Een compacte gids voor user story mapping

Lucid Content

Leestijd: ongeveer 6 min

Onderwerpen:

 • Productontwikkeling

De eindgebruiker moet de prioriteit zijn van elk ontwikkelingsteam. Door te anticiperen op de behoeften en voorkeuren van je gebruikers, kun je hen een betere ervaring bieden en ervoor zorgen dat ze je product blijven gebruiken. Maar hoe begin je daaraan?

User story mapping zou het antwoord kunnen zijn. Dit artikel laat zien hoe je user story maps kunt maken, die meestal gebruikt worden als onderdeel van agile softwareontwikkeling, en hoe je ze kunt gebruiken om een meer doeltreffende gebruikerservaring te creëren.

Wat is een user story?

Een user story is een  korte, eenvoudige beschrijving  van een productfunctie vanuit het perspectief van de persoon die de nieuwe functie wil gaan gebruiken, meestal een gebruiker of klant van het product. User stories zouden ongeveer als volgt kunnen klinken: "Als e-mailgebruiker wil ik mijn e-mail kunnen doorzoeken op trefwoord, zodat ik snel de informatie kan vinden die ik zoek."

Productmanagers vertrouwen op user story mapping - het visualiseren van user stories en laten zien hoe ze binnen een sprint kunnen worden verwezenlijkt - als een soort kompas om iedereen op het juiste spoor te houden tijdens de ontwikkeling. Productiemedewerkers brengen user stories in kaart om te begrijpen wat de klant van het product wil, hoe hij ermee wil omgaan of hoe hij het wil gebruiken.

Voorbeeld user story mapping
Voorbeeld user story mapping (klik op de afbeelding om de sjabloon aan te passen)

De klantgerichte aanpak van user story mapping leidt tot meer tevreden klanten, omdat het ontwikkelingsteam vanaf het begin rekening houdt met hun behoeften.

Wat is story mapping?

User story mapping biedt de volgende voordelen om teams te helpen een product of dienst te ontwikkelen waar gebruikers plezier aan zullen beleven.

Stelt prioriteiten in het werk

User story mapping geeft teams een holistisch beeld van de gebruikerservaring, waardoor teamleden eenvoudig belangrijke taken kunnen toewijzen en het werk kunnen indelen in sprints of releases.

Legt de nadruk op de gebruikerswaarde

Door de user story vanuit het perspectief van de gebruiker op te bouwen, stelt het ontwikkelingsteam vast hoe gebruikers met het product omgaan en aan welke eisen moet worden voldaan om die interacties mogelijk te maken.

Benadrukt obstakels

User story mapping belicht eventuele risico's of problemen door een algemeen beeld van het product te schetsen. Het bespaart tijd door teams te helpen om voorziene problemen op te lossen voordat ze zich voordoen.

Zorgt voor eenheid in het team

Zoals de naam al zegt, creëert user story mapping een soort kaart waarover het team het eens is en die ze volgen tijdens het proces. Het team kan altijd de kaart raadplegen wanneer ze niet zeker weten wat de volgende stap is.

Biedt ruimte voor voortdurende verbetering

Een goed gedefinieerde user story map groepeert stories volgens prioriteit, die vervolgens in iteraties kunnen worden ingedeeld om eerder in het proces feedback te verzamelen en verbeteringen aan te brengen naarmate het project vordert.

User stories schrijven

Voorbeeld user story map met zwembanen
User story voorbeeld (klik op de afbeelding om de sjabloon aan te passen)

Om te beginnen met user story mapping, beslist het ontwikkelingsteam eerst hoe ze hun story map gaan indelen. User story mapping gebeurt meestal in de vorm van notitiekaartjes op een whiteboard of muur, waarbij elk notitiekaartje een story of activiteit vertegenwoordigt. Dankzij Lucidchart kun je echter een sjabloon of onze sticky notes gebruiken om in real time samen te werken en de specifieke user stories van je merk te documenteren.

Volg deze stappen om een duidelijke en bruikbare user story te maken.

1. Begrijp je gebruikers

Wie zijn volgens jou de belangrijkste doelgroep(en) voor je product? Hoewel er verschillende soorten gebruikers kunnen zijn, zal het identificeren van de belangrijkste doelgroepen de ontwikkeling op het juiste spoor houden om een succesvol product af te leveren. Focusgroepen en A/B-testen kunnen inzicht bieden in wat je gebruikers doen in en met je product. Wanneer je een nieuw project plant, kijk dan naar eerdere resultaten en onderzoek uit de sector om er zeker van te zijn dat je de gebruiker op de eerste plaats zet.

Begrijp beter wat de behoeften van je klanten zijn dankzij deze Voice of the Customer-technieken.

Meer informatie

2. Identificeer het probleem

Welk probleem helpt je dienst of product op te lossen voor de klant? Blijf bij deze stap uitgaan van de gebruiker en visualiseer hoe de eindgebruiker het product zal ervaren. Als je even vastzit, onthoud dan deze indeling: "Als gebruiker wil ik [de actie], zodat [het voordeel] gebeurt."

