Handledning för fiskbensdiagram

Vilka behov har du när det gäller fiskbensdiagram?

Jag är ny på fiskbensdiagram och vill lära mig mer.

Jag vill göra mitt eget fiskbensdiagram i Lucidchart.

Jag vill göra ett fiskbensdiagram med en Lucidchart-mall.


Ett fiskbensdiagram är ett kraftfullt problemlösningsverktyg som används inom sjukvård, teknik och många andra branscher. Ta reda på hur du kan använda Lucidchart för att konstruera ett.

4 minutläsning

Vill du göra ett eget fiskbensdiagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Gör ett fiskbensdiagram

Vad är ett fiskbensdiagram?

Fiskbensdiagram kallas även Ishikawa-diagram eller orsak-verkan-diagram. Anledningen är att det beskriver de potentiella orsakerna till ett givet problem eller resultat. Diagrammet liknar ett verkligt fiskskelett, med en lång linje som löper längs mitten som pekar på huvudresultatet, även kallat problemformuleringen. De andra benen förgrenar sig ut från det centrala benet och representerar olika kategorier av orsaker. I mallen nedan har vi visat de sex standardkategorierna, Measurements (mått), Materials (material), People (människor), Machines (maskiner), Methods (metoder) och Environment (miljö). Du kan byta ut dem mot kategorier som bättre passar för ditt problem.

Vad är en orsak-verkan-analys?

Orsak-verkan-diagram kallas även fiskbensdiagram på grund av hur de ser ut. Orsak-verkan-analys kan användas inom många olika branscher, till exempel teknik, marknadsföring och tillverkning. Konceptet uppfanns av Kaoru Ishikawa som ett sätt att identifiera vilka faktorer som bidrog till problemen i ett företag, och särskilt då inom industriell tillverkning. När man gör en orsak-verkan-analys utgår teamen från ett problem eller en utmaning och tittar sedan på vilka hinder som står i vägen.

Vill du göra ett eget fiskbensdiagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Gör ett fiskbensdiagram

Gör ett fiskbensdiagram i Lucidchart

Du kan göra ditt eget fiskbensdiagram med Lucidchart. För att designa skelettet använder du helt enkelt linjeverktyget genom att klicka på L-tangenten. Ett hårkors visas och du kan rita en linje. Lägg enkelt till linjer i mallen nedan och dra sedan ut textrutor till raderna för att ge dem rätt etiketter. Lucidchart stöder också en mängd bekväma funktioner som förenklar diagramarbetet, som att ändra storlek genom att dra, snabbmenyer och uppladdning av egna bilder. Och när du har jobbat färdigt med ditt diagram kan du dela det eller publicera det online.

Hur man skapar ett fiskbensdiagram

Det är enkelt att skapa ditt eget exempel på orsak-verkan-analys med Lucidchart. Lucidchart är ett professionellt diagramprogram som körs inuti din webbläsare. Det här exemplet visar brainstormingprocessen för ett marknadsföringsteam som försöker förstå varför webbplatstrafiken har minskat. Öppna vår redigerbara mall för att börja ta itu med det som hindrar ditt företag.

exempel-pa-fiskbensdiagram

Kom igång med Lucidchart

1. Registrera dig för ett Lucidchart-konto.

2. Navigera till My Documents (Mina dokument).

3. Klicka på Create (Skapa) > New Document (Nytt dokument).

4. Utforska mallarna och börja med en mall för fiskbensdiagram, eller skapa ett nytt dokument i Lucidchart.

Bestäm din problemformulering

5. Det första du behöver till ditt fiskbensdiagram är en problemformulering. Eftersom fiskbensdiagram används för att analysera orsak-verkan-samband är problemformuleringen resultatet, eller den slutliga effekten. Dra ut en ruta från verktygslådan i Lucidchart (den finns på vänster sida av skärmen), och dubbelklicka sedan för att ge den en lämplig etikett. Beroende på bransch och användningsfall kan problemet vara allt från ”försändelser kommer fram sent” till ”patient återintagen på sjukhus”. När du har formulerat problemet drar du ut en linje. Längden på din linje kommer att bero på hur många kategorier du vill använda.

exempel-pa-fiskbensdiagram

Lista kategorier

6. Nästa steg är att lägga till linjer och motsvarande rutor för att presentera problemformuleringens olika orsakskategorier. Här kan det hjälpa att tänka baklänges. Först fastställer du alla tänkbara orsaker till ett problem, och sedan grupperar du dem i kategorier. De traditionella kategorierna i ett fiskbensdiagram är sex M:

 • Machines (maskiner)

 • Methods (metoder)

 • Materials (material)

 • Measurements (mått)

 • Mother Nature (miljö)

 • Manpower (människor)

Om du inte är säker på vad du ska inkludera är dessa kategorier ett bra första steg. Du kan också välja dina egna och mer specifika kategorier, beroende på vad som passar bäst i ditt diagram.

Lägg till orsaker

7. För att lägga till orsaker ritar du nya linjer från kategorilinjerna och märker dem med textrutor. För att rita en linje utan att dra ut den från en form håller du ner L-tangenten. Då visas ett hårkors. Klicka på en linje igen för att vinkla eller rotera den. Kom ihåg att lägga till alla orsaker som du kan komma på, även om vissa av dem är mindre sannolika än andra. Ju mer information som finns desto enklare blir det att analysera problemet.

mall för fiskbensdiagram

Granska ditt arbete

När du har slutfört dokumentet är det dags att granska det. Se till att din text är rättstavad och stor nog att läsa. Fick du med all relevant information? Är informationen organiserad under rätt kategorier? Om du har möjlighet kan du skicka en URL till en kollega och bjuda in hen att kommentera eller samarbeta med dig.


Fler resurser

Utvärdera orsak-verkan-analysen för valfri process med ett fiskbensdiagram. De är enkla att göra, och gratis när du registrerar dig – testa Lucidchart idag!

Vill du göra ett eget fiskbensdiagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookie privacy choicesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.