Vad är en planritning?

Vad vill du göra med planritningar?

Jag vill veta mer om planritningar.

Jag vill skapa min egen planritning på Lucidchart.

Jag vill skapa en planritning från en färdig mall.


Lucidchart är specialiserat på diagram och prototyper, men det används även av designers som behöver en professionell programvara för planritningar. I den här guiden hittar du allt om att designa planlösningar, snabbt och enkelt, från början till slut. Dessutom finns en steg-för-steg-guide till att göra en planritning.

10 minutläsning

Vill du göra din egen planritning? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Skapa en planritning

Vad är planritningar?

Planritningar, eller planlösningar, är skalenliga ritningar som visar förhållandet mellan rum, utrymmen och fysiska objekt sett uppifrån. De ger ett sätt att visualisera hur människor kommer att röra sig i utrymmet. Planritningar underlättar när man vill kontrollera att ett utrymme är lämpligt för sitt avsedda syfte, gå igenom eventuella problem och göra ändringar innan man går vidare till mer genomarbetade planerings- eller byggstadier. Det kan också vara roligt att experimentera med olika designalternativ och cirkulationsflöden, som visar hur människor rör sig i utrymmet.

Den berömde arkitekten Jean Nouvel sa: ”Rum, rum – arkitekter pratar alltid om rum! Men att skapa ett rum är inte samma sak som arkitektur. Ett och samma rum kan vara antingen ett mästerverk eller en katastrof.” Det är anledningen till att man utgår från planritningar när man börjar skapa och rita upp en yta utifrån användarnas krav, oavsett om det handlar om ett attefallshus eller en kongressanläggning.

Planritningar eller byggritningar?

En planritning ger en översiktlig bild av ett bostads-, arbets- eller utomhusutrymme. Även om planritningen bör vara skalenlig innehåller den inte tillräckligt med information för att det faktiskt ska gå att konstruera en bostad eller någon annan byggnad efter den. Istället är en planritning framför allt ett enkelt diagram som visar rummens layout och ger en konceptuell utgångspunkt. En byggare behöver kompletta byggritningar med detaljerad teknisk information som man inte hittar på de flesta planritningar.

Rumsplanering och flöde i nya och befintliga miljöer

Att planera rummen är viktigt i nya byggnader, men det är också viktigt att analysera befintliga utrymmen för att avgöra hur de kan användas mer effektivt. Ytplanering har börjat efterfrågas som en tjänst från arkitektbyråer av många skäl: stora kontorshus med ofullbordade interiörer, företagens snabba tillväxt tack vare tekniska förändringar, neddragningar och omorganiseringar. Mer information finns i Space Planning, som har publicerats av American Institute of Architects (AIA).

Trafikflöde och cirkulation

I alla utrymmen där människor bor, arbetar, handlar eller samlas gör rummens arrangemang och flödet från ett utrymme till ett annat skillnad för miljöns känsla och användbarhet. Vad som är bra cirkulation och trafikflöde beror på vilket utrymme som planeras – i exempelvis en butik vill du kanske påverka hur besökarna rör sig genom lokalen, medan du i ett konstgalleri kan vilja förebygga flaskhalsar genom att låta trafiken flöda mer fritt. Beroende på hur ytan är uppdelad kan interiörer av samma storlek kännas väldigt olika beroende på siktlinjerna (en siktlinje är den teoretiska linjen mellan en observatör och ett objekt eller område som betraktas). En tumregel är att ju färre visuella hinder det finns i ett utrymme, desto större kommer det att upplevas.

Vill du göra din egen planritning? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Skapa en planritning

Flöde och fengshui

Idén om flöde gäller inte bara hur människor fysiskt rör sig genom ett utrymme. Fengshui, eller konsten att skapa en harmonisk miljö, har använts i över 5 000 år för att arrangera och organisera privata och offentliga utrymmen. Idag använder fengshui-utövare över hela världen skalenliga planritningar för att designa nya byggnader eller omorganisera befintliga miljöer i enlighet med de uråldriga, stränga reglerna. Exempelvis har världens nyaste Disney-nöjespark i Shanghai byggts i samråd med fengshui-mästare. Mer information finns i Feng Shui Principles for Building and Remodeling, en artikel om bästa praxis publicerad av AIA.

Sju steg för att skapa en skalenlig planlösning för vilket utrymme som helst

Oavsett om du använder penna, linjal och millimeterpapper för att beräkna skalan, eller ritar upp din planlösning i ett onlineprogram, finns det några viktiga steg och punkter som krävs för ett bra resultat:

 1. Lista kraven.

  Gör en detaljerad lista över behoven och önskemålen hos dem som ska använda utrymmet.