3. Breng gebruikersactiviteiten in kaart

Er komt interactie met je product in de vorm van gebruikersactiviteiten. Deze activiteiten dienen als referentiepunten bij het maken van je user story map. Ze moeten vrij algemeen zijn, aangezien meer specifieke user stories de acties achter elke activiteit zullen vormen.

4. Breng user stories in kaart onder gebruikersactiviteiten

Een reeks user stories creëert onder elke activiteit de grotere customer journey. In het voorbeeld van de streamingsite zou een user story, onder de gebruikersactiviteit van het kiezen van een video, kunnen inhouden dat naar een video wordt gezocht en dat vervolgens de zoekresultaten worden gefilterd of bewerkt om ze te verduidelijken.

5. Stel prioriteiten

Nadat je gebruikersactiviteiten en hun bijbehorende stories hebt geïdentificeerd en in kaart hebt gebracht, kan het productieteam beginnen met user stories te prioriteren. Rangschik stories verticaal van meest naar minst belangrijk om het productieteam te helpen inzien welke stories de grootste impact hebben op de customer journey.

6. Identificeer obstakels

Naarmate de user story map meer vorm krijgt, kan het team op zoek gaan naar ontbrekende informatie, knelpunten, of andere problemen die de productie kunnen vertragen. Gebruik deze stap om oplossingen en workarounds uit te werken.

7. Plan de sprint

Al dat in kaart brengen werpt uiteindelijk vruchten af in de projectplanningsfase (lees meer over sprints en sprintplanning in onze blogpost over de Scrum-methode). Nadat de gebruikersactiviteiten en user stories zijn gerangschikt, kunnen ze worden onderverdeeld in sprints, waarin elk onderdeel van de user story map wordt toegewezen aan een lid van het productieteam, met een duidelijke uitleg over hoe het moet gebeuren.

Volgende stappen na user story mapping

Zodra je user story mapping is afgerond, zullen de relevante stakeholders gewoonlijk de in kaart gebrachte activiteiten en stories beoordelen. Vergeet niet dat niets vaststaat: je kunt en moet veranderingen aanbrengen waar nodig. Als alle betrokken partijen het eens zijn over een definitieve user story map, kan het productieteam beginnen met de ontwikkeling.

Om te beginnen kun je gebruikmaken van één van de volgende diagrammen en processen:

 • Invoering van kwaliteitsfuncties: ontwikkeling van een raamwerk dat gericht is op het aanpakken van de behoeften van de klant met deze methode.
 • Productbacklog: kijk welke projecten je in de pijplijn hebt zitten en bepaal de prioriteiten.
 • Productroadmap: wat zijn de toekomstige doelen voor je product?
 • Scrum boards: visualiseer welke medewerker verantwoordelijk is voor welke taak, en maak duidelijk wat er in uitvoering is, voltooid is, en nog moet gebeuren.
 • Customer journey mapping: neem de customer journey onder de loep om beslissingen voor het product, of voor het bedrijf in het algemeen, in goede banen te leiden.

User story mapping is een nuttige methode om te visualiseren wat eerst moet worden gedaan om een doeltreffend eindproduct te maken. De eindgebruiker staat centraal gedurende het hele proces, met de nadruk op meerdere iteraties en het verwerken van feedback. Een doeltreffende user story map is flexibel en kan worden bijgewerkt als de projectbehoeften veranderen of nieuwe stakeholders worden geïntroduceerd.

Meld je aan voor Lucidchart om gebruik te maken van onze sjablonen voor user story mapping — en zo van elk project een succes te maken.

Maak je eigen user story door een blanco user story map in te vullen, afgestemd op de ervaring van je gebruikers.

Meer informatie

Lucidchart

Lucidchart, een slimme diagramapplicatie in de cloud, is een kernonderdeel van Lucid Software's pakket voor visuele samenwerking. Met deze intuïtieve cloudgebaseerde oplossing kunnen teams in realtime samenwerken om flowcharts, mockups, UML-diagrammen, kaarten van customer journeys en meer te maken. Lucidchart stuwt teams vooruit om sneller aan de toekomst te bouwen. Lucid is trots op zijn diensten aan belangrijke bedrijven over de hele wereld, waaronder klanten als Google, GE en NBC Universal, en 99% van de Fortune 500. Lucid werkt samen met brancheleiders, waaronder Google, Atlassian en Microsoft. Sinds de oprichting heeft Lucid talrijke onderscheidingen ontvangen voor zijn producten, bedrijfsvoering en werkcultuur. Ga voor meer informatie naar lucidchart.com.

Gerelateerde artikelen

Begin vandaag nog met diagrammen maken met Lucidchart - probeer het gratis!

Meld je gratis aan

of verdergaan met

Inloggen met GoogleInloggenInloggen met MicrosoftInloggenInloggen met SlackInloggen

Aan de slag

 • Prijzen
 • Individueel
 • Team
 • Enterprise
 • Contact met sales
PrivacyJuridisch

© 2024 Lucid Software Inc.