intelligenta diagram

Vad är intelligenta diagram?

Lästid: cirka 5 min

Ämnen:

 • Handledningar

Låt intelligenta diagram sköta det tunga arbetet med att tydligt kommunicera komplex information. Funktioner som villkorlig formatering, datalänkning, kommentarer, presentationsläge och automatisering gör att diagram kan förvandlas från statiska dokument till effektfulla, långlivade artefakter som gör det möjligt för team att se, enas och agera. Med intelligenta diagram avses både ett smartare sätt att skapa diagram och att själva diagrammen är mer intelligenta och interaktiva.

Värdet av intelligenta diagram 

Låt oss bryta ner definitionen av intelligenta diagram ytterligare för att bättre förstå värdet.

Förvandlar dokument till effektfulla, långlivade artefakter

Statiska diagram kan hjälpa dig att visualisera viktig information under en viss tid, men intelligenta diagram kan bli effektfulla, långlivade artefakter som hjälper din organisation att se var den har varit och vart den är på väg.  

Intelligenta diagram är kopplade till data och uppdateras i realtid, vilket innebär att du och dina medarbetare regelbundet kan uppdatera dem så att de återspeglar den senaste informationen i stället för att behöva börja om från början. Intressenter kommer att kunna referera till ett intelligent diagram som en enda källa till sanning istället för att behöva gå igenom olika versioner av ett diagram.   

Ett smartare sätt att arbeta med diagram

Intelligenta diagram är ett smartare sätt att skapa diagram eftersom det, genom automatisering och funktioner för datalänkning, minskar behovet av manuellt arbete. Diagrammet ska ge omedelbar nytta för teamet – det får inte bli en tidstjuv som gör att meningsfullt arbete skjuts på framtiden. Team som införlivar intelligenta diagram i sina arbetsflöden sparar tid och drar nytta av kontextuell tydlighet som de annars inte skulle ha fått.

Diagrammen är mer intelligenta 

Sist men inte minst är själva diagrammen intelligentare. Med datalänkning, samarbetsfunktioner i realtid, villkorlig formatering och mycket mer är intelligenta diagram smarta verktyg som ger insikter om mycket mer än bara stegen i en process. De blir till omfattande informationskällor som kan vara enkla eller komplexa efter behov. I många fall kan de användas för att kommunicera samma information som du skulle få genom ett möte (eller ett par möten).

Funktioner för intelligenta diagram

Bland funktionerna för intelligenta diagram finns: 

 • Villkorlig formatering
 • Datalänkning och automatisering
 • Presentationsläge 
 • Smarta behållare
 • Kommentarer och uppgifter 
 • Dynamiska former
 • UML-funktionalitet 
 • ERD-funktionalitet 

Villkorlig formatering 

Med villkorlig formatering kan du belysa viktig information för att uppmärksamma visuellt när något behöver åtgärdas. Med hjälp av villkorliga formateringsregler går det att utvärdera alla former i diagrammet utifrån särskilda kriterier och markera dem som passar. 

Om du till exempel skapar ett organisationsschema kan du ställa in ett villkor för att markera anställda vilkas platser inte är ifyllda i stället för att manuellt kontrollera varje persons uppgifter.   

Datalänkning och automatisering

Ett av de viktigaste sätt som intelligenta diagram skiljer sig från vanliga diagram är möjligheten att länka intelligenta diagram till data. På så sätt blir intelligenta diagram kraftfulla, interaktiva verktyg.

Om du till exempel har en datauppsättning i Excel kan du länka den till ett intelligent diagram och diagrammet kan uppdateras så ofta som behövs för att återspegla den aktuella situationen för datauppsättningen – allt utan att skapa ett nytt diagram eller länka om data.

Utöver datalänkning och datauppdatering erbjuder de bästa intelligenta diagramlösningarna också:

 • Överlagring av data: möjlighet att sammanfoga och överföra data mellan diagram 
 • Utbyte av data: möjlighet att byta ut datauppsättningar som ett diagram är länkat till 

Presentationsläge 

I presentationsläget kan du presentera dina diagram på ett snyggt sätt för intressenterna direkt i den app där du skapade dem, i stället för att behöva överföra informationen till ett annat program som Google Presentationer eller Microsoft PowerPoint. Presentationsläget är en del av intelligenta diagram eftersom det hjälper till att automatisera arbetsflöden och gör att det går snabbare att uppnå acceptans från intressenterna.

Smarta behållare

Med smarta behållare kan du gruppera de datauppsättningar som är kopplade till ditt diagram efter unika attribut i stället för att leta igenom ett kalkylblad för att hitta de data du behöver.

Om du till exempel använder ett kalkylblad för att hålla reda på hur ett projekt fortskrider, kan du importera datauppsättningen till diagrammet och ställa in smarta behållare så att de överensstämmer med statuskolumnen i kalkylbladet. I diagrammet sorteras dina uppgifter automatiskt i behållare baserat på deras status, till exempel Inte påbörjad, Pågående och Slutförd.

Kommentarer och uppgifter 

Lägg till kommentarer och tilldela samarbetspartners uppgifter i diagrammet. Med kommentarer och uppgifter i realtid kan du se till att samarbetet fortskrider utan att någonsin lämna det diagram som du arbetar med. 

I likhet med presentationsläget är kommentarer och uppgifter en del av intelligenta diagram då de automatiserar arbetsflöden och godkännandeprocesser.

Dynamiska former

Med dynamiska former går det att lägga till statiska värden eller formler för att beräkna eller visa information direkt i ett diagram, exempelvis totalförlopp, procentsatser eller klassificeringar.

Det går exempelvis att skapa en kontrollpanel med dynamiska former för att visa en datauppsättning visuellt i stället för i ett kalkylblad. 

UML-funktionalitet 

Ett UML-formbibliotek (Unified Modeling Language) innehåller de komponenter som behövs för att skapa olika typer av struktur- och beteendediagram med UML-markering – t.ex. klass-, distributions-, sekvens- och användningsfallsdiagram – med bara några få klick.

ERD-funktionalitet 

Skapa enhetsrelationsdiagram (ERD:er) med anpassad text, utseende och relationer mellan fält. Generera databastabeller och scheman automatiskt med vår funktion för SQL-import.

Vad Lucidchart bidrar med

Vårt mål är att hjälpa organisationer att bygga framtiden genom att ge team möjlighet att se, enas och agera. Ett diagramprogram ska inte vara en fristående lösning för att skapa bilder – det ska hjälpa team att se möjligheter och sedan agera på dessa möjligheter på ett meningsfullt sätt. 

Lucidchart innehåller alla de funktioner för intelligenta diagram som vi har beskrivit hittills, och erbjuder dessutom mer än 1 000 färdiga mallar, integrationer med branschledande appar som Quickbase och Salesforce samt robusta funktioner för datalänkning och automatisering.

I kombination med Lucidspark, vår virtuella whiteboard, blir det dessutom möjligt att uppleva den fulla kraften i visuellt samarbete. Upptäck de bästa idéerna i Lucidspark och omvandla dem till handlingsplaner i Lucidchart så att innovationen inte stannar av.

intelligenta diagram

Vill du veta mer om Lucidchart?

Ta reda på mer

Om Lucidchart

Lucidchart är ett intelligent, molnbaserat program för att skapa diagram, och utgör en central del av Lucid Softwares visuella samarbetssvit. Den intuitiva, molnbaserade lösningen gör det möjligt för team att samarbeta i realtid för att skapa flödesscheman, prototyper, UML-diagram, kartor över kundresor och mycket mer. Lucidchart driver team framåt för att bygga framtiden snabbare. Lucid betjänar med stolthet toppföretag runt om i världen, inklusive kunder som Google, GE och NBC Universal, och 99 % av Fortune 500. Lucid samarbetar med branschledare som Google, Atlassian och Microsoft. Sedan Lucid grundades har företaget fått många utmärkelser för sina produkter, sin verksamhet och sin arbetsplatskultur. Mer information finns på lucidchart.com.

Börja diagram med Lucidchart idag - prova gratis!

Registrera dig gratis

eller fortsätt med

Registrera dig med GoogleLogga inRegistrera dig med MicrosoftLogga inRegistrera dig med SlackLogga in

Genom att registrera dig godkänner du våra användarvillkor och bekräftar att du har läst och förstår vår integritetspolicy.

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättslig

© 2024 Lucid Software Inc.