Hur man gör en tankekarta

Vad vill du göra med tankekartor?

Jag vill veta mer om tankekartor.
Jag vill skapa min egen tankekarta på Lucidchart.

Skapa en tankekarta för att organisera dina tankar, skapa nya idéer och bli mer kreativ. Den här guiden visar hur du skapar en fantastisk tankekarta som uppfyller alla dina behov.

2 minutläsning

Vill du göra din egen tankekarta? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Gör en tankekarta

1. Börja med huvudkonceptet

Bestäm först det centrala syftet med din tankekarta och skriv ner det. Eftersom tankekartor utgår från mitten och växer utåt kommer din centrala idé att utgöra diagrammets kärna. Ditt huvudkoncept kan vara:

 • Ett problem du försöker lösa

 • Projektet som du brainstormar

 • Ett komplicerat koncept som du försöker lära dig

Låt oss säga att du ska skriva en uppsats om Benjamin Franklin. I det fallet skulle Benjamin Franklin vara huvudkonceptet eftersom han är uppsatsens fokus.

Huvudkoncept – Benjamin Franklin

2. Lägg till grenar till huvudkonceptet

Nu när du har bestämt din tankekartas huvudsyfte lägger du till grenar som beskriver de mest grundläggande underämnena. Grenarna ska hjälpa dig börja organisera informationen. Du behöver inte ta med en massa detaljer; nyckelord och korta fraser räcker gott och väl.

När det gäller vår uppsats om Benjamin Franklin är de viktigaste underämnena att införa i tankekartan de huvudgrenar som förklarar hans liv. Mer information om dessa första huvudgrenar kommer att inkluderas efter hand som vi lägger till undergrenar.

Tankekartans första grenar

Vill du göra din egen tankekarta? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Gör en tankekarta

3. Utforska ämnen genom att lägga till fler grenar

När du har identifierat de viktigaste delarna inom ditt ämne lägger du till fler former tills du får slut på värdefull information. Se till att du fortsätter att organisera din information så att de viktigaste sakerna ligger närmare huvudkonceptet och de mer specifika detaljerna längre bort.

4. Lägg till bilder och färg

Håll din tankekarta organiserad genom att använda standardfärger för de olika tankenivåerna i ditt diagram. Om du använder Lucidchart hanteras färgerna åt dig. Att använda bilder hjälper dig dessutom att visualisera och memorera de olika delarna av din tankekarta. Bilder kan också användas för att länka former, som alternativ till den traditionella rutan.

I vårt exempel med Benjamin Franklin la vi till fler grenar tills vi var redo att skriva uppsatsen. Om vi skulle läsa till ett prov istället för att skriva en uppsats skulle ikonerna som vi använder vara särskilt användbara för att memorera.

Fullständig tankekarta över Benjamin Franklin

Skapa en tankekarta i Lucidchart

Lucidchart gör det enkelt att skapa och formge snygga tankekartor, direkt i din webbläsare. För att enkelt skapa en tankekarta i din webbläsare måste du först registrera dig på Lucidchart.


Lucidchart är ett otroligt verktyg som gör det enkelt att organisera även de mest komplexa problem. Medan du fortsätter att skapa tankekartor kommer du att märka Lucidchart är otroligt enkelt att använda både för nybörjare och mer erfarna användare.

Vill du göra din egen tankekarta? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligKakor
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor

© 2024 Lucid Software Inc.