api-strategie

De API-strategie van je bedrijf bepalen

Leestijd: ongeveer 8 min

Onderwerpen:

 • Ingenieur

API's zijn tegenwoordig een belangrijke kracht achter nieuwe bedrijfsmodellen, kanalen en digitale producten. Als je weet hoe je API's effectief kunt gebruiken om inkomsten te genereren, kun je je concurrenten voor blijven. Een API-strategie is essentieel bij het ontwikkelen van een digitaal ecosysteem rond je API. 

Of je API nu is ontworpen voor interne of externe gebruikers: hier lees je hoe je een effectieve API-strategie formuleert. 

Waarom zijn API's belangrijk?

Gegevensuitwisseling via API's wordt steeds belangrijker voor bedrijven om gebruik te kunnen maken van populaire consumentenapps, boekings- en verkoopsites van derden en andere digitale kanalen. Met een eigen API kun je een digitaal ecosysteem rond je software opbouwen. Zelfs als een API alleen voor intern gebruik is, kan het waardevol zijn om integratieworkflows te hebben die je kunt hergebruiken voor applicaties.

Hier zijn enkele andere voordelen van API's:

 • Nieuwe partnerschappen aangaan: API's kunnen het uitgangspunt zijn van een voor beide partijen voordelig partnerschap met andere organisaties, die jouw gegevens in andere producten en diensten kunnen integreren. 
 • Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden: je kunt workflows intern hergebruiken om middelen te besparen.
 • Meer waarde: met eigen API's kun je nog meer waarde bieden aan interne en externe klanten. 

Wat is een API-strategie?

In het verleden werden veel API's slecht ontworpen, waardoor ze hun volledige potentieel voor gebruikers niet bereikten. Een API-strategie voorziet in de positionering en planning die nodig is om API's effectief te benutten of monetariseren. Een API-strategie houdt vaak in dat er een digitale economie rondom de API wordt opgebouwd die de juiste platforms, kanalen en voordelen biedt voor het gewenste publiek. 

Met andere woorden: aan de hand van een API-strategie bereid je je API voor op gebruik door de doelgroep. Je kunt tegelijkertijd werken aan strategische samenwerkingen en connecties om je API te integreren in je bedrijf. 

Met een API-strategie kun je: 

 • Beveiliging en compliance standaardiseren: in het verleden vormden API's soms een zwakke schakel in de applicatiebeveiliging en -prestaties. Een strategie kan deze problemen helpen te voorkomen en op te lossen. 
 • API's als product behandelen: moderne API's zijn niet meer alleen een leuk zijproject van het ontwikkelingsteam, maar net zo belangrijk als de andere producten van je bedrijf. 
 • Standaarden en verwachtingen vaststellen: consistentie is essentieel. Daarom volgt een goede API-strategie toegankelijke standaarden waarmee ontwikkelaars gemakkelijk kunnen werken. Of de API nu voor intern of extern gebruik bedoeld is: met deze standaarden kunnen anderen je API effectief gebruiken.
 • Onderhoud en gebruik van resources beheren: met de juiste strategie kun je de totale eigendomskosten van je API's verlagen en je bedrijf opschalen om aan de vraag te voldoen. 

Belangrijke onderdelen van succesvolle API management

Om een API-strategie te laten slagen, moet je deze opsplitsen in afzonderlijke componenten: het afstemmen van de bedrijfscultuur, bouwen en implementeren van technologie en bevorderen van het ecosysteem. Aan de hand van deze strategie kun je een concurrerende en innovatieve API ontwikkelen binnen jouw markt. 

Een roadmap voor je API-strategie maken

Eerst moet je een business case en prototype voor je API-strategie ontwikkelen. In deze eerste fase is het van cruciaal belang om af te stemmen met je team. 

