lessen van agile

Na twintig jaar gaat de revolutie van het Agile Manifesto nog steeds door

Lucid Content

Leestijd: ongeveer 11 min

Onderwerpen:

 • Ingenieur
 • Productontwikkeling

Het was het jaar waarin Apple ons met de introductie van de iPod de mogelijkheid gaf om 'duizend songs op zak' te hebben. Microsoft betrad de wereld van de consolegames met de Xbox. Wikipedia en Google Image Search werden geïntroduceerd. Ericson bracht de eerste telefoon met Bluetooth uit.

Maar voor softwareontwikkelaars over de hele wereld is 2001 vooral het jaar waarin agile werd geboren.

Wat is het Agile Manifesto?

Laten we beginnen met wat Agile Manifesto uitleg: het Agile Manifesto, resultaat van een tweedaagse ontmoeting in 2001 tussen 17 gelijkgestemde professionals in het skiresort Snowbird in Utah, was het begin van een revolutionaire manier van coderen. Een aanpak die een alternatief bood voor de bestaande 'zware, documentatiegestuurde softwareontwikkelprocessen.'

Laten we eens kijken naar de geschiedenis van agile ontwikkeling, zodat we de voordelen van agile in onze eigen tijd kunnen begrijpen.

Agile Manifesto 2001: de geschiedenis van agile ontwikkeling

Voor het Agile Manifesto werkten softwareontwikkelaars binnen een systeem van commando en controle. 

Workflows hielden voornamelijk in dat het projectmanagement taken toewees en vervolgens wilde weten of alles aan het eind van de dag af zou zijn. Codeurs werden vaak gezien als bijdragers op laag niveau, die niet in staat waren om het grotere geheel of de behoeften van de klant te begrijpen. 

De principes die in het Agile Manifesto worden uiteengezet, hebben het landschap van zowel softwareontwikkeling als projectmanagement radicaal veranderd, met efficiëntere, snellere en experimentelere productiemethoden als resultaat.

Wat twee decennia geleden begon als een poging om de ontwikkelaarsgemeenschap te bevrijden van 'de bagage van Dilbert-achtige bedrijven' en de mentaliteit van rigide processen, heeft alles veranderd en is verantwoordelijk voor de introductie van processen die nu erg populair zijn, zoals scrum, adaptive software development en extreme programming.

Deze nieuwe manier van werken en denken stond aan de wieg van agile-kaders en een nieuwe set waarden.

Agile Manifesto waardes en principes

Het Agile Manifesto bestaat uit vier fundamentele waarden die samen de gestroomlijnde benadering van iteratieve softwareontwikkeling van het manifest weergeven. Deze benadering is gebaseerd op het aanpassen van processen zodat ze bij het ontwikkelteam aansluiten en niet andersom.

Hier volgen de lessen van agile, geformuleerd als waarden (of leidende principes):

 • Individuen en interacties boven processen en tools: communicatie tussen iedereen die aan het project werkt, is belangrijker dan strikte naleving van het proces.
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie: documentatie is bij agile nog steeds onderdeel van het proces, maar op een flexibelere manier die ontwikkelaars de ruimte biedt om te werken.
 • Samenwerking met de klant boven het onderhandelen over contracten: een van de vele voordelen van agile is dat input van de klant tijdens het hele proces wordt meegenomen.
 • Reageren op verandering boven het volgen van een plan: volgens de principes van het Agile Manifesto benadrukt verandering de mogelijkheid om een project te verbeteren en is het niet een kostenpost die je beter kunt vermijden.  

In de laatste twee decennia hebben de principes van het Agile Manifesto veel meer beïnvloed dan alleen de werkrelaties tussen softwareontwikkelaars en projectmanagers. De belangrijkste voordelen van agile ontwikkeling bepalen nu hoe teams in allerlei organisaties en branches hun werk zien.

