Agile vs Waterfall vs Kanban vs Scrum

Leestijd: ongeveer 9 min

Onderwerpen:

  Agile vs. Waterfall vs. Kanban vs. Scrum

  • De waterval methode is het meest geschikt voor projecten die lineair worden uitgevoerd. Het is onmogelijk om terug te gaan naar een eerdere fase.
  • Agile richt zich op aanpasbare, gelijktijdige workflows. Agile methoden splitsen projecten op in kleinere iteraties.
  • Kanban houdt zich vooral bezig met procesverbeteringen.
  • Scrum heeft als doel om meer werk sneller gedaan te krijgen.

  Als jij je niet grondig hebt verdiept in project management methoden, is het moeilijk om onderscheid te maken tussen een Kanban bord en een Scrum board, of om te begrijpen waarom de verschillen tussen agile en Waterfall methoden belangrijk zijn. Met zoveel vergelijkbare termen lijkt het misschien alsof het niet uitmaakt welke project management methode je kiest.

  Loop de specifieke voordelen van deze verschillende methoden niet mis. Raadpleeg het onderstaande diagram om snel te begrijpen welke project management methode geschikt is voor jou en je team, en om Agile, Waterfall, Kanban en Scrum beter te begrijpen en te vergelijken.

  agile versus waterval versus kanban versus scrum
  De ultieme gids voor project management methoden: Agile, Waterfall, Kanban, Scrum en meer

  Voordat we verder duiken in de verschillende methoden van project management is het goed om te beseffen dat project management een stuk eenvoudiger is met visuele ondersteuning. De software voor visuele samenwerking van Lucidchart helpt je om je organisatie te visualiseren zodat je de juiste mensen inzet bij je projecten, stakeholders eenvoudig in kaart te brengen en om complexe projecten van a tot z te plannen en deze planningen te delen met de betrokkenen. Ontdek meer over de software voor project management van Lucid.

  Agile vs Waterfall vs Kanban vs Scrum

  Hoewel deze methoden heel verschillend zijn, is het belangrijk om te begrijpen dat elke project management methode uiteindelijk hetzelfde doel heeft: projecten gemakkelijker tot een goed einde brengen. Om dit doel te bereiken, helpt elke methode om de workflows van je team te stroomlijnen door middel van structuur en communicatie. Hoewel elke methode op een andere manier wordt toegepast, hebben Agile, Waterfall, Kanban en Scrum dit allemaal gemeen. 

  Maar zelfs de verschillen tussen de benaderingen kunnen voor onduidelijkheid zorgen. Wanneer gebruik je een Scrum board of een Kanban bord? Is een burndown diagram gewoon een andere term voor 'backlog'? En waar komen swimlane diagrammen in beeld? In combinatie met best practices voor projectmanagement die op elke methode van toepassing zijn, lijken het allemaal variaties op hetzelfde thema.

  Hoewel de verschillen tussen de methodologieën klein lijken, zijn ze er wel degelijk. In feite hebben deze ogenschijnlijk kleine details een grote impact op de manier waarop de methodes werken. Laten we met dit in gedachten eens kijken naar wat de verschillende project management methoden uniek maakt. 

  Wat maakt Waterfall uniek?

  Bij Waterfall projectmanagement worden projecten opgedeeld in lineaire en opeenvolgende fasen. Elk onderdeel van het project is afhankelijk van de voltooiing van het vorige. Waterfall heeft dus twee unieke eigenschappen.

  Afzonderlijke, definitieve fasen

  De watervalmethode is ontstaan in de bouw en productiesector, waar de ene fase moet worden afgerond voordat je aan de volgende kunt beginnen. Je kunt bijvoorbeeld niet beginnen met het dak als je nog niet klaar bent met de draagconstructie. Deze lineaire aard is de kern van de watervalmethode.

  Waterval werkt met afzonderlijke fasen in plaats van gelijktijdige. Bij gebruik van de waterval methode moet elke fase worden voltooid voordat de volgende fase kan worden gestart. Ook kun je niet teruggaan naar een eerdere fase. Bij elke herziening moet het hele proces opnieuw worden gestart. Dus als je twijfelt tussen agile en waterval als project management stijl, onthoud dan dat waterval minder flexibiliteit biedt.

  sjabloon watervalmethode
  Overzicht Waterfall methode (klik op de afbeelding om online aan te passen)

  Uitgebreide documentatie

  Omdat je met Waterfall niet terug kunt gaan naar een eerdere fase, moeten alle projectvereisten vooraf duidelijk zijn. Deze methode begint met het verzamelen en documenteren van vereisten en ervoor zorgen dat alle teamleden toegang hebben tot deze informatie.

  Teamleden documenteren hun werk ook tijdens elke fase. Idealiter kunnen teamleden het project verlaten of zich erbij aansluiten zonder de workflow te verstoren, wat waterval een goede oplossing maakt voor teams die personeelsverloop verwachten.

  Ontdek wat de waterval projectmanagement methode voor je kan doen en juist niet kan doen.

  Meer informatie

  Agile kenmerken: Wat maakt Agile uniek?

  De agile methode, die meestal wordt gebruikt bij softwareontwikkeling, is een collaboratieve, zelforganiserende en cross-functionele manier om werk te voltooien.

  Hoewel men er vaak over praat alsof het een aparte methode is, is agile projectmanagement eigenlijk een categorie van methoden, waar Scrum en Kanban onder vallen. Er zijn wel fundamentele verschillen tussen agile en waterval project management. Agile richt zich op aanpasbare, gelijktijdige workflows, in tegenstelling tot het lineaire karakter van waterval. Elke agile methode heeft de volgende kenmerken.

  Gelijktijdig, incrementeel werk

  Dit is het meest kenmerkende verschil tussen waterval en agile. Bij agile worden projecten opgesplitst in kleinere iteraties, wat vooral geschikt is voor producten die baat hebben bij gebruikerstests en regelmatige herziening (zoals software).

  sjabloon voor agile-methodologie

  Aanpassingsvermogen

  Omdat agile methoden incrementeel werken, kunnen teams hun processen regelmatig aanpassen. Waterval project management maakt gebruik van vaste en inflexibele processen, terwijl agile project management methoden het team aanmoedigen om het werkproces waar nodig aan te passen en te verbeteren.

  Het aanpassingsvermogen van agile is bijzonder geschikt voor projecten waarbij je verwacht dat de vereisten of beperkingen zullen veranderen. Hoewel je deze situatie zoveel mogelijk moet vermijden, stellen agile methoden teams in staat hun processen aan te passen aan veranderingen.

  Lees meer over de verschillende stadia van de agile levenscyclus bij softwareontwikkeling.

  Meer informatie

  Voordelen Kanban: wat maakt Kanban uniek?

  Hoewel veel mensen Kanban graag vergelijken met agile, is het juister om te zeggen dat de Kanban methode een specifieke agile methode is. Kanban streeft ernaar om het werk beter te coördineren en in evenwicht te brengen met de capaciteit en het aantal werknemers. Het gebruikt de hierboven besproken agile methode, maar implementeert deze op een bepaalde manier.

  Kanban bord

  Een Kanban bord visualiseert de workflow van het team. Het bord is opgesplitst in categorieën: werk dat moet worden gedaan, werk dat wordt uitgevoerd en werk dat is voltooid. Teams kunnen indien nodig meer categorieën toevoegen om hun proces beter te visualiseren. Elke taak wordt vastgelegd op een Kanban map, die tijdens het proces van de ene kolom naar de andere op het bord beweegt.

  Kanban houdt teamleden op één lijn, maar helpt teams ook om te bepalen of processen moeten worden verbeterd. Problemen zoals knelpunten worden hierdoor duidelijk zichtbaar, zodat het team deze indien nodig kan corrigeren.

  Wil jij eenvoudig online met een Kanban bord werken? Probeer dan gratis Lucidspark.

  sjabloon voor kanban-bord
  Eenvoudig Kanban-bord met prioritering (klik op de afbeelding om online aan te passen)

  Limieten voor werk in uitvoering

  De Kanban methode vereist strikte limieten voor de hoeveelheid onderhanden werk op een bepaald moment. Teams kennen een limiet toe aan het aantal kaarten in de kolom met werk in uitvoering. Wanneer de limiet is bereikt, kan er geen nieuw werk aan de kolom toegevoegd worden totdat er een taak is voltooid en naar de volgende kolom is verplaatst. Zoals eerder vermeld, kan dit systeem teams helpen om knelpunten te identificeren en aanmoedigen om deze samen op te lossen. 

  Continue verbetering

  Het doel van de Kanban project management methode is om het proces van het team te verbeteren. Het team komt regelmatig bij elkaar om te bespreken welke veranderingen nodig zijn. De informatie op het Kanban bord kan hiervoor als richtlijn worden gebruikt.

  Door regelmatig te vergaderen, kan het team hun proces voortdurend corrigeren en bijsturen. Hierdoor kan de workflow worden verbeterd zonder plotselinge of drastische veranderingen, waardoor Kanban gemakkelijk door bijna alle teams kan worden geïmplementeerd.

  Ontdek hoe de Kanban project management methode je team kan verbeteren.

  Lees verder

  Scrum projectmanagement methode: wat maakt deze Scrum uniek?

  De laatste methode die we bespreken is Scrum project management, een andere agile methode die een incrementele benadering gebruikt om projecten sneller te voltooien. De Scrum-methode wordt meestal gebruikt voor complex werk, zoals softwareontwikkeling. Om Kanban met Scrum te vergelijken: Kanban houdt zich voornamelijk bezig met procesverbetering, terwijl Scrum zich richt op het sneller afronden van meer werk. 

  Sprints

  Scrum gebruikt sprints van twee weken om werk gedaan te krijgen. Deze sprints worden van tevoren gepland, uitgevoerd en aan het einde van de twee weken geëvalueerd. Tijdens de sprint planning maakt het team een sprint backlog. Het team voltooit de taken in deze backlog tijdens de sprint en verdeelt het werk onderling.

  Teamleden houden ook elke dag van de sprint een Scrum-meeting van 15 minuten. Hier worden potentiële obstakels die het succes van het project in de weg staan besproken. Ook worden het werk van de vorige dag en de plannen voor die dag besproken. De Scrum-meetings zorgen ervoor dat het team samenwerkt en op elkaar afgestemd blijft.

  scrumprocesdiagram
  Scrum SDLC-modeldiagram

  Scrum Master

  De Scrum Master is de schakel tussen het team en de product owner. Voordat een project wordt gestart, werkt de Scrum Master samen met de product owner om de vereisten vast te stellen. Vervolgens helpt hij/zij het team bij het plannen van sprints. Nadat een sprint begonnen is, helpt de Scrum Master eventuele obstakels weg te nemen.

  Het is belangrijk op te merken dat een Scrum Master geen traditionele projectmanager is, omdat een Scrum Master het werk faciliteert in plaats van leidt. De Scrum-methode moedigt teams aan om zelfstandig te werken, en de Scrum Master helpt hen daarbij.

  Burndown diagrammen

  Scrum gebruikt burndown diagrammen tijdens sprints, waarbij teams in één oogopslag de voortgang kunnen zien. Het burndown diagram laat geen voltooide taken zien, maar wat er nog moet worden gedaan. Dit diagram moet continu worden bijgewerkt om teamleden te helpen hun workflow onder controle te houden.

  Weet je niet zeker of de Scrum project management methode geschikt is voor je team?

  Meer informatie

  Welke project management methode kun jij het beste gebruiken?

  Het zal geen verrassing zijn dat het antwoord op deze vraag afhangt van je team en de doelstellingen. Stel jezelf de volgende twee vragen:

  Welke doelen heb ik voor mijn team?

  Hoewel elke methode hetzelfde doel heeft, namelijk het voltooien van projecten, onderscheiden ze zich met hun secundaire doelen. Je doelen kunnen je helpen beslissen welke methode het beste bij je past.

  Bepaal wat het belangrijkste is voor je team. Als je werk alleen sneller wilt afronden, probeer dan Scrum. Als je het productieproces wilt verbeteren, gebruik dan Kanban. Als je projecten lineair zijn, implementeer dan waterval. Als je het niet zeker weet, verken dan andere agile opties en stel jezelf de volgende vraag.

  Welke project management methode kunnen we daadwerkelijk volhouden?

  De verschillen in project management methoden zijn alleen van belang als je de gekozen methode consequent toepast. Zonder limieten voor onderhanden werk is Kanban niet meer dan een gecompliceerde agile methode. En als je de watervalmethode gebruikt, maar de fasen niet strik van elkaar scheidt, kun je net zo goed een agile methode gebruiken.

  Daarom is de beste project management methode degene die je team daadwerkelijk goed uitvoert. Als je alleen kleine stukjes van een bepaalde methode gebruikt, loop je de voordelen mis die deze methode juist populair hebben gemaakt. Hoewel je methoden zeker kunt aanpassen aan de behoeften van je team, is het het beste om een methode te gebruiken zoals bedoeld en alleen aan te passen wanneer dat echt nodig is.

  Duik dieper in agile, waterval, Kanban of Scrum om nu aan de slag te gaan met de implementatie van je favoriete methode.

  Over Lucidchart

  Lucidchart, een slimme diagramapplicatie in de cloud, is een kernonderdeel van Lucid Software's pakket voor visuele samenwerking. Met deze intuïtieve cloudgebaseerde oplossing kunnen teams in realtime samenwerken om flowcharts, mockups, UML-diagrammen, kaarten van customer journeys en meer te maken. Lucidchart stuwt teams vooruit om sneller aan de toekomst te bouwen. Lucid is trots op zijn diensten aan belangrijke bedrijven over de hele wereld, waaronder klanten als Google, GE en NBC Universal, en 99% van de Fortune 500. Lucid werkt samen met brancheleiders, waaronder Google, Atlassian en Microsoft. Sinds de oprichting heeft Lucid talrijke onderscheidingen ontvangen voor zijn producten, bedrijfsvoering en werkcultuur. Ga voor meer informatie naar lucidchart.com.

  Gerelateerde artikelen

  • Wat is Six Sigma en wat zijn de voordelen van deze methode?

   Lees meer over de basisprincipes van de Six Sigma-methode voor projectbeheer en ontdek enkele gratis informatiebronnen om je op weg te helpen.

  • 6 Procesoptimalisatie modellen uitgelegd

   Kun je niet beslissen welk procesoptimalisatie model je wilt gebruiken? Lees meer over de populairste benaderingen (Six Sigma, Lean, TQM, Just-in-time, en meer) en de diagrammen waar je vandaag nog mee aan de slag kunt gaan om deze technieken te implementeren.

  Begin vandaag nog met diagrammen maken met Lucidchart - probeer het gratis!

  Meld je gratis aan

  of verdergaan met

  Inloggen met GoogleInloggenInloggen met MicrosoftInloggenInloggen met SlackInloggen

  Door te registreren ga je akkoord met onze Servicevoorwaarden en bevestig je dat je ons Privacybeleid gelezen hebt en begrijpt.

  Aan de slag

  • Prijzen
  • Individueel
  • Team
  • Enterprise
  • Contact met sales
  PrivacyJuridisch

  © 2024 Lucid Software Inc.