 1. Haal stakeholders aan boord: dit is je kans om alle stakeholders te betrekken bij het identificeren van potentiële problemen, kansen en competenties van teamleden. 
 2. Bepaal de doelgroep voor je API's: weet voor wie de API ontworpen is en wat hun behoeften zijn. 
 3. Controleer je bedrijfsmodel: tijdens deze stap controleer je of je op de goede weg zit met de planning voor je ecosysteem en bedrijfsmodel. Is je API-bedrijfsmodel logisch en past deze bij je bedrijfsbehoeften?
 4. Ontwikkel gebruikerservaringen en prototypes: breng user journeys in kaart en zorg dat je deze begrijpt. Maak een prototype en visualiseer workflows met diagrammen. 
 5. Maak een roadmap: begin nu met het vormgeven van een roadmap voor je API. Ook hierbij zijn diagrammen handig om je API-strategie in beeld te brengen. 
 6. Overtuig het management: nu je je huiswerk hebt gedaan, kun je je roadmap en voorbereidende werk voorleggen aan het hoger management (als je dit nog niet gedaan hebt). Hun instemming en ondersteuning is van cruciaal belang voor de volgende fase, waarbij je zorgt voor afstemming binnen je bedrijf. 

Bepaal de waarden voor je API-strategie en breng je organisatie op één lijn 

Naast de roadmap moet je ook aan de bedrijfscultuur werken: voor de culturele component van je API is het belangrijk om je bedrijf te betrekken. API's die een belangrijk onderdeel van je productecosysteem worden, vergen waarschijnlijk grondiger werk binnen je bedrijf. Als je API bijvoorbeeld bedoeld is voor extern gebruik en uiteindelijk door consumenten, dan moet je een cultuur rond je API-strategie opbouwen. 

 1. Zet de toon: maak je visie rondom API's bekend aan de hele organisatie, omdat dit voor hen relevant is. Creëer bewustzijn binnen je bedrijf over wat je API-strategie voor de organisatie gaat betekenen. 
 2. Verduidelijk de waarden: privacy, veiligheid, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn voorbeelden van waarden die je kunt uitdragen met je API-strategie. Communiceer deze waarden aan stakeholders met je API-strategie. 
 3. Maak wervings- en trainingsplannen: denk na over de personeelsbehoeften voor je API-strategie om de juiste teams aan boord te krijgen en hen de middelen te geven die ze nodig hebben. 
 4. Zet het product centraal: met een productgerichte benadering van je API-strategie kun je de interne en externe klanten van je API bedienen. Je kunt dan kansen ontdekken om te groeien en je API te verbeteren.

Bouw de ecosysteemtechnologie 

Misschien heb je nu al een groot deel van de technische details van je API bepaald, maar je moet ook kijken naar het platform, de levenscyclus en andere overwegingen.

 1. Denk na over de levenscyclus: in welke fase bevindt je API zich? Aan het begin of juist aan het einde? Als je nu nog aan de slag bent met het ecosysteem, is je API waarschijnlijk nog 'jong'. Houd rekening met hoe gevestigd het API-ecosysteem is en welke zakelijke en technische plannen er zijn voor de rest van de levenscyclus. 
 2. Identificeer essentiële KPI's: denk na over welke KPI's indicatief zijn en ontwikkel een plan om de voortgang van je API-strategie en de prestaties van je API bij te houden. Gebruik bijvoorbeeld een dashboard om KPI's te visualiseren. 
 3. Plan de API-architectuur: bereid je voor op veranderingen in het gebruik van middelen en prestaties naarmate het API-ecosysteem groeit. 
 4. Gebruik best practices voor beveiliging: voorkom dat de beveiliging een zwak punt van je API wordt door te bepalen welke best practices voor beveiliging het beste passen bij jouw usecase. 

Creëer een community rond je API-strategie

Als je doelgroep niet weet dat je API bestaat, maakt het niet uit hoeveel werk je erin stopt. Naargelang je API intern of extern zal worden gebruikt, moet je bijvoorbeeld marketingcampagnes voorbereiden, trainings- en certificeringsplannen maken, feedback- en ondersteuningsprocessen ontwikkelen en op zoek gaan naar strategische partnerschappen. 

 1. Plan de marketing: ook als je API alleen intern gebruikt wordt, moet je bedenken hoe je deze bij andere gebruikers onder de aandacht wilt brengen. Moet je een campagne opzetten om bekendheid te creëren? 
 2. Maak een ontwikkelaarsportal: een ontwikkelaarsportal is essentieel als je externe gebruikers en partnerschappen wilt aantrekken. Denk na over hoe je externe ontwikkelaars gaat benaderen en ondersteunen. 
 3. Ontwikkel trainingen: bedenk (indien van toepassing) welke trainingen en certificeringen je gaat aanbieden aan ontwikkelaars die je API gebruiken. 
 4. Zorg voor ondersteuning: zorg dat je gebruikers en ontwikkelaars ondersteuning en hulp met het product kunt bieden. 
 5. Ga op zoek naar partnerschappen: een strategische samenwerking ontwikkelen kost tijd. Ga alvast aan de slag met het identificeren van potentiële partners. 

Tips voor het bouwen van een API

1. Stel specifieke doelen voor je API 

Door een diagram van je API te maken, zie je hoe het nieuwe API-ecosysteem in elkaar past. Zet de behoeften van je doelgroep en gebruikers centraal en laat je leiden door je doelstellingen bij het maken van je API. Zonder doelen is het moeilijk om een functionele API te bouwen. 

2. Begin met pilotprojecten

Gebruik altijd prototypes voor API's, strategieën, gebruikerservaringen en bedrijfsmodellen. Ga erop uit met je API om echte feedback te verzamelen. Hoe eerder je potentiële problemen en kansen herkent, hoe beter en hoe meer middelen je bespaart. 

Je kunt bijvoorbeeld een bètaversie van je API maken en deze beschikbaar stellen aan ontwikkelaars en teamleden. Deze vroege gebruikers kunnen problemen opsporen en experimenteren met functies terwijl jij nog bezig bent met het ontwikkelen van een API-strategie. 

3. Bouw je ecosysteem in kleine stappen 

Met een stapsgewijze uitrol kun je de toegang tot de API langzaam opbouwen, zodat je je API kunt blijven monitoren en eventuele uitdagingen het hoofd kunt bieden. Je kunt deze stapsgewijze aanpak ook gebruiken voor toegang tot nieuwe platforms en kanalen of nieuwe partnerschappen. Door slechts één partij tegelijk te onboarden, kun je de ondersteuning en eventuele prestatieproblemen beter beheersen. 

Deze strategie kun je gebruiken om een volledig API-ecosysteem te ontwikkelen met een groeiend aantal gebruikers en partners. 

4. Maak gebruik van visuals 

Gebruik visualisatie voor allerlei verschillende delen van je API-strategie om je team te helpen bij het plannen, monitoren en ontwikkelen van je API. 

5. Maak roadmaps en doe tests om je strategie voortdurend te verbeteren 

Je API-strategie werkt het beste als dynamisch document. Wees niet bang om delen van je strategie te herzien en gaandeweg wijzigingen aan te brengen. 

Creëer een ecosysteem voor je API 

Bij het verder ontwikkelen van je strategie is het belangrijk om voort te bouwen op bestaand werk. Vier daarbij kleine successen en haal voordeel uit overwinningen. Als je een effectieve API-strategie ontwikkelt, kan je digitale ecosysteem een waardevolle bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelen van je organisatie.

De volgende stap is het maken van je eigen API-diagrammen in Lucidchart.

Ontdek hoe

Lucidchart

Lucidchart, een slimme diagramapplicatie in de cloud, is een kernonderdeel van Lucid Software's pakket voor visuele samenwerking. Met deze intuïtieve cloudgebaseerde oplossing kunnen teams in realtime samenwerken om flowcharts, mockups, UML-diagrammen, kaarten van customer journeys en meer te maken. Lucidchart stuwt teams vooruit om sneller aan de toekomst te bouwen. Lucid is trots op zijn diensten aan belangrijke bedrijven over de hele wereld, waaronder klanten als Google, GE en NBC Universal, en 99% van de Fortune 500. Lucid werkt samen met brancheleiders, waaronder Google, Atlassian en Microsoft. Sinds de oprichting heeft Lucid talrijke onderscheidingen ontvangen voor zijn producten, bedrijfsvoering en werkcultuur. Ga voor meer informatie naar lucidchart.com.

Gerelateerde artikelen

Begin vandaag nog met diagrammen maken met Lucidchart - probeer het gratis!

Meld je gratis aan

of verdergaan met

Inloggen met GoogleInloggenInloggen met MicrosoftInloggenInloggen met SlackInloggen

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Enterprise
 • Contact met sales
PrivacyJuridisch

© 2024 Lucid Software Inc.