Handledning för objektdiagram

Varför använda ett UML-diagram?

Jag vill veta mer om användningsfallsdiagram eftersom de är nya för mig.

Jag vill skapa mitt eget användningsfallsdiagram i Lucidchart.

Jag vill skapa ett användningsfallsdiagram med en Lucidchart-mall.


UML erbjuder ett antal konventioner som kan användas av programvaruutvecklare för att illustrera system med hjälp av program för UML-diagram. Ett objektdiagram ger en översikt över systemet och är enkelt att skapa med Lucidchart. Med hjälp av ett omfattande UML-formbibliotek kan du anpassa diagrammets utseende och innehåll.

3 minutläsning

Vill du göra ditt eget UML-diagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Skapa ett UML-diagram

Vad är ett objektdiagram i UML?

Ett objektdiagram i UML representerar en specifik instans av ett klassdiagram vid en viss tidpunkt. Visuellt har det många likheter med ett klassdiagram.

Ett objektdiagram fokuserar på attributen hos en uppsättning objekt, och hur dessa objekt relaterar till varandra. I objektdiagrammet nedan är till exempel samtliga tre bankkonton kopplade till själva banken. Klassbeteckningarna visar vilka typer av konton (sparkonton, transaktionskonton och kreditkonton) som en viss kund kan ha i den aktuella banken. Klassattributen skiljer sig åt för varje kontotyp. Objektet kreditkonto har till exempel en kreditgräns, medan spar- och transaktionskonton har räntor. Klicka här för att ta en närmare titt på dokumentet.

Objektdiagram är inte begränsade till användning inom banksektorn; du kan enkelt skapa objektdiagram för släktträd, företagsavdelningar eller andra system med delar som är inbördes relaterade.

Objektdiagram – exempel med bankkonton

Element i objektdiagram

Objektdiagram är enkla att skapa: de består av objekt som motsvaras av rektanglar, sammanlänkade med linjer. Här finns mer information om de viktigaste delarna i ett objektdiagram.

Objekt

Objekt är instanser av en klass. Om t.ex. ”bil” är en klass, är en Nissan Altima från 2007 ett objekt i den klassen.

Klassegenskaper

Klassegenskaper är de olika attributen för en viss klass. I objektdiagrammet för släktträd är klassegenskaper namn, kön och ålder på familjemedlemmarna. Du kan presentera klassegenskaper på objektet eller till och med i objektets egenskaper (exempelvis dess färg).

Objektdiagram – klasstitlar

Klassattribut

Klassattribut representeras av en rektangel med två flikar som anger ett programvaruelement.

Länkar

Länkar är linjerna som förbinder två former i ett objektdiagram med varandra. Objektdiagrammet för ett företag nedan visar hur avdelningar är sammankopplade i ett traditionellt organisationsdiagram.

Objektdiagram – länka objekt

Vill du göra ditt eget UML-diagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Skapa ett UML-diagram

Användningsområden för objektdiagram

För en utvecklare är objektdiagram ofta användbara, till exempel för att:

 • Undersöka en specifik iteration av ett generellt system.

 • Få en överblick över det system som du ska programmera.

 • Testa ett klassdiagram som du har skapat för systemets övergripande struktur, med objektdiagram för specifika användningsfall.

Andra exempel på UML-objektdiagram

UML-specifikationerna ändras vanligtvis inte när du beskriver ett objektdiagram i olika programmeringsspråk. Hela syftet med UML är att utvecklare ska kunna planera programvara oberoende av specifika plattformar. Nedan följer två av de vanligaste typerna av objektdiagram inom olika programmeringsspråk.

Swift-diagram

Swift, efterföljaren till Objective-C, är ett programmeringsspråk för att utveckla iOS- och macOS-lösningar. Swift utformades för att fungera med kodbasen i Apple-produkter – som är skriven i Objective-C – och är det programmeringsspråk som används i de flesta Apple-applikationer på marknaden. Utvecklare kan använda Swift för att skapa instanser för en iPhone-app eller andra Apple-enheter.

Java-objektdiagram

Det finns objektdiagram som kan användas i UML för att beskriva instanser som kommer att programmeras i Java, och det finns diagram som beskriver Java-objekt som inte har något att göra med UML. Oavsett vad du letar efter kan Lucidchart hjälpa dig att kartlägga den struktur som du behöver skapa. Prova själv.


Fler resurser

Använd Lucidchart för att samarbeta och skapa UML-diagram genom att starta ett gratis konto idag! Inga pluginprogram eller nedladdningar behövs.

Vill du göra ditt eget UML-diagram? Prova Lucidchart. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Komma igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Större företag
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.