Hur man skapar en mindmap

Allt om tankekartor

Vad vill du göra med tankekartor?

Jag vill veta mer om tankekartor.
Jag vill skapa min egen tankekarta på Lucidchart.

En professionell programvara för tankekartor hjälper dig att förstå och komma ihåg viktiga koncept och idéer. Lär dig grunderna om tankekartor, inklusive historien om ”mind maps”, vad forskningen säger, hur de används och hur man ritar en tankekarta.

7 minutläsning

Vill du göra din egen tankekarta? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Gör en tankekarta

Vad är en tankekarta?

En tankekarta är en fritt flödande bild av tankar som utgår från ett centralt koncept. Diagrammets visuella organisation främjar brainstorming av idéer, effektivt antecknande, starkare retention och effektfull presentation. En tankekarta kan vara allt från enkel till avancerad, och kan både vara ritad för hand och på dator. Beroende på syfte och ambition kan tankekartan innehålla konstnärliga och ändamålsenliga element som bilder, teckningar, kurvor med varierande tjocklek och flera färger.

För ett användningsområde som anteckningar i realtid eller brainstorming kan det snabbt och enkelt visa hur idéer, som ofta uttrycks i bara ett till tre ord, strålar ut från ett centralt tema. Med en plattform som Lucidchart kan detta ske intuitivt, med objekt som automatiskt ändrar storlek och ordnas om. Finns det mer tid tillgänglig kan diagrammet bli mer konstnärligt och effektivt. Det kan till och med bli konst. Andra termer för tankekartor är mindmaps, idékartor, spraydiagram och radiella träd.

Allt om tankekartor 1.png
Allt om tankekartor 2.png

Ursprung

Den brittiske författaren och TV-personligheten Tony Buzan populariserade termen ”mind map” på 1970-talet i sin TV-serie Use Your Head på BBC och i sina böcker, t.ex. Modern Mind Mapping for Smarter Thinking. Men konceptet med att strukturerat presentera idéer visuellt går mycket längre tillbaka i tiden.

Porphyrios från Tyros, en filosof från 300-talet i Grekland och Rom, är känd för att ha gjort en visuell kartläggning av Aristoteles kategorier. Hans innovation, Porphyrios träd, innehöll inga illustrationer, men andra tänkare lade till sådana senare. På 1200-talet använde filosofen Ramon Llull också den här typen av diagram, däribland en illustration av Porphyrios träd.

Många kända tänkare och innovatörer genom historien har skrivit organiskt böjda anteckningar, fria från raka rader, som ofta har inkluderat teckningar och små skisser. Bland dessa finns Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albert Einstein, Marie Curie, Thomas Edison och Mark Twain.

På 1950-talet introducerades det semantiska nätverket, en teori om hur människor lär sig och de semantiska relationerna mellan begrepp. På 1960-talet vidareutvecklades teorin av Allan M. Collins och M. Ross Quillian. På 1970-talet utvecklade inlärningsexperter konceptkartor, som har en radiell struktur men inte är organiserade kring ett centralt koncept som tankekartor är. Samtidigt har Buzan sagt att hans metod med tankekartor inspirerades av Alfred Korzybskis allmänna semantik, som populariserades av science fiction-författare som Robert A. Heinlein och A.E. van Vogt. Buzan har sagt att människor ofta tar till sig information på ett icke-linjärt sätt, inte alltid från vänster till höger och uppifrån och ned, och att tankekartor är utformade för att ta vara på detta.

Relaterade begrepp inkluderar:

 • Sunburst-diagram:

  Ett cirkeldiagram med flera nivåer, även kallat ringdiagram.
 • Spindeldiagram :

  En utvidgning av venndiagram och Euler-diagram. Ett spindeldiagram lägger till punkter till dessa, och tillsammans bildar de en spindelform.
 • Mnemoni:

  Ett minnesverktyg för att förbättra inlärningen. Mnemotekniker finns i många former, t.ex. akronymer, visuella ledtrådar och ljud.
 • UML-diagram (Unified Modeling Language):

  Diagram som används för att visualisera systemdesign inom programvaruteknik.

Vill du göra din egen tankekarta? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Gör en tankekarta

Forskningen bakom tankekartor

Flera studier har visat att tankekartor kan bidra till att idéer och samband bibehålls bättre i minnet tack vare diagrammens visuella struktur. Tony Buzan menar att bibehållningen – retentionen – ökar ytterligare genom att använda intresseväckande tekniker, som bilder, kurviga linjer, ändamålsenliga färger och få ord. Här är ett urval av studierna:

 • I en användarstudie från 2005 av Glennis Edge Cunningham rapporterade 80 % av biologistudenterna på gymnasiet i studien förbättrad inlärning vid användning av tankekartor.
 • I en studie från 2002 av Paul Farrand, Fearzana Hussain och Enid Hennessy visade andra- och tredjeårsstudenter i medicin förbättrad retention av kursinnehåll, men effektiviteten berodde på vilken anteckningsmetod studenterna föredrog.
 • I en studie från 2006 av A.V. D'Antoni och G.P. Zipp visade kiropraktikstudenter ökad inlärning.

