gör ett diagram automatiskt

De bästa tankekartorna för projektledare

Lästid: cirka 4 min

Ämnen:

  Moderna teorier om projektledning finns i mängder, och det är inte heller någon brist på branscher där de används. Några exempel på varianter av projektledning är processbaserad, traditionell, lean, Benefit Realization och Critical Chain. Varje metod kräver nya processer, verktyg och diagram som eventuellt fungerar för dina behov. Särskilt ledare för små eller medelstora team kan uppleva att intensiva processer och detaljerade diagram tar mycket tid och pengar i anspråk utan att ge tillräckligt värde tillbaka. Som tur är går det att lösa det här problemet med en så enkel lösning som tankekartor för projektledning.

  Vad är tankekartor?

  Tankekartor populariserades på 1970-talet av författaren och utbildningskonsulten Tony Buzan och organiserar relaterade ämnen kring en central idé. Denna idé, kärnidén, skrivs ner och sedan strålar underliggande ämnen ut från den. Varje underrubrik kan i sin tur brytas ner ytterligare, så att man får en tankekarta med hundratals eller till och med tusentals slutnoder om så önskas.

  Buzan hävdar att det är så våra hjärnor fungerar av naturen, och han kallar det ”strålande tänkande”. Alla våra centrala tankar är kopplade till dussintals associerade idéer som strålar utåt i all oändlighet. Eftersom tankekartläggning efterliknar denna process upplevs den som intuitiv och kan hjälpa till att effektivt organisera idéer.

  Varför använda tankekartor?

  Tankekartor ger ett antal positiva effekter för användarna. Till exempel kan tankekartor:

  • Förbättra kritiskt tänkande och kreativitet
  • Främja idégenerering i grupper
  • Hjälpa till med problemlösning
  • Förbättra inlärning och förståelse av begrepp

  Dessa effekter är särskilt fördelaktiga för projektledare. Team som har fastnat kan vara hjälpta av tankekartor för projektledning med att tänka kritiskt och lösa problem. De kan vara en viktig del av att brainstorma fram en ny briljant idé. Vid starten av ett nytt projekt kan tankekartor för projektledning presentera bakgrund och sammanhang på ett sätt som alla intressenter kan förstå. Kreativitet, problemlösning, idégenerering och gruppförståelse är fördelar som underlättar arbetet för alla projektledare.

  Så används tankekartor för projektledning

  Chefer kan utnyttja fördelarna med tankekartor för projektledning under hela projektets livscykel. Här är bara några idéer.

  1. Samla in projektkrav

  Använd en tankekarta för att dela upp projekt i mindre projektkomponenter. Samarbeta med tekniska och beslutsfattande intressenter för att lägga till kraven för varje komponent till tankekartan. Med Lucidchart kan alla redigera tankekartan samtidigt och tillsammans under ett möte – eller var för sig om tidsschemat är ansträngt.

  2. Gör anteckningar

  Gör anteckningar under arbetsmöten med hjälp av tankekartor. Skriv ner mötets huvudidé och lägg till grenar med idéer, frågor och punkter allt eftersom mötet fortskrider. Använd sedan Samverkande AI för att sammanfatta teman och huvudidéer på några sekunder. Att göra anteckningar som tankekartor snarare än som punktlistor kräver att lyssnaren engagerar sig i materialet, vilket gör det enklare att förstå och att minnas.

  3. Presentera

  Förvandla tankekartor för projektledning till presentationer. Till skillnad från en presentation där idéer har organiserats linjärt, ger det organiska flödet av tankar i en tankekarta möjlighet att justera presentationen efter målgruppens respons. Fokusera på de områden som intresserar och hoppa över punkter som inte engagerar lyssnarna. Prova att använda Lucidcharts presentationsläge för att förvandla nästa tankekarta för projektledning till en presentation. 

  4. Lagra information

  Tankekartor organiserar innehåll lokalt. När de är byggda med ett webbaserat verktyg för tankekartor som Lucidchart, fungerar de därför utmärkt som ett centralt informationsarkiv. Spara länkar, filer, grafik och kontaktinformation för kollegor – allt sorterat efter ämne. Eftersom den här tankekartan finns i Lucidchart går det att dela den med andra som kan behöva åtkomst till filerna. De kan öppna dokumentet för att hitta det de behöver varje gång.

  Exempel på tankekarta med AI-mall
  Exempel på tankekarta med AI-mall (klicka på bilden för att ändra den online)

  5. Whiteboard/brainstorming

  Använd tankekartor för att skapa idéer med teamet. Oavsett om ni försöker lösa ett problem eller komma på ett nytt projekt, är ett av de bästa sätten att tackla utmaningarna att sitta ner tillsammans och spåna idéer på en arbetsyta. Om ni fastnar kan Lucids intuitiva funktioner för tankekartor använda AI för att föreslå relaterade idéer, främja fritänkande och hjälpa till med produktiviteten.

   Lucidchart har stöd för flera samtidiga redigerare i samma dokument vilket innebär att alla kan bidra till en brainstorming-tankekarta.

  6. Att göra-listor

  Att skapa en tankekarta av en att göra-lista kan vara ett sätt att öka både den personliga och teamets produktivitet. Tänk igenom alla delar av ett projekt, och därefter alla steg som måste tas för att utföra varje del. När alla uppgifter är kartlagda kan de rangordnas i en hierarkisk lista efter hur viktiga de är. Att först skapa en tankekarta som underlag för prioriteringslistan säkerställer att inga viktiga uppgifter glöms bort. På samma sätt är det enklare att objektivt prioritera uppgifterna när alla finns samlade snarare än att försöka prioritera dem efter hand.

  Tips för att skapa tankekartor för projektledning

  Lucids funktioner för tankekartor hjälper till att skapa organiserade kartor på några sekunder. Med hjälp av de här tipsen kan du göra dem så värdefulla som möjligt:

  • Fokusera inte på formatering och struktur – låt Lucid göra det! Få bara ner idéerna.
  • Om ni kör fast, använd vårt Samverkande AI-verktyg för att fortsätta arbeta. Upptäck relaterade idéer, teman och få förslag på några få sekunder.
  • Använd böjda linjer, färger och bilder för att göra tankekartorna mer intressanta och engagerande.
  Tankekarta

  Lär dig allt om hur Lucid kan förbättra tankekartor. Inklusive gratis mallar!

  Ta en titt

  Lucidchart

  Lucidchart är ett intelligent, molnbaserat program för att skapa diagram, och utgör en central del av Lucid Softwares visuella samarbetssvit. Den intuitiva, molnbaserade lösningen gör det möjligt för team att samarbeta i realtid för att skapa flödesscheman, prototyper, UML-diagram, kartor över kundresor och mycket mer. Lucidchart driver team framåt för att bygga framtiden snabbare. Lucid betjänar med stolthet toppföretag runt om i världen, inklusive kunder som Google, GE och NBC Universal, och 99 % av Fortune 500. Lucid samarbetar med branschledare som Google, Atlassian och Microsoft. Sedan Lucid grundades har företaget fått många utmärkelser för sina produkter, sin verksamhet och sin arbetsplatskultur. Mer information finns på lucidchart.com.

  Börja diagram med Lucidchart idag - prova gratis!

  Registrera dig gratis

  eller fortsätt med

  Registrera dig med GoogleLogga inRegistrera dig med MicrosoftLogga inRegistrera dig med SlackLogga in

  Komma igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
  SekretessRättslig

  © 2024 Lucid Software Inc.