Typer av BPMN-gateways

Vilka är dina krav när det gäller BPMN-diagram?

Jag vill veta mer om BPMN-diagram

Jag vill skapa ett BPMN-diagram i Lucidchart.

Jag vill skapa ett BPMN-diagram med en Lucidchart-mall.


BPMN-gateways är beslutspunkter som kan ändra hur ett flöde går baserat på vissa förhållanden eller händelser. Lär dig mer om de olika typerna av gateways i BPMN och prova sedan att göra dem själv i Lucidchart.

2 minutläsning

Vill du skapa ett BPMN-diagram? Testa Lucidchart – snabbt, enkelt, gratis.

Skapa en BPMN-modell

Exklusiv gateway

En exklusiv gateway visas med denna form:

Exklusiv gateway

En exklusiv gateway utvärderar affärsprocessens tillstånd och bryter baserat på tillståndet upp flödet i en av två eller fler ömsesidigt uteslutande vägar.

I exemplet nedan kräver en exklusiv gateway att transportsättet utvärderas. I det här fallet kommer en lampa att placeras i Old North Church om britterna attackerar landvägen, två om de anfaller till sjöss.

Exklusiv BPMN-gateway

Händelsebaserad gateway

En händelsebaserad gateway visas med denna form:

Händelsebaserade gateways

En händelsebaserad gateway påminner om en exklusiv gateway då de båda involverar en unik väg i flödet. I en händelsebaserad gateway utvärderar du dock vilken händelse som har inträffat, inte vilket villkor som är uppfyllt.

Ett exempel på en händelsebaserad gateway är beslutet att inte skjuta förrän dina soldater kan se fiendernas ögonvitor. I detta processflöde betyder det att ifall det går en viss tid utan att britterna kommer så åker soldaterna hem.

Händelsebaserad BPMN-gateway

Parallell gateway

En parallell gateway visas med denna form:

Parallella gateways

En parallell gateway skiljer sig från tidigare gateways eftersom den inte utvärderar något villkor eller någon händelse. Istället används en parallell gateway för att representera två samtidiga uppgifter i ett affärsflöde. Det är samma sak som en förgrening i ett UML-aktivitetsdiagram.

I exemplet nedan använder den här affärsprocessen en parallell gateway eftersom företaget både äter kakan och har den kvar.

Parallell BPMN-gateway

Vill du skapa ett BPMN-diagram? Testa Lucidchart – snabbt, enkelt, gratis.

Skapa en BPMN-modell

Parallell händelsebaserad gateway

En parallell händelsebaserad gateway visas med denna form:

Parallell händelsebaserad gateway

Som namnet antyder liknar denna gateway en parallell gateway. Den möjliggör att flera processer inträffar samtidigt, men till skillnad från den parallella gatewayen är processerna beroende av specifika händelser. Tänk på en parallell händelsebaserad gateway som en icke-exklusiv, händelsebaserad gateway där flera händelser kan utlösa flera processer, men processerna fortfarande är beroende av specifika händelser.

Parallell händelsebaserad BPMN-gateway

Inkluderande gateway

En inkluderande gateway visas med denna form:

Inkluderande gateway

En inkluderande gateway bryter upp processflödet i ett eller flera flöden. Exemplet nedan visar en inkluderande gateway som utlöser olika processer baserat på hur kunderna svarade på en produktundersökning. Om kunden är nöjd med A läggs hen till i e-postlistan för produkt A. Om kunden är nöjd med B läggs hen till i e-postlistan för produkt B. Och om kunden inte är nöjd med A får hen en kupong.

Inkluderande BPMN-gateway

Komplex gateway

En komplex gateway visas med denna form:

Komplexa gateways

Som namnet antyder används komplexa gateways endast för de mest komplexa flödena i affärsprocessen. De använder ord istället för symboler och kräver därför mer beskrivande text. Använd en komplex gateway om det krävs flera gateways för att beskriva affärsflödet. I annat fall bör du använda en enklare gateway.


Fler resurser

Att lära sig att använda gateways på rätt sätt är viktigt för att skapa en användbar affärsprocessmodell. Spara ännu mer tid genom att skapa ditt diagram med Lucidchart, det grundläggande onlineverktyget för flödesscheman. Registrera dig gratis idag!

Vill du skapa ett BPMN-diagram? Testa Lucidchart – snabbt, enkelt, gratis.

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.