I annan forskning om tankekartor:

 • År 2011 rapporterade Joeran Beel och Stefan Langer om innehållet i tankekartor. De fann att de flesta användare endast hade skapat ett fåtal kartor (medelvärde 2,7), att det genomsnittliga antalet noder var litet (31) och att den genomsnittliga noden innehöll tre ord.
 • Claudine Brucks och Christoph Schommer publicerade 2008 en studie om automatiskt skapande av tankekartor från fulltext. T. Rothenberger och hans kollegor publicerade en liknande rapport samma år.

Mångsidiga användningsområden

 • Inom utbildning, näringsliv, datavetenskap eller i stort sett vilket annat område som helst:

   Tankekartor är så mångsidiga och enkla att producera att de används flitigt inom utbildning, affärsvärlden, datavetenskap och andra områden.
 • Brainstorming:

  Tankekartor är perfekta för brainstorming av idéer kring ett koncept. De fokuserar tänkandet, ger upphov till andra tankar och visar hur de förhåller sig till varandra. Enskilda personer eller team kan använda dem för att släppa loss kreativiteten samtidigt som de håller sig på rätt spår.
 • Anteckningar:

  Studenter och yrkesverksamma kan rita tankekartor för att fånga upp och organisera idéer från en föreläsning, presentation, ett möte eller en brainstorming-session. Om du vill ha mer detaljer kan du lägga till anteckningar utanför diagrammet med ett program som Lucidchart. Klicka bara på anteckningsikonen för att se dem.
 • Studera och analysera:

  Studier har visat att tankekartor ökar minnesretentionen. Även om du inte började med en tankekarta kan du skapa en utifrån dina anteckningar för att bättre förstå och tolka materialet.
 • Beslutsfattande:

  Kartläggning kan hjälpa dig att tänka igenom de faktorer som är inblandade för att komma fram till ett bra beslut.
 • Presentation:

  Med tankekartor kan man presentera idéer på ett visuellt effektfullt sätt. De kan enkelt placeras i program som PowerPoint, Word, Excel och liknande.
 • Personlig utveckling:

  Tänk igenom ett personligt mål eller ett karriärmål, lös ett problem eller föreställ dig din framtid genom att organisera dina idéer i en tankekarta.
 • Kreativa projekt:

  Planera ett synopsis, övervinn skrivkramp och öppna upp för nya idéer i alla kreativa projekt.
 • Planering:

  Planera ett evenemang, möte eller projekt med hjälp av tankekartor.
 • Underlag till andra diagram:

  Tankekartor kan användas i början av ett projekt för organisation och fokus. Senare kan data presenteras mer effektivt med andra typer av diagram, beroende på projektets syfte och karaktär.
 • Konst:

  Människor har skapat vackra konstverk av tankekartor, som dessa aktuella exempel.

Hur man ritar en tankekarta

Allt om tankekartor 3.png
 1. Definiera ditt centrala koncept

  i ett till tre ord och placera det mitt på din sida. Rita antingen på papper eller använd programvara som Lucidchart. Du kan också använda en av våra mallar för tankekartor för att enkelt komma igång.
 2. Placera dina idéer

  runt det centrala konceptet som etiketter, inramade eller inte, med linjer som strålar ut från ditt centrala koncept. Använd korta etiketter, till och med ett enda ord, och fortsätt förgrena dig med varje idénivå.
 3. Vrid sidan till liggande

  för att enklare kunna sprida ut dem.
 4. Komprimera eller expandera grenar

  för att enklare kunna sprida ut dem. 
 5. Använd AI för att generera fler idéer

  , eller expandera med frågor för att bygga vidare på idén. 
 6. Använd bilder

  om det passar din tid och syfte. Bilder och illustrationer kan göra tankekartan mer minnesvärd. 
 7. Skapa visuell struktur genom att

  använda olika färger

  för varje idénivå. Om du ritar för hand, använd olikfärgade pennor eller en flerfärgspenna. Du kan också använda en hierarki av etikettstorlekar och linjetjocklekar.
 8. Rita linjer kurviga eller raka,

  beroende på vad som fungerar bättre för dig. Vissa, som Buzan, säger att kurvor uppfattas som mer intressanta.
 9. Utveckla din personliga stil,

  inspirerad av hur du ritar och tänker. Det finns få regler kring tankekartor.
 10. Börja enkelt

  om det finns en tidsbegränsning, oavsett om du ritar för hand eller på datorn. Du kan lägga till det detaljer senare. Med en applikation som Lucidchart kan du använda genvägar för att enkelt bygga din karta, med rutor och färger ordnade automatiskt. Du kan senare lägga till konstfulla element som bilder och kurviga linjer. 
 11. Använd AI för att sammanfatta

  hela din tankekarta.
 12. Samarbeta genom att dela

  och redigera tankekartan online.  

Lär dig mer om att göra en tankekarta här 


Användbara resurser

Med Lucidchart kan du enkelt skapa tankekartor tack vare en lättanvänd programvara som automatiskt storleksändrar eller arrangerar om din karta när du lägger till information. Eftersom all redigering sker i molnet är det enkelt att samarbeta med kollegor. Du kan också importera bilder och dela diagram digitalt och via utskrift. 

Vill du göra din egen tankekarta? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.