholders naar de architectuur en technische details voor de release kijken. Dit is het moment om alle nieuwe informatie te bespreken die van invloed kan zijn op de ramingen en scope van het releaseplan, inclusief afhankelijkheden, veronderstellingen of hiaten.

Bekijk het velocity- en iteratieschema

Presenteer de geschatte velocity (meestal gebaseerd op eerdere projecten of iteraties) samen met het iteratieschema.

Aan elke user story worden punten toegekend op basis van hoeveel inspanning of werk dat nodig is om de bijbehorende taken te voltooien. De productmanager berekent de velocity door alle punten voor user stories binnen een sprint (of release) bij elkaar op te tellen. Het resultaat is een redelijke schatting van hoe snel het team die iteratie zou kunnen voltooien. Hiermee kun je een iteratieschema opstellen op basis van de snelheid van het scrumteam.

Het iteratieschema beschrijft hoeveel werk wordt opgenomen in een bepaalde release (d.w.z. de scope) en hoe het werk over het team wordt verdeeld. Neem de belangrijkste mijlpalen en gebeurtenissen door en keur het tijdschema als groep goed.

Bepaal de 'Definition of Done' voor de release

Bepaal als groep de 'Definition of Done' voor een bepaalde release. Met andere woorden: wat zijn de acceptatiecriteria voor alle user stories in de release?

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, kan het team de release als voltooid verklaren. De 'Definition of Done' betekent meestal dat het team elke taak bij een user story heeft voltooid en het werk heeft gedocumenteerd zodat de producteigenaar dit kan beoordelen.

Stap 4: voltooi en deel het productrelease schema

Na de planningsvergadering rond je alle details af, maak je de laatste aanpassingen en deel je vervolgens het productrelease schema met alle stakeholders. Iedereen moet altijd toegang hebben tot het product release plan, ter referentie en voor updates. Het scrum-releaseplan helpt het team zich op het juiste moment op de juiste taken te focussen.

Omdat agile releaseplannen zo'n grote impact hebben op het succes van een project, is het belangrijk om duidelijke tijdlijnen en process flows te maken waar alle stakeholders toegang toe hebben. Gebruik een visuele werkruimte, zoals Lucidchart, om informatieve en duidelijke agile release plannen te maken voor een efficiënte en effectieve ontwikkeling. Managers, teamleden en andere stakeholders kunnen plannen en projectdetails in real time bekijken, zodat er niets verloren gaat in de chaos. 

Ontdek hoe je Lucidchart kunt gebruiken om de agile methodologie te implementeren.

Lees verder

Over Lucidchart

Lucidchart, een slimme diagramapplicatie in de cloud, is een kernonderdeel van Lucid Software's pakket voor visuele samenwerking. Met deze intuïtieve cloudgebaseerde oplossing kunnen teams in realtime samenwerken om flowcharts, mockups, UML-diagrammen, kaarten van customer journeys en meer te maken. Lucidchart stuwt teams vooruit om sneller aan de toekomst te bouwen. Lucid is trots op zijn diensten aan belangrijke bedrijven over de hele wereld, waaronder klanten als Google, GE en NBC Universal, en 99% van de Fortune 500. Lucid werkt samen met brancheleiders, waaronder Google, Atlassian en Microsoft. Sinds de oprichting heeft Lucid talrijke onderscheidingen ontvangen voor zijn producten, bedrijfsvoering en werkcultuur. Ga voor meer informatie naar lucidchart.com.

Gerelateerde artikelen

 • Agile methode uitgelegd

  Meer informatie over de agile-methode en de manieren waarop je deze principes als productmanager kunt toepassen. Er worden ook voorbeelden van agile-frameworks gegeven!

 • De 6 stadia van de agile software development lifecycle (SDLC)

  Lees alles over de stadia van de agile software development lifecycle (SDLC) om te bepalen of dit proces past bij de behoeften van je team.

Begin vandaag nog met diagrammen maken met Lucidchart - probeer het gratis!

Meld je gratis aan

of verdergaan met

Inloggen met GoogleInloggenInloggen met MicrosoftInloggenInloggen met SlackInloggen

Door te registreren ga je akkoord met onze Servicevoorwaarden en bevestig je dat je ons Privacybeleid gelezen hebt en begrijpt.

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Enterprise
 • Contact met sales
PrivacyJuridisch

© 2024 Lucid Software Inc.