PINGDOM_CANARY_STRING
rollen en taken van product owners

Zeven belangrijke taken van product owners

Leestijd: ongeveer 5 min

Geplaatst door: Lucid Content Team

Product owners spelen een centrale rol in elke ontwikkelingscyclus. Maar wat doen ze eigenlijk?

Hoewel de rol van product owners afhankelijk is van de omgeving, hebben ze doorgaans verschillende belangrijke rollen en taken die van alles kunnen omvatten, van bedrijfsstrategie tot productontwerp.

Wat is een agile product owner?

Op het meest fundamentele niveau is een agile product owner, of scrum product owner, de leider die verantwoordelijk is voor het maximaliseren van de waarde van de producten die worden gemaakt door een scrumontwikkelingsteam.

Om dit te doen, neemt een agile product owner verschillende rollen op zich, waaronder die van bedrijfsstrateeg, productontwerper, marktanalist, contactpersoon voor klanten en projectmanager. Kortom, agile product owners zijn een integraal onderdeel van elk scrumteam. 

overzicht van rollen van product owners
Overzicht van rollen en taken van product owners (klik op de afbeelding om hem groter weer te geven in Lucidchart)

De rol van een product owner

Scrum product owners nemen op veel gebieden van productontwikkeling een voortrekkersrol op zich. De ene dag moeten ze hun diepgaande kennis van de markt aanboren om strategieën te bedenken en hun visie aan stakeholders te presenteren. En de volgende dag moeten ze hun vaardigheden als ontwikkelaar aanspreken om ervoor te zorgen dat de doelen van het team tijdens een sprint worden gehaald.

Zeven belangrijke rollen en taken

1. De visie definiëren

De agile product owner is het aanspreekpunt in het productontwikkelingsteam en gebruikt zijn/haar algemene perspectief om doelen te definiëren en een visie voor ontwikkelingsprojecten te formuleren.

Product owners zijn verantwoordelijk voor de communicatie met alle stakeholders, waaronder klanten, bedrijfsmanagers en het ontwikkelingsteam, om ervoor te zorgen dat de doelen duidelijk zijn en de visie is afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen.

Een product owner met een algemener perspectief zorgt ervoor dat het team ondanks het flexibele en vaak snelle karakter van agile productontwikkeling een samenhangende visie blijft houden. Iedereen moet op één lijn zitten om een project effectief te laten verlopen.

Een product owner kan het team helpen die visie te behouden door een productroadmap op te stellen. De productroadmap is een algemene strategische, visuele samenvatting waarin de visie en richting voor het productaanbod in de loop van de tijd wordt uiteengezet. Het is zowel een strategische richtlijn ter referentie van stakeholders als een plan voor uitvoering.

voorbeeld van een productroadmap
Voorbeeld van productroadmap (klik op de afbeelding om hem groter weer te geven in Lucidchart)

2. De productbacklog beheren

Een van de belangrijkste taken voor een scrum product owner is het beheren van de productbacklog. Dit is de projecttakenlijst van het ontwikkelingsteam.

Het is de verantwoordelijkheid van de product owner om de lijst met backlogitems op te stellen en te prioriteren op basis van de algemene strategie en bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast moet de product owner projectafhankelijkheden in kaart brengen om de noodzakelijke volgorde van ontwikkeling te bepalen.

De productbacklog is geen statische takenlijst. Het is een dynamisch document dat gedurende de ontwikkeling voortdurend moet worden bijgewerkt op basis van veranderende projectbehoeften.

Omdat de productbacklog regelmatig verandert, moet de product owner de lijst toegankelijk en beschikbaar maken voor alle stakeholders (met name ontwikkelaars) om optimale prestaties en projectresultaten te waarborgen.

Kom meer te weten over het beheren van je productbacklog.

Meer informatie

3. Behoeften prioriteren

Het prioriteren van behoeften is een andere belangrijke taak van de product owner. De product owner moet voortdurend de balans tussen reikwijdte, budget en tijd bewaken en prioriteiten afwegen op basis van de behoeften en doelstellingen van stakeholders.

