Handledning för distributionsdiagram

Varför använda ett UML-diagram?

Jag vill veta mer om användningsfallsdiagram eftersom de är nya för mig.

Jag vill skapa mitt eget användningsfallsdiagram i Lucidchart.

Jag vill skapa ett användningsfallsdiagram med en Lucidchart-mall.


Unified Modeling Language (UML) är standardspråket som många programvaruingenjörer och andra yrkesverksamma använder för att skapa översikter över komplexa system. Ett distributionsdiagram är en typ av diagram som skapas med hjälp av detta språk. Använd den här guiden tillsammans med vårt verktyg för UML-diagram för att lära dig mer om distributionsdiagram.

4 minutläsning

Vill du göra ditt eget UML-diagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Skapa ett UML-diagram

Vad är ett distributionsdiagram?

I samband med Unified Modeling Language (UML) är ett distributionsdiagram en typ av strukturdiagram, eftersom det beskriver en aspekt av själva systemet. I det här fallet beskriver distributionsdiagrammet den fysiska distributionen av information som genereras av programvara på maskinvarukomponenter. Informationen som programvaran genererar kallas en artefakt. Det här ska inte förväxlas med hur termen används i andra modelleringsmetoder, som BPMN.

Ett distributionsdiagram består av flera UML-former. De tredimensionella rutorna, som kallas noder, motsvarar de grundläggande program- eller maskinvaruelementen i systemet. Linjer mellan noder visar relationer, och de mindre formerna som finns inuti rutorna representerar de programvaruartefakter som distribueras.

Användningsområden för distributionsdiagram

Distributionsdiagram har flera värdefulla tillämpningar. Du kan använda dem för att:

 • Visa vilka programvaruelement som distribueras av vilka maskinvaruelement.

 • Illustrera maskinvarans körtidsprocesser.

 • Ge en bild av maskinvarusystemets topologi.

Riktlinjer för distributionsdiagram

Använd Lucidcharts verktyg för UML-diagram för att skapa distributionsdiagram. Innan du börjar skapa diagrammet bör du ställa dig följande frågor:

 1. Har du identifierat systemets omfattning?

   Du bör till exempel veta om du skapar ett diagram över en enskild applikation eller en distribution till ett helt nätverk av datorer.

 2. Vilka är begränsningarna för den fysiska maskinvaran?

  Vilka äldre system behöver du interagera med? Se till att du vet vilket operativsystem och vilka protokoll du kommer att arbeta med, och vilken övervakning du kommer att införa.

 3. Vilken distributionsarkitektur använder du?

  Du bör veta hur många nivåer din applikation kommer att ha och vilken applikation du kommer att distribuera till.

 4. Har du alla noder du behöver? Vet du hur alla hänger ihop?

 5. Vet du vilka komponenter som kommer att finnas på vilka noder?

Vill du göra ditt eget UML-diagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Skapa ett UML-diagram

Element i distributionsdiagram

Ett distributionsdiagram består av en mängd olika former. Den här listan ger en översikt över de grundläggande element som du kan stöta på, och de flesta av elementen finns illustrerade i bilden nedan.

 • Artefakt:

   En produkt som har utvecklats av programvaran, symboliserad av en rektangel med namnet och ordet “artifact” (”artefakt”) omgivet av dubbla vinkelparenteser.

 • Association

  : En linje som visar ett meddelande eller någon annan typ av kommunikation mellan noder.

 • Komponent:

   En rektangel med två flikar som visar ett programvaruelement.

 • Beroende:

   En streckad linje som slutar med en pil visar att en nod eller komponent är beroende av en annan.

 • Gränssnitt:

   En cirkel som visar ett avtalsförhållande. De objekt som delar gränssnittet måste fullgöra någon form av skyldighet.

 • Nod:

  Ett maskin- eller programvaruobjekt som illustreras med en tredimensionell ruta.

 • Nod

  som behållare:

  En nod som innehåller en annan nod – som i nedanstående exempel där noderna innehåller komponenter.

 • Stereotyp:

  En enhet som finns inuti noden, presenterad högst upp i noden med namnet omgivet av dubbla hakparenteser.

Handledning för distributionsdiagram – element i distributionsdiagram

 

Symboler och notation för distributionsdiagram

Använd dessa former när du bygger UML-distributionsdiagram.

Noder

Handledning för distributionsdiagram – nodformer

Det finns två sorters noder i ett distributionsdiagram: enhetsnoder och körningsmiljönoder.Enhetsnoder är databehandlingsresurser med bearbetningskapacitet och förmåga att köra program. Exempel på enhetsnoder är stationära och bärbara datorer samt mobiltelefoner.

En körningsmiljönod, eller EEN (Execution Environment Node), är ett datorsystem som finns inuti en enhetsnod. Det kan vara ett operativsystem, en JVM eller någon annan servletbehållare.

Databas

Handledning för distributionsdiagram – databasform

Databaser representerar alla data som lagras av det distribuerade systemet. I vissa fall kan man se en databas visas bara som en nod, men ibland används den här formen för att illustrera en databas.

Andra former

 • Kommunikationsväg:

  En rak linje som representerar kommunikation mellan två enhetsnoder.

 • Artefakter:

  En ruta med rubriken "<>" följt av namnet på filen.

 • Paket:

  En filformad ruta som grupperar alla enhetsnoder för att kapsla in hela distributionen.

 • Komponent:

  En enhet som krävs för att utföra en stereotypfunktion. Mer information finns i den här guiden till notation för UML-komponenter.

Exempel på distributionsdiagram

Handledning för distributionsdiagram – exempel på distributionsdiagram

Det här exemplet visar ett grundläggande distributionsdiagram för Lucidchart. Det finns en webbserver, en databasserver och den maskin där användaren ser webbplatsen. Du kan lägga till mer komplexitet genom att visa de olika delarna av webbservern och hur JavaScript fungerar på UserClient, men det här exemplet ger dig en uppfattning om hur en distribution ser ut i UML-notation.


Fler resurser

Efter att ha gått igenom den här sidan kan du rita ditt eget distributionsdiagram med Lucidchart, en gratis plattform för visuell kommunikation som producerar snygga, sömlösa diagram.

Vill du göra ditt eget UML-diagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.