Agile principes: 12 agile principes

Vanuit de 4 waarden fundamentele waarden zijn de volgende 12 agile principes ontwikkeld:

 1. Het tevredenstellen van de klant is de hoogste prioriteit. Je probeert vroegtijdig en voortdurend waardevolle resultaten op te leveren aan je klanten.
 2. Verwelkom veranderende (klant)behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Wees flexibel en wendbaar
 3. Lever regelmatig werkende resultaten op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden. Én vraag feedback op opgeleverde producten/resultaten
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project
 5. Gemotiveerde individuen klaren de klus. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze goed werk leveren
 6. De meest effectieve en efficiënte manier om informatie te delen in een ontwikkelteam is door met elkaar te praten
 7. Werkende producten/resultaten zijn de belangrijkste indicator voor voortgang. Welk werk is al af?
 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden
 9. Voortdurende aandacht voor technische meesterschap en een goed ontwerp versterken Agility
 10. Eenvoud. Waarom moeilijk moeilijk doen als het makkelijk kan?
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelforganiserende teams
 12. Op vaste tijden, onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan

Wat we van agile hebben geleerd

Als we nu terugkijken op de geschiedenis van agile ontwikkeling, is het duidelijk dat het Agile Manifesto baanbrekend was. Hoewel het begon als een alternatief om het softwareontwikkelproces te vereenvoudigen, vertrouwen velen van ons op de principes van agile (en veel andere agile-lessen) zonder ons daarvan bewust te zijn.

In een steeds complexere, vaak ambigue wereld heeft de voorspel-en-plan-benadering om uitkomsten te controleren en resultaat te boeken stukje bij beetje plaatsgemaakt voor de voel-en-reageer-mentaliteit van agile. Door te erkennen dat de toekomst onzeker is, hebben we meer vrijheid verworven om te innoveren en aan te passen. 

Hier vind je meer voorbeelden van agile-lessen die zijn omarmd door de moderne werkomgeving.

De werkplek menselijker maken: een paradigmaverschuiving

Voor het Agile Manifesto was de conventionele opvatting in de softwareontwikkeling dat mensen minder belangrijk zijn dan de processen die ze volgen. Softwareontwikkelaars werden niet verzocht (of aangemoedigd) om te helpen problemen op te lossen, efficiëntie te creëren of anderszins inzichten te bieden die buiten hun ervaring met coderen vielen.

Toen de principes uit het Agile Manifesto algemener werden bij technologiebedrijven, begon de kwaliteit van de communicatie binnen teams meer impact te hebben op de kwaliteit van de werkoutput.

Agile ontwikkeling toonde aan dat software niet voor machines wordt geschreven, maar voor de mensen die er de eindgebruikers van worden. Als je niet begrijpt wat mensen echt willen, heb je aan een ambitieuze tijdlijn of alomvattende documentatie voor je project nooit genoeg.

Op deze manier veranderde agile de moderne managementtheorie en verspreidde de beweging zich ook buiten de technologiesector.

Maar de veranderingen hadden niet alleen te maken met het denken aan de wensen en behoeften van eindgebruikers. Ze hadden ook een impact op de werkplek. Het idee van een balans tussen werk en privé dat zovelen van ons vanzelfsprekend vinden, is gedeeltelijk te danken aan het Agile Manifesto en de principes daarin. Pandemie of geen pandemie, probeer je eens voor te stellen hoe thuiswerken op grote schaal omarmd zou zijn zonder de voorkeur van agile voor communicatie binnen teams boven het blind volgen van processen. Daarnaast heeft agile geholpen om mensen aan te moedigen zichzelf te zijn.

Dankzij agile voelen medewerkers zich niet langer gebonden aan strakke schema's of vaste bureaus. De manier waarop thuiswerken nu als norm wordt gezien, is moeilijk voor te stellen zonder agile en de nadruk op creativiteit, samenwerking en communicatie. 

Waarom? Op een agile werkomgeving profiteren medewerkers van meer autonomie en worden ze gewaardeerd om wat alleen zij bijdragen. Resultaten zijn belangrijker dan aanwezigheid. Verschillende perspectieven komen tot bloei in de voel-en-reageer-omgeving van agile en mensen krijgen het vertrouwen om te werken zoals ze willen.

