Inteligentne tworzenie diagramów

Co to jest inteligentne tworzenie diagramów?

Czas czytania: około 5 min

Tematy:

 • Poradniki

Narzędzia do inteligentnego tworzenia diagramów wykonają za Ciebie ciężką pracę związaną z jasnym przekazywaniem złożonych informacji. Dzięki takim funkcjom, jak formatowanie warunkowe, łączenie danych, komentowanie, tryb prezentacji i automatyzacja, diagramy zostaną przekształcane ze statycznych dokumentów w istotne, trwałe artefakty, które umożliwiają zespołom przeglądanie, dostosowywanie i działanie. Termin „inteligentne tworzenie diagramów” odnosi się zarówno do bardziej inteligentnego sposobu pracy z diagramami, jak i do samych diagramów, które są teraz bardziej inteligentne i interaktywne.

Zalety inteligentnego tworzenia diagramów 

Przeanalizujmy dokładniej definicję inteligentnego tworzenia diagramów, aby lepiej zrozumieć związane z tym zalety.

Podnosi wartość dokumentów do rangi istotnych, trwałych artefaktów

Diagramy statyczne mogą na pewien czas ułatwić wizualizację ważnych informacji, ale diagramy inteligentne mogą stać się istotnymi, trwałymi artefaktami, które pomogą Twojej organizacji dostrzec, gdzie już była i dokąd zmierza.  

Inteligentne diagramy są połączone z danymi i aktualizowane w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że Ty i członkowie Twojego zespołu – zamiast zaczynać od zera – możecie je regularnie odświeżać, tak by odzwierciedlały najbardziej aktualne informacje. Zamiast żonglować różnymi wersjami diagramu, zainteresowane osoby mogą odwoływać się do inteligentnego diagramu, jak do pojedynczego źródła prawdy.   

Bardziej inteligentny sposób tworzenia diagramów

Inteligentne tworzenie diagramów to bardziej inteligentny sposób pracy z diagramami, ponieważ dzięki automatyzacji i funkcji łączenia danych eliminuje wiele wymaganych dotąd ręcznych działań. Takie możliwości tworzenia diagramów powinny zapewnić Twojemu zespołowi natychmiastowe korzyści. Nie powinny stać się pożeraczem czasu, który odkłada wartościową pracę na później. Zespoły, które włączają inteligentne tworzenie diagramów do swojego procesu pracy, oszczędzają czas i czerpią korzyści z kontekstowej przejrzystości, której nie osiągnęłyby innymi sposobami.

Diagramy są bardziej inteligentne 

Wreszcie, same diagramy także stają się bardziej inteligentne. Dzięki funkcjom łączenia danych, możliwości współpracy w czasie rzeczywistym, funkcjom formatowania warunkowego i nie tylko inteligentne diagramy stają się inteligentnymi narzędziami, które oferują wgląd w coś więcej niż tylko etapy procesu. Stają się one kompleksowymi źródłami informacji, dostosowanymi pod względem prostoty lub złożoności do indywidualnych potrzeb. W wielu przypadkach można je wykorzystać do przekazania takiej samej ilości informacji, jaką można przedstawić podczas całego spotkania (lub kilku spotkań).

Inteligentne funkcje tworzenia diagramów

Inteligentne funkcje tworzenia diagramów: 

 • Formatowanie warunkowe
 • Łączenie danych i automatyzacja
 • Tryb prezentacji 
 • Inteligentne kontenery
 • Komentarze i zadania 
 • Kształty dynamiczne
 • Funkcje UML 
 • Funkcje związane z diagramami ERD 

Formatowanie warunkowe 

Formatowanie warunkowe pozwala wyróżnić ważne informacje i wizualnie ostrzega o elementach wymagających uwagi. Reguły formatowania warunkowego pozwalają ocenić kształty na diagramie pod kątem konkretnych kryteriów i wyróżnić tylko te, które je spełniają. 

Jeśli na przykład tworzysz strukturę organizacyjną, zamiast ręcznie sprawdzać informacje o poszczególnych osobach możesz zdefiniować warunek, który automatycznie wyróżni pracowników z niewypełnionymi danymi dotyczącymi lokalizacji.   

Łączenie danych i automatyzacja

Jedną z głównych różnic między inteligentnym a zwykłym tworzeniem diagramów jest możliwość łączenia inteligentnych diagramów z danymi. Dzięki temu inteligentne diagramy stają się potężnymi, interaktywnymi narzędziami.

Jeśli na przykład masz zestaw danych w programie Excel, możesz połączyć go z inteligentnym diagramem. Diagram ten możesz następnie odświeżać z dowolną częstotliwością, odzwierciedlając bieżący stan danych – wszystko bez konieczności tworzenia nowego diagramu czy ponownego łączenia danych.

Poza łączeniem i odświeżaniem danych, nasze najlepsze inteligentne rozwiązania do tworzenia diagramów oferują:

 • Nakładanie danych: możliwość łączenia i przesyłania danych między diagramami 
 • Zastępowanie danych: możliwość zmiany zestawów danych, z którymi powiązany jest diagram 

Tryb prezentacji 

Tryb prezentacji umożliwia atrakcyjne prezentowanie diagramów zainteresowanym osobom bezpośrednio z poziomu aplikacji, w której zostały one utworzone, bez konieczności przesyłania informacji do innego oprogramowania, takiego jak Google Slides czy Microsoft PowerPoint. Tryb prezentacji jest traktowany jako metoda inteligentnej pracy z diagramami, ponieważ pomaga automatyzować procesy pracy i przyspiesza uzyskiwanie akceptacji zainteresowanych osób.

Inteligentne kontenery

Dzięki inteligentnym kontenerom, które umożliwiają grupowanie zestawów danych połączonych z diagramem na podstawie unikatowych atrybutów, nie musisz już przeszukiwać arkusza kalkulacyjnego w celu znalezienia potrzebnych danych.

Jeśli na przykład używasz arkusza kalkulacyjnego do śledzenia postępów projektu, możesz zaimportować taki zestaw danych do diagramu i ustawić inteligentne kontenery tak, by były dopasowane do kolumny „status” w arkuszu. Zadania będą na diagramie automatycznie sortowane do odpowiednich kontenerów na podstawie ich statusów, takich jak „Nie rozpoczęto”, „W toku” lub „Zakończono”.

Komentarze i zadania 

Dodawaj komentarze i przypisuj współpracowników do zadań w ramach diagramu. Komentarze i zadania w czasie rzeczywistym umożliwiają kontynuację współpracy bez opuszczania diagramu. 

Podobnie jak tryb prezentacji, komentarze i zadania są zaliczane do metod inteligentnej pracy z diagramami ze względu na oferowaną przez siebie automatyzację procesów pracy i skrócenie czasu akceptacji.

Kształty dynamiczne

Dynamiczne kształty umożliwiają dodawanie statycznych wartości lub formuł w celu obliczania lub wyświetlania takich informacji, jak całkowity postęp, wartości procentowe lub oceny – bezpośrednio na diagramie.

Można na przykład utworzyć pulpit nawigacyjny z dynamicznymi kształtami, aby zaprezentować zestaw danych w sposób wizualny, a nie jako tabelę w arkuszu kalkulacyjnym. 

Funkcje UML 

Biblioteka kształtów ujednoliconego języka modelowania (UML, Unified Modeling Language) zawiera komponenty potrzebne do tworzenia różnego rodzaju diagramów strukturalnych i behawioralnych ze znacznikami UML – takich jak diagramy klas, wdrożeń, sekwencji i przypadków użycia – za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Funkcje związane z diagramami ERD 

Twórz diagramy związków encji (ERD) z niestandardowym tekstem, stylami i relacjami między polami. Automatycznie generuj tabele i schematy baz danych za pomocą funkcji importu SQL.

Co oferuje Lucidchart?

Naszym celem jest pomaganie organizacjom w kształtowaniu przyszłości poprzez wspieranie zespołów w dostrzeganiu, dostosowywaniu i podejmowaniu działań. Używana aplikacja do tworzenia diagramów nie powinna być rozwiązaniem służącym jedynie do tworzenia wizualizacji. Powinna pomóc Twojemu zespołowi dostrzegać możliwości, a następnie skutecznie je wykorzystywać. 

Lucidchart oferuje wszystkie opisane dotychczas funkcje inteligentnego tworzenia diagramów, a ponadto ponad 1000 gotowych do użycia szablonów, integracje z najlepszymi w branży aplikacjami, takimi jak Quickbase i Salesforce, a także rozbudowane funkcje łączenia danych i automatyzacji.

Dodatkowo, dzięki połączeniu z aplikacją Lucidspark, czyli naszą wirtualną tablicą, możesz doświadczyć pełnej mocy współpracy wizualnej. Odkryj swoje najlepsze pomysły w Lucidspark i przekształć je w plany działania w Lucidchart, tak by żadne innowacje nigdy nie umknęły Twej uwadze.

Inteligentne tworzenie diagramów

Chcesz dowiedzieć się więcej o Lucidchart?

Dowiedz się więcej

O Lucidchart

Lucidchart, oparta na chmurze inteligentna aplikacja do tworzenia diagramów, to podstawowy składnik pakietu do współpracy wizualnej firmy Lucid Software. To intuicyjne, działające w chmurze rozwiązanie umożliwia zespołom współpracę w czasie rzeczywistym nad tworzeniem flowchartów, makiet, diagramów UML, map podróży klienta i nie tylko. Lucidchart pozwala zespołom szybciej kształtować przyszłość. Lucid z dumą obsługuje czołowe firmy na całym świecie, takie jak Google, GE i NBC Universal, a także 99% firm z listy Fortune 500. Partnerami Lucid są najwięksi liderzy branży, między innymi Google, Atlassian i Microsoft. Od momentu powstania firma otrzymała liczne nagrody za produkty, działalność i kulturę pracy. Więcej informacji można znaleźć w witrynie lucidchart.com.

Zacznij tworzyć diagramy z Lucidchart już dziś — wypróbuj za darmo!

Zarejestruj się za darmo

lub kontynuuj z

Zaloguj się za pomocą GoogleLogowanieZaloguj się za pomocą MicrosoftLogowanieZaloguj się za pomocą SlackLogowanie

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na warunki korzystania z usługi i potwierdzasz przeczytanie ze zrozumieniem polityki prywatności.

Zacznij

 • Cennik
 • Indywidualny
 • Zespół
 • Przedsiębiorstwo
 • Kontakt z działem sprzedaży
PrywatnośćPrawny

© 2024 Lucid Software Inc.