 2. Mät.

  Se till att du har rätt mått. Det kan vara bra att mäta två gånger. Vad som ska mätas:

  1. Ytterväggarna, eller utrymmets ram, alla dörröppningar eller ingångar och fönster.

  2. Väggarna, från hörn till hörn och från golv till tak.

  3. Var eluttag, strömbrytare och andra installationer finns.

  4. Permanenta inventarier: alla arkitektoniska detaljer som eldstäder, hyllor, fönsterbänkar, fasta skåp och alla andra inbyggda funktioner.

  5. Omgivande utrymme och yttre eller övergripande dimensioner av dessa föremål, och var på ritningen de ska placeras.

  6. Föremål som kommer att finnas i utrymmet.

 3. Skala.

  Planritningar bör göras skalenligt, vilket innebär att du anpassar storleken på din ritning så att hela ytan får plats på ett papper eller en skärm. En vanlig skala är 1 cm = 1 m. Samma skala ska användas för föremål som möbler eller utställningsmontrar som kommer att ingå i planlösningen.

 4. Tänk på siktlinjer.

  Vad vill du se när du står, sitter eller jobbar? Tänk på fönster, dörröppningar, väggar och vad som passar bäst för de krav du har på utrymmet.

 5. Återge.

  Organisera och rita upp din planlösning med alla komponenter i åtanke. 

 6. Utvärdera.

  Gå igenom listan över önskemål och behov. Utvärdera det rumsliga arrangemanget och hur det passar med flödet. Andra faktorer är exempelvis användbar yta, avskildhet och tillgänglighet. Läs mer här om att utvärdera planering och design av ytor i bostadsutrymmen.

 7. Dela. 

  Samarbeta: låt någon annan se över din planlösning för att få användbar feedback och för att dubbelkolla att du har tänkt rätt.

Exempel på planritningar

Planritningar ses vanligtvis som ett första steg i utformningen av hem- eller kontorsmiljöer, men dessa grundläggande diagram har även många andra tillämpningar, till exempel för att planera trädgårdar, nödutgångar, parkeringsplatser och utställningar.

Här är några exempel på planritningar och deras användningsområden:

planritning för hus

Bostäder och fastigheter

2013 var bostäderna i USA i genomsnitt nästan 100 kvadratmeter större än de var 1973, och enligt American Enterprise Institute har bostadsytan per person fördubblats under de senaste 40 åren.

I takt med att bostäderna har blivit större har interiörer med öppen planlösning som uppmärksammar siktlinjer blivit allt mer populära. Google Trends visar på ett stigande intresse under de senaste tio åren:

Google Trends

De öppna planlösningarna i större hem, där köket kan ses från intilliggande utrymmen, påverkar designen av hem i alla storlekar. Det gäller särskilt i utformningen av trendiga småhus, som attefallshus eller ”tiny houses”, där man vill skapa en känsla av rymd och ljus på få kvadratmeter. Oavsett om de hyr, köper eller bygger förstår konsumenterna att en bra planlösning kan göra livet mer njutbart och hjälpa till att höja husets värde. Planritningar har därmed blivit viktiga försäljningsverktyg, både online och på papper, för fastighetsmäklare och byggare.

Landskapsdesign

Utrymmen utomhus behöver planeras i lika hög grad som inomhusmiljöer. En bra plan börjar med en detaljerad inventering och analys av platsen, och en grundkarta med exakta mått för att planera såväl hårda ytor – uteplatser, uppfarter och gångar – som framtida planteringar. Behöver du hjälp med att planera din trädgård? Ta en titt på Lucidcharts molnbaserade program för landskapsdesign.

planritning för kontor

Arbetsplatser

Generellt sett har trenden inom kontorsutrymmen gått från separata kontorsrum via kontorsbås till öppna kontorslandskap. Även om det finns både för- och nackdelar med kontorslandskap är de sannolikt här för att stanna, inte minst eftersom de kostar mindre att bygga och lättare klarar personalförändringar. Oavsett vilken typ av utrymme en organisation väljer för sin personal så är planritningar över nya eller förändrade utrymmen ett verktyg som sparar både tid och pengar, och något som inget företag har råd att förbise.

planritning för skola

Offentliga utrymmen

Museer, skolor, myndighetsbyggnader och sjukhus som måste fungera för både personalen och ett stort antal människor som rör sig genom lokalerna kräver att särskild hänsyn tas till frågor som säkerhet, entréer, arbetslokaler och samlingsutrymmen. Planritningen är ett viktigt första steg för att skapa rätt typ av utrymme. En tydlig planritning är också viktig i så stora utrymmen för att vägleda besökarna, genom antingen interaktiva eller tryckta planritningar. Ritningarna används som underlag för vägvisande skyltar.