Medewerkers voelen zich nu gesteund om hun sterke kanten te benutten, werken effectiever samen als team en delen eerlijk de verantwoordelijkheid voor het op tijd, binnen budget en naar verwachting leveren van belangrijke projecten.

De agile-kijk op mensen en de wereld 

De meeste bedrijven, ongeacht hun omvang of branche, moeten tegenwoordig met prioriteiten werken die altijd in beweging zijn. Als je een agile mentaliteit aanneemt, wordt het makkelijk om je aan van alles aan te passen, zoals veranderingen op de markt of verschuivende consumentenvoorkeuren, terwijl de prestaties ook worden verbeterd.

In het wereldbeeld van agile kan bijna ieder type werk worden gezien als een creatief avontuur met in de kern een menselijk element. Als vertrouwen een tweede natuur wordt, bloeien verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Deze verantwoordelijkheid is niet beperkt tot verantwoording nemen voor je eigen acties, maar gaat verder in de vorm van het doordacht delen van inzichten over waarom keuzes zijn gemaakt en zien welke impact deze keuzes hadden op resultaten. In de agile-visie is falen niet langer een taboe. In plaats daarvan is experimenteren (en ja, ook falen) noodzakelijk om succes te bereiken.

Transparantie en samenwerken om resultaten te bereiken zijn het allerbelangrijkst.

De opkomst van agile weerspiegelt een veranderende mentaliteit in het hele Amerikaanse bedrijfsleven. Een van de voordelen van agile ontwikkeling die nu een plaats in branches buiten de technologie heeft gevonden, is de flexibiliteit om prioriteiten van dag tot dag te wijzigen en nieuwe doelstellingen in minder dan een maand tijd (de typische tijdspanne van een sprint voor agile teams) aan te pakken.

Neem de dagelijkse stand-upvergadering die zoveel organisaties hebben ingevoerd. Deze dagelijkse vergadering is het resultaat van de scrum-vergadering en het gebruik van sprint planning waar mensen met een werkachtergrond in agile vertrouwd mee zijn, en benadrukt de democratisering van de werkplek door iedereen een open podium te bieden om ideeën te delen en feedback te geven. 

Vanwege het gevoel van kameraadschap dat hoort bij agile en de vele elementen daarvan, vaart de moderne werkplek wel bij een sfeer van vertrouwen waar meedoen wordt aangemoedigd en iedereen ideeën kan aandragen, ongeacht hun rol.

De Agile Manifesto principes bieden een model voor snel leren en omgaan met onzekerheid

Als mensen gelijk behandeld worden en er van ze verwacht wordt dat ze ideeën bijdragen, groeit het vermogen snel te leren en om te gaan met onzekerheid. Agile ontwikkeling laat zien dat een team veel meer in zijn mars heeft dan ieder van de teamleden afzonderlijk.

Een van de belangrijkste lessen van agile, die nu ook door niet-agile teams wordt toegepast, is dat ieder persoon zich betrokken moet voelen bij het succes van het hele team, vooral als het een klein team is.

Natuurlijk gaan vrijheid en speelruimte samen met meer verantwoordelijkheid. In een agile omgeving zijn teams zo sterk als hun zwakste schakel. Als zich een tegenslag of mislukking voordoet, laat agile zien dat focus op het probleem (en niet een ander de schuld geven) het antwoord is.

Door projecten met een agile mentaliteit te benaderen, zorgen teams dat problemen en onzekerheden al snel worden opgemerkt. Met de sprintmentaliteit van agile teams moeten fouten binnen weken, niet maanden, worden gecorrigeerd.

Hoe we verwachten dat agile de komende jaren verder zal evolueren 

Het is duidelijk dat de voordelen van agile ontwikkeling zich niet langer beperken tot softwareontwikkeling of zelfs de werkplek. Je kunt de invloed van agile zien in doorlopende zelfreflectie en het verlangen om inspanningen te maximaliseren. Denk aan de nog altijd toenemende populariteit van fitnessapps, draagbare smart-apparaten en trainingsapparatuur met wifi. Die zijn allemaal het resultaat van de agile mentaliteit van verbetering door iteratie.

Onze hernieuwde focus op persoonlijke groei en manieren om met onzekerheid om te gaan, tonen aan dat agile zijn weg voorbij de werkplek naar de rest van onze levens heeft gevonden. Iedereen kan profiteren van de lessen van agile door zich te concentreren op specifieke taken, tijd vrij te maken om ze uit te voeren en langetermijndoelen op te breken in kleinere, bereikbare doelen om echt vooruitgang te boeken.

De agile mentaliteit zal zich blijven uitbreiden naar andere disciplines. Agile zou bijvoorbeeld kunnen bepalen hoe financiële overeenkomsten, exclusieve partnerschappen en verkoopcontracten worden onderhandeld. Meestal zijn zulke deals sterk afhankelijk van akkoord gaan met voorwaarden die worden ondersteund door uitgebreide documentatie.

Dat is een natuurlijke omgeving voor de evolutie van agile. Ten eerste worden risico's beter beperkt als de principes uit het Agile Manifesto worden gevolgd en er tijdens het hele proces contact wordt onderhouden met de klant. Overeenkomsten uit het verleden kunnen in real time worden aangepast als de omstandigheden veranderen.   

Je kunt de agile aanpak zelf observeren binnen het domein van de volksgezondheid. De manier waarop gereageerd is op het coronavirus, inclusief de manier waarop de snelle prototypering van vaccins is georganiseerd met farmaceutische bedrijven en de coördinatie van de vaccinatiecampagne, draagt het stempel van agile.

Hoewel de nadruk moet liggen op menselijke interactie boven technologie, is het in ons als de technologie ons interessantere manieren kan bieden om te communiceren en barrières te doorbreken. In ons streven naar continue verbetering moeten we tools omarmen die ons in staat stellen op een fluïde manier te reageren op veranderingen in scope, onafhankelijk van lineaire fases of vooraf bepaalde processen.

Zo biedt het pakket voor visuele samenwerking van Lucid teams toegang tot een dynamisch platform waarop ze ideeën snel kunnen herhalen en delen, eenvoudig kunnen communiceren met teamleden op verschillende platforms en in verschillende tijdzones en zo interactie kunnen privilegiëren boven het proces alleen. Welke tools we ook gebruiken om productief te blijven in een onzekere wereld, we kunnen er zeker van zijn dat de lessen die we in de afgelopen twee decennia van agile geleerd hebben, ons ook in de komende jaren nog van nut zullen zijn.   

In deze laatste twintig jaar zijn er veel apps en technieken geïntroduceerd om agile te ondersteunen. Ontdek hoe Lucidchart je team kan helpen om agile te worden.

Lees verder

Over Lucidchart

Lucidchart, een slimme diagramapplicatie in de cloud, is een kernonderdeel van Lucid Software's pakket voor visuele samenwerking. Met deze intuïtieve cloudgebaseerde oplossing kunnen teams in realtime samenwerken om flowcharts, mockups, UML-diagrammen, kaarten van customer journeys en meer te maken. Lucidchart stuwt teams vooruit om sneller aan de toekomst te bouwen. Lucid is trots op zijn diensten aan belangrijke bedrijven over de hele wereld, waaronder klanten als Google, GE en NBC Universal, en 99% van de Fortune 500. Lucid werkt samen met brancheleiders, waaronder Google, Atlassian en Microsoft. Sinds de oprichting heeft Lucid talrijke onderscheidingen ontvangen voor zijn producten, bedrijfsvoering en werkcultuur. Ga voor meer informatie naar lucidchart.com.

Begin vandaag nog met diagrammen maken met Lucidchart - probeer het gratis!

Meld je gratis aan

of verdergaan met

Inloggen met GoogleInloggenInloggen met MicrosoftInloggenInloggen met SlackInloggen

Door te registreren ga je akkoord met onze Servicevoorwaarden en bevestig je dat je ons Privacybeleid gelezen hebt en begrijpt.

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Enterprise
 • Contact met sales
PrivacyJuridisch

© 2024 Lucid Software Inc.