Lyft affärsprocesserna

Se hur enkelt det är att analysera och förbättra befintliga affärsprocesser med Lucidchart.

Kontakta säljare

Använd Lucidchart för att kartlägga befintliga affärsprocesser. Det här diagrammet kan användas för att verifiera den aktuella processen, tillsammans med de medarbetare eller team som är direkt involverade.

Analysera nulägesdiagrammet för att tydligare identifiera och åtgärda stötestenar, svinn eller svagheter. Använd lager i Lucidchart för att anpassa dina befintliga diagram och komma igång med att skapa din kommande process.

Dela dina nya processkartor med viktiga intressenter, var och när som helst. Oavsett om du använder presentationsläget eller delar och kommenterar dokument kan du snabbare få godkännanden eller feedback och påskynda implementeringen av förbättringar.

Samla dina uppdaterade processdiagram på en central plats i Lucidchart. Du kan enkelt dela dina dokument för att informera medarbetare om uppdateringar och samtidigt påskynda utbildningen för nyanställda med tydliga och pedagogiska bilder.

Kontakta säljare

Fallstudie om Pearson

Se hur Pearson förlitar sig på Lucidchart för att samarbeta, kartlägga processer och system, notera idéer och be om feedback.

Läs mer

Webbseminarium on demand: Så här tillämpar du prestandamått på affärsprocesser

Jogee Varughese diskuterar hur man använder mätetal för att se hur väl olika affärsprocesser presterar och för att prioritera vilka affärsprocesser som ska optimeras.

Läs mer

Metoder för affärsprocessmodellering

Lär dig hur BPM kan stödja ditt företags initiativ för långsiktig tillväxt och framgång.

Läs mer
Det är det som är så bra med Lucidchart – det går att använda till så mycket. Det är som en schweizisk armékniv för diagram. Alla kan hitta en användning för det.
- Ben Carter - Product Director of End User Solutions Pearson

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.