Als het product in ontwikkeling bijvoorbeeld binnen zes maanden moet worden gelanceerd, beperkt dat de reikwijdte van het project. Naarmate het project zich ontwikkelt, moet de product owner inschatten welke gebieden al dan niet flexibel zijn om te bepalen hoe en wanneer elke iteratie en elk productelement wordt ontwikkeld.

4. Toezicht houden op fasen van ontwikkeling

Als de visie, strategie en productprioriteiten zijn bepaald, moet de product owner een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteden aan het toezicht houden op de daadwerkelijke ontwikkeling van het product. De product owner vervult een belangrijke rol tijdens elke gebeurtenis, inclusief de planning, verfijning, beoordeling en sprint.

Tijdens de planningsfase werkt de agile product owner samen met stakeholders om te bepalen welke stappen nodig zijn voor de volgende iteratie. De product owner komt vervolgens samen met het team om het proces te verfijnen, verbeterpunten te identificeren en de sprint te ondersteunen.

5. Anticiperen op klantbehoeften

Een succesvolle scrum product owner begrijpt als geen ander de behoeften van klanten en anticipeert hierop om effectiever leiding te geven aan het ontwikkelingsproces.

Dankzij hun diepgaande marktkennis en communicatieve vaardigheden kunnen scrum project owners anticiperen op problemen of behoeften.

Blijf je klanten een stap voor door de customer journey in kaart te brengen. Deze visuals creëren een gedeelde visie voor de customer experience. Je bespaart tijd en moeite, zodat je al je energie kunt steken in het doorgronden en verrassen van je klanten.

Sjabloon voor klantreiskaarten
Sjabloon voor het in kaart brengen van de customer journey (klik op de afbeelding om hem online aan te passen)

6. Optreden als primaire contactpersoon

De product owner is ook de primaire communicator en schakel tussen stakeholders en teams. In die hoedanigheid moeten ze goed kunnen communiceren en ervoor zorgen dat ze stakeholders meekrijgen bij alle belangrijke beslissingen en strategieën. Daarnaast moeten ze ontwikkelaars duidelijke instructies en doelen meegeven.

7. Productvoortgang evalueren bij elke iteratie

De product owner is aansprakelijk voor elke fase van het ontwikkelingsproces en het eindproduct. De product owner speelt een primaire rol bij het inspecteren en evalueren van de productvoortgang bij elke iteratie. De product owner beoordeelt de prestaties en besluit of het team opnieuw moet beginnen of verder kan gaan met de volgende stappen.

Agile product owners dragen veel petten. Daarom hebben ze tools en oplossingen nodig die zich net zo snel aan hun veranderende rollen kunnen aanpassen als zijzelf.

Visuals kunnen je scrumteam in elke fase van het ontwikkelingsproces helpen om de overgang van het schetsen van de customer journey en het maken van mock-ups van productontwerpen naar het in kaart brengen van productafhankelijkheden en het delen van je werk met stakeholders te vergemakkelijken.

illustration of people working together

Zet de volgende stap en stel je scrumteam samen met deze sleutelrollen.

Meer informatie

Begin vandaag nog met diagrammen maken met Lucidchart - probeer het gratis!

Gratis registreren

Nu populair

what does HR do

Wat doet HR eigenlijk? 11 kernactiviteiten

Over Lucidchart

Lucidchart is de intelligente diagramtoepassing waarmee teams complexe dingen helder kunnen maken, hun inzichten kunnen afstemmen en sneller aan de toekomst kunnen bouwen. Met deze intuïtieve, cloudgebaseerde oplossing kan iedereen visueel werken en in realtime samenwerken bij het bouwen van stroomdiagrammen, mockups, UML-diagrammen en meer.

Lucidchart is het meest populaire online alternatief voor Visio en wordt in meer dan 180 landen gebruikt door miljoenen gebruikers, van verkoopmanagers die doelorganisaties in kaart brengen tot IT-managers die hun netwerkinfrastructuur visueel willen presenteren.

Gerelateerde berichten:

Product management tools: Find the right software to build your product stack

product management tools

Pull It Together: Skills for Today’s Product Manager

what does a product manager do
Nederlands
PrivacyJuridisch
© 2021 Lucid Software Inc.