planritning för butik

Butiksutrymmen

När det gäller planering av butiksytor kan inredningens layout vara avgörande för hur bra butiken går, oavsett storlek. Vilket trafikflöde som ger maximal försäljning är något som har studerats i årtionden. Det finns tre viktiga faktorer att ta hänsyn till. För det första svänger de flesta till höger när de går in i en butik; för det andra, beroende på försäljningsmål och typ av butik, måste bredden på gångarna utvärderas; och slutligen måste mängden ljus och rymd tas med i beräkningen. Om kunderna går igenom för snabbt kan de förbise eller missa varor, och om det går för långsamt kan de bli irriterade och lämna butiken. Balans och genomtänkt design (och plats) är nycklar till effektiva planlösningar för detaljhandeln som skapar vinst.

planritning för parkeringsplats

Parkeringsplatser

Rätt typ av parkeringsplats kan göra en enorm skillnad för hur bra en butik eller serviceinrättning lyckas. Frågor som tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, barriärer och landskapsplanering måste hållas i åtanke. Även om byggnadens typ, miljön och lokala bestämmelser ställer specifika krav på utformningen, är målet i allmänhet att maximera antalet platser samtidigt som nuvarande och framtida fordonsdimensioner tillgodoses.

planritning för bröllopsfest

Evenemang och utställningar

De verkliga kostnaderna för ett dåligt planerat mötesevenemang kan bli höga, så det är klokt att vara så noggrann som möjligt i förväg, bland annat genom att ta fram en väl genomarbetad planritning. Bröllop, företagsevent och kongresser måste rymma hundratals eller till och med tusentals människor. Det betyder att de måste vara genomtänkta för att säkerställa att utrymmet används effektivt. Att tänka igenom sittplatser, bås och trafikmönster, och att tänka på publikens dynamik, är viktigt för deltagare, utställare och leverantörer. Det är också avgörande att cateringfirmor, ljud- och ljusteam, säkerhetspersonal och andra tjänsteleverantörer känner till det fysiska utrymmet för att skapa ett lyckat evenemang. Att förstå publikens dynamik är grundläggande för att skapa ett framgångsrikt evenemang, liksom att planera det fysiska utrymmet.

Skapa planritningar enklare med onlinemallar

Du kan använda papper och penna och lägga tid på att rita för hand, eller så kan du ta den enklare, snabbare och smidigare vägen och använda ett onlineprogram som innehåller mallar. Du kan slutföra planlösningen på kortare tid, mer exakt och ha roligare genom att mycket snabbare utforska olika designalternativ med hjälp av programvara.

Designa dina egna planritningar med Lucidchart

Varför kämpa med papper och penna, eller något annat program som gör planeringen mer komplicerad än den behöver vara? Du kan designa tydliga planritningar för vilket utrymme som helst och anpassa det som du vill. Se alla sätt som Lucidchart förenklar planritningar:

 • Mallar förenklar designarbetet.

  Även om du inte är van vid att göra planritningar kan du komma igång med praktiska, anpassningsbara mallar på några minuter.
 • Dra-och-släpp-bibliotek med former och alla element

  du behöver

  . Objekt skalas till rätt storlek, och varje enskilt objekt har finjusterats för maximal användarvänlighet. Dra bara den form du behöver från det stora biblioteket och släpp den på plats för att komma igång. Spara objekt i ditt anpassade bibliotek för framtida användning.
 • Skapa tillsammans i molnet.

  Integrationer med Google Drive, Confluence och JIRA gör det enkelt att samarbeta. Lucidcharts samarbetsfunktioner innebär att användare kan visa, redigera, kommentera och chatta i realtid.
 • Dela och publicera.

  Skriv ut PDF-, JPEG- och PNG-bilder i den storlek du behöver, eller dela din planlösning via sociala medier eller e-post för att hålla medarbetare uppdaterade.
 • Plattformsoberoende möjligheter.

  Lucidchart är kompatibelt med operativsystem för PC, Linux och OS X.
 • Import/export av planritningar i Visio och Gliffy.

  Att överföra dina tidigare arbeten till en säker plats går snabbt och enkelt, så du kan redigera äldre diagram i webbläsaren.
 • En app för att designa planritningar när som helst, var som helst.

  Designa utanför skrivbordet! Med vår iOS-app kan du designa när du är på språng via din mobila enhet eller surfplatta.

Lucidchart hjälper dig att designa anpassade planritningar av alla slag med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt och ett omfattande formbibliotek.

Vill du göra din egen